8 Órai Ujság, 1935. március (21. évfolyam, 51-74. szám)

1935-03-08 / 56. szám

1935 MÁRCIUS 8 Itt a tavasz? Legalább is naptár sze­rint már itt kellene lennie, de a való­ságban kint még esik a hó és az elmúlt hét kellemes enyhesége után visszajött a tél. A margitszigeti teniszpályákról új­ból beszedték a középhálókat, amelyeket pedig néhány napon át alaposan kihasz­náltak a fedött pályát erősen nélkülöző versenyzőink. Most, sajnos, újból esik a hó, hideg van ... egyszóval újból sopán­­­­kom­atunk, hogy mennyire is hiányzik az a sokat tervezgetett sportcsarnok, amely azonban, úgy látszik, nem kíván­kozik megfogható alakot ölteni.­­ Ma reggel síelők lepték el a Hű­vösvölgy és Svábhegy felé igyekvő villamosokat. Főleg fiatalok igye­keztek a szabadba, hogy kihasznál­ják a tél utolsó „t­ilisszentését“, mely „harmatosan“ bár, de mégis beha­vazta a síterepeeket. Sok hó nem esett, de úgy látszik, ennyi is elég ahhoz, hogy a népszerű sport fanati­kusaival mégegyszer jelöltesse a ,,macskanadrágot“ és vállukra do­bott sítalpakkal siessenek a sza­badba ... talán már ibolyázni. Meghívást kapott a Magyar Asztali Tennisz Szövetség az osztrák szövetségtől a március 16-tól 18-ig rendezendő osztrák bajnokságon való részvételre. Név szerint Mednyánszkyt, Kelent, Bellákot, Barnát és Szabadost hívják meg. Amennyiben Mednyánszky nem mehetne, úgy az osztrák szövetség Gál vagy Sípos kiküldetését kéri. Többszörös világbajnoknőnk tényleg nem indulhat, mert amint értesülünk róla, részvételének komoly akadálya van, ugyanis — ami még bajnoknőkkel is elő­fordulhat — anyai örömök elé néz ". A legfrissebb sportapa dr. Máriássy Lajos. Nemrég született kislánya. Ör­vendezve meséli a szövetségben, hogy kislánya napról-napra hízik. Valaki megjegyzi, nem is csodálja, mert hi­szen az Attila állandóan győz. — Na, majd szombaton le fog fogyni, — mon­­dota az Újpest elleni mérkőzés balsej­telmeitől gyötört Máriássy. RÁDIÓ Csütörtöki budapesti műsor: 4.10: Vizváry Mariska előadásai — 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, , hírek. 5.00: A földművelésügyi minisztérium rádió­előadássorozata. — 5.35: Kálmán Mária he­gedül, zongorakísérettel. — 6.15: Révész Béla előadása. — 6.45: Telefongyári Dalkör. — 7.40: A „Száz könyv“ sorozatban Schöpflin Aladár beszél Mikszáth Kálmán „Szent Pé­ter esernyője*4 c. regényéről. — 8.00: A Bu­dapesti Szimfonikus Zenekar hangversenyé­nek ismertetése. — 8.10: A Budapesti Szimfo­nikus Zenekar hangversenyének közvetítése a Budai Vigadóból. Vezényel Sámy Zoltán. Közreműködik Palotai Vilmos (gordonka). — 0.10: A rádió külügyi negyedórája. — 10.10: Hírek, idő­járás jelentés és ügető versenyered­mények. — 10.30: Hanglemezek. — 11.00: „Briefe aus Budapest.“ Ernst Hackel elő­adása. — Utána: A hanglemezműsor folyta­tása. — 00.05: Hírek. BUDAPEST II.: 5.05-től 5.30-ig: Hanglemezek. — 5.40: Laczkó Géza csevegése. — 6.10-től 7.10-ig: Balázs László és Kalmár Rezső szalonötösének mű­sora. — 8.20-tól 8 50-ig: Banda Ede magyar dalokat cimbalmozik. — 8.55: Hírek. — 9.15-él 10.00 óráig. Len Baker jazz-zenekarának mű­sora, Weygand Tibor énekszámaival. Pénteki budapesti műsor: 6.45: Torna. — Utána: Hanglemezek. — II.Cs: Hírek. — 10.20 és 10.45: Felolvasás. — 12.00: Déli harangszó az Egyetemi-templomból, idő­­járásjelentés. — 12.05: Endre Béla énekegyüt­tese. — 12.30: Hírek. — 1.20: Pontos időjel­zés, időjárás- és vízállásjelentés. — 1.30: aradi Rácz Berci és cigányzenekara. — 2.40: Hírek, élelmiszerárak és árfolyamhírek. — 4.10: A rádió diák félórája. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 5.00: Cs. Szabó Kálmán előadása. — 5.30: Zenekari hangverseny. — 6.45: Sportközlemények. — 7.00: Gyorsíró tanfolyama. — 7.30: Zenés rész­­letek Grace Moore „Dalol a szerelem!” című filmjéből. — 8.00: Huszár Károly (Pufi) elő­adása. — 8.30: Közvetítés a Royal Orfeumból. „Mimi." Operett két részben, 10 képben. —­ 10.05: Hírek, időjárásjelentés. — 11.35: Heine­­mainn Sándor jazz-zenekarának műsora. — 00.05:­ Hírek. BUDAPEST II.: 6.00: S. Bokor Malvin ifjúsági felolvasása. — 6.30-tól 7.30-ig: Czicza József és cigány­zenekara. — 7.35: Kertész Kálmán előadása. — 8.10-től 8.50-ig: Gere Lola énekel, zongora­kísérettel. — 9.05: Hírek. ője&mj&LG Miért győznek most sorozatosan vívóink­ ? Az olasz sajtó egyöntetűen meg­állapítja, hogy vívóink nem csak tudnak, de nagyszerű állóképessé­gük is szembetűnő. Beválik tehát a jelen nevelési elvünk, mely a hazai mérkőzéseket még gyakori verse­nyekkel is a lehető legnehezebbé teszi, úgyhogy az idegenben küzdő magyar vívó bárhova kerül is, min­dig könnyebb feltételek mellett küzdhet, mint itthon. Hasznos újí­tás az is, hogy a Magyar Vívó Szö­vetség színeink képviseletére csak előzetes válogatás alapján jelöl ki és e tekintetben nem kedvez bajno­kainknak sem. Ez természetes is, mert hiszen a vívás kimondottan tréningsport, tehát aki abba­hagyta, vagy rendszeresen nem­ folytatja a vívást, az hónapok előtt mutatott formája alapján nem jelölhető a siker reményével a magyar színek képviseletére. Nagyban hozzájárul a magyar kard eredményeihez az is, hogy a válogató bizottság mindig tudja, hogy pillanatnyilag kik a legjobbak és így a nemzetek közötti mérkőzé­sekre mindig a megfelelő vívőt tudja delegálni. Ezt pedig azzal éri el, hogy hazai vívóversenyeinken a győze­lem nem véletlenül esett találaton múlik, hanem két találatkülönb­ség kell hozzá, és ez szinte „halálos“ pontossággal jelzi a pillanatnyi jobb tudást. A főnyereményt is megütheti az ember — egyszer, de nem igen akad ha­landó, akinek ez egymásután kétszer sikerült volna. Nem szabad tehát a győzelmet már egy találatkülönb­séggel is odaítélni, mert ezzel csak sorsjátékká alacsonyítjuk le a vívás tudományát. HOLNAP BÉKÍTI HERZOGOT A BOCSKAI VEZETŐSÉGE Herzog Edvin, a Bocskai budapesti képviselője csak néhány napja tért haza külföldről, elkedvetlenedett és bejelentette lemondását nemcsak a képviseletről, hanem a társelnöki tisztségről is. A debreceniek meg­hívására a népszerű futballvezér holnap a cívis fővárosba utazik, ahol a Bocskai nehéz helyzetének meg­oldásáról tárgyalnak. Bizonyára ott marad a vasárnapi Bocskai—Ferenc­város mérkőzésen is és ez a Debre­cenben töltendő három nap bizonyára elég lesz a félreértések tisztázására és a magyar sportközvélemény re­méli, hogy az elkedvetlenedett fut­ballvezér továbbra is a Bocskai szol­gálatában marad. A közelmúlt ese­ményei lassan-lassan feledésbe men­nek és a Bocskai csapata már a Hun­gária elleni mérkőzésen is bebizonyí­totta, hogy Teleki és Markos felépü­lésével a legjobb után halad azon, hogy újra a vidék legjobb csapata legyen. A „fedett"-ben már tavasz van A Nemzeti Sportuszoda tavaszi közönsége nem engedi magát a rosszra fordult idő által lebeszélni és bizony nap-nap után kint van a déli nap verőfényében sütkérező úszócsarnokban. Jókedv, hancúrozás és komoly sport kedves konglomerá­tumát nyújtja így délben az uszoda, amikor a jellegzetes vendégek mind­egyikét kint látjuk már — részint a fűtőtestek mellett száradni, vagy a hűs habokban úszkálni. Megérkeztek a nápolyi győztes vívók A délivasút pálya­udvarára néhány perc­nyi késéssel futott be tegnap este a trieszti gyorsvonat, mely a győztes magyar kardcsapat tagjait, Rajcsányi Lászlót, Kovács Pált és Rajczi (Rasztovics) Imrét és Jekel­­falussy Pillér György olimpiai baj­nok, zsűri elnököt hozta. Érkezésükre a Magyar Vívó Szövetség vezetősége számos vívóbarát társaságában vára­kozott és meleg szeretettel üdvözölte ismét dicsőséget szerző vívóinkat. Vívóinkon a fáradtságnak nyoma sem látszott a hosszú út és az ideg­ölő küzdelmek ellenére sem, ami ki­váló kondíciójukat bizonyítja. Cambridgei gyephokkizók Budapesten ? A húsvéti ünnepek alatt nemzetközi pro­gramra készül a Ma­gyar Hockey Club is. Minden valószínűség szerint egyik előkelő angol csapatot hívja meg vendégszereplésre. A tárgyalást a cambridgei egyetem világhíres csa­patával kezdték meg és remélhetőleg sikerül is olyan értelemben megálla­podni, hogy a húsvétot Budapesten töltse el a világhírre szert tett angol egyetemi együttes. Legutolára 1923- ban jártak Budapesten angol gyep­hokkizók, amikor is az oxfordi egye­tem csapata mérkőzött meg a Ma­gyar Hockey Clubbal. Az angol diá­kok akkor nemcsak sport, hanem ha­talmas közönségsikert is arattak és ennek a sikernek jelentős része volt a magyar gyephokki sport azóta be­következett komoly fejlődésének. Újpest-Attila összecsapás szombaton Nagy érdeklődés előzi meg a szombat délutáni Újpest—Attila találkozót. Az Újpest standardcsapatából Pusztai, sérü­lése miatt, hiányozni fog és emiatt az Újpest csapata a következő összeállítás­ban szerepel: Háry — Futó, Sternberg (vagy Jós) — Seres, Szűcs, Szalay — Balogh, Vincze, Avar, Jávor, Kocsis. Az Attila is fel akarja erősíteni csa­patát a nagy küzdelemre, vezetősége ed­dig még ismeretlen jobbösszekötővel tárgyal ez ügyben. PÉNTEK 13. OLDA­A Német-magyar bankközi kardcsapatverseny Március 9-én délután 5 órakor a Berlinben, a Deutsche Bank und Discontogesellschaft nagy kupolater­mében kerül eldöntésre a III. német­magyar bankközi kardcsapatverseny, a dr. Stauss, a Deutsche Bank végre­hajtó bizottságának elnöke vándor­díjáért folyó küzdelem. A válogatott magyar bankkardcsapat (Gönczy, Je­­ney, Rony, Jele) Némethy Kálmán, a Liga elnökségi tagja vezetésével már­cius 7-én utazik el, hogy felvegye a versenyt a német bankválogatottal, melyben Németország legjobb kard­vívói is helyet foglalnak. A díjat 1933-ban a németek, 1934-ben a ma­gyarok védték. Gyaloglóversenyek a M­ASz programján Az atlétikai szezon március 31-én in­dul meg hosszútávfutó gyaloglóverseny­nyel. A versenyt három kategóriának ír­ták ki: első, második osztályúak és kez­dők részére. Nagyfontosságú esemény lesz ez a verseny, mert ezt a sportágat Magyarországon teljesen elhanyagolták, viszont az Európabajnokságokon és az olimpiai küzdelmekben nagy szükség van rá. A szövetség most erősen ráfek­szik erre a versenyágra és tíz kilomét­eres távolsággal kezdi a versenyeket, a szezon végére már ötven kilométerre felviszi. A versenyt valószínűleg versenypályán bonyolítják le, mert a nemzetközi szabá­lyok értelmében a távot salakpályán kell lefutni. ­ Pluhár István 9-én, szombaton este a Toldi Tornaegylet 9 órakor kezdődő kul­­turestjén (VII., Erzsébet­ körút 49, II.) előadást tart „Hogyan készül a rádió­­riport“ címmel. Vendégeket szívesen lá­tunk. Nyilatkozat Lapunk 1934 augusztus 7-én megje­lent számában „Korteslegenda 3000 el­tűnt ajánlásról. Mi igaz a gönci poli­tikai rablóhistóriából ?“ cím alatt töb­bek között megírtuk, hogy „a gönci választással kapcsolatban Per­­leyéknak a kerület választói szerint nem is volt több aláírásuk, az általuk hangoz­tatott 3000 ajánlás semmiesetre sem tűn­hetett el az Abaújszántó és Gönc közötti 15 km-es úton és az egész beállítás, hogy ott lopás történt volna, egyszerű kortes­­trükk. A gönci ajánlásokkal kapcsolato­san „titokzatos eltűnésekről" beszélnek, holott csak az ellenzék átlátszó trük­kjé­­ről van szó, amellyel biztosra vehető csú­fos kudarcát akarta takarni. Ez a trükk új eszköz a magyar politikai harcokban, de remélhetőleg egyedüli példa is marad, amelyet minden tisztességes, jó gondolko­dású embernek a legerélyesebben vissza kell utasítania. Perleyék gönci szereplése — folytatta a cikk — nagy visszatetszést keltett a választókerületben is, ahol még az ellenzéki érzelmű polgárok is a leg­élesebben elítélték ezt a csúnya kortes­­fogást. De a független kisgazdapárt ve­zetősége sem akarja azonosítani magát az ilyen próbálkozásokkal és ezért, hogy még a látszatát is elkerülje, értesülésünk szerint házivizsgálatot indít, hogy meg­állapítsa, tulajdonképpen mit csinált Göncön Perley Lajos, a párt hivatalos je­löltje és mit csináltak a választókerület­ben dolgozó emberei." Kijelentem, hogy az említett cikk­ben foglaltak nem felelnek meg a va­lóságnak, azokat téves információ alapján írtam és ezért kötelességem­nek tartom, hogy Perley Lajos fővá­rosi bizottsági tag úrral szemben őszinte sajnálkozásomat fejezzem ki. Dr. Csák Zoltán. 40 éve a világot uraló eredeti angol The Champion kerékpárokat havi 10.— P és saját készítésű kitűnő Royal Star kerékpárokat 180.— Pengőért, havi 10.— P-os részletre, kerékpár alkatrészeket rendkívü­l olcsó, leszál­lított gyári árban. Long Jakab és Sla, kerékpár nagykereskedés, Anc Disperct, .IcERez­kiSiriiJit 41. sas. Kérjen ingyen nagy képes árjegyzéket.

Next