8 Órai Ujság, 1937. május (23. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-23 / 115. szám

MOZIMŰSOR (Az előadások kezdéseinél előforduló rövidíté­sek a következők: n. — negyed, h. - három­negyed, f. - fél, zz. - szombat, v. - vasár­nap, ö. — ünnepnap) ADMIRÁL (Ma­rgit.-krt. 5/b. T. 1­537-07): Jérhercegnő. Kísérőműsor. Híradó. (F. 4, f. 1, f. 8, f. 10. vas. f. 2, f. 4, f. 6, f. 8, f. 10) ANDRÁSSY (Csengery-n. és Andrássy-út s. T. 1-241-27): Mos­okva—Shanghai. Kísérőműsor. Híradó. (F. 5, 7, f. 10, vas. h. 3, h. 4, h. 6, h. 8, 10) ÁTRIUM (Margit-krt. 54. T. 1-540-24): Pro­longálva! Egy gazdag ember regénye (Edward Arnold). (Fél 6, fél 8, fél 10, vasár- és ünnep­nap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10) Nyitott tető! BELVÁROSI (Irányi-u. 21. T. 1-845-83): Jéghercegnő.­­ Kísérőműsor. Az angol koroná­zás. (Jobb teremben f. 5, 7, f. 10, bal terem­ben 8, vasárnap jobb teremben f. 3, 5, n. 8, f. 10, bal teremben f. 4, 8, n. 9) BÉKE (Szt. László­ út 48. T. 2-910-38): Lányok fehérben. Halálvölgy banditái. Híradó. (5-től) BODOGRAF (József-krt. 63. T. 1-367-10): Jég­hegcegnő. Kísérőműsor. Híradó. (F. 5, 7, f. 10. vas. f. 2-től) BUDAI APOLLO (Széna-tér. T. 15-15-00): Nono, lassabban a csókkal. o­rtobágy. Angol koronázás a híradóban. Hétfőtől: Asszony s hadihajón. Kísérőműsor. Híradó. (4, f. 7, 9, vasár- és nan. 3, n. 6, f. 8, h. 10) CAPITOL (Baross-tér. T. 13-43-37): Pogá­nyok (Maráti, Kiss F. Uray): Az olasz ki­rályi pár fogadtatása. (F. 4, f. 6, f. 8, f. 10, vasár és ünnepnap f. 2-kor is) CASINO (Eskü-tér fi. T. 1­831IE): Camille, a véglét asszonya (Greta Garbó). (Fél 6. fél 8 fél 10, szombat, vasár- és ünnepnap fél 4. fél S. fél 8. fél 10) CITY (Vilmor,­os.­út 36. T. 1-111-40): Szer­kesztő úr barátnője (Claudette Calbert, Fred Mac Murray). Kisérőműsor: Lóvá tett em­ber és Szeressük egymást (Popeye trakk­­i­nek) (Háromn. 6, hárman. 8, háremes,­lő. szombat vasár- és ünnepnap háromn. 4, há­romn. 6, háromn. 8, háromn. 10) CORVIN (József-krt., Üllői-út s. T. 1­ 389-88): Három kis ördög (Deanna Durbin). Híradók. Az olasz királyi pár budapesti fogadtatása. (Fél 4. fél 6. fél 8, fél 10) DAMJANICH (Damjanich-n. 1. T. 13-48-03): Jéghercegnő. Kisérőm­űisor. Híradó. (Folyt, f. 5, h. 7, n. 10, vasár- és mm. 2, 4, 6, 8, 10) DÉCSI (Teréz-krt. 28. T. 1-213-43): Prolon­gálva! Húsz év után (Eggerth Márta). (6, 8, 10, szombat, vasár- és ünnepnap 4, 6, 8, 10) ELIT (Lipót-krt. 16. T. 11-61-51): Lányok a tűzvonalban. Angol koronázás. Az olasz ki­rályi pár Budapesten (Híradók). (4, 6, 8, 10) FÓRUM (Kossuth L.-n. 18. T. 1­895-43): Suzy (Jean Harlow, Framphot Tone, Cary Grant). Híradók. Az olasz királyi pár Buda­pesten. (Fél 6, fél 8, fél 10, vasárnap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10) GLÓRIA (Thököly út 56. T. 44-8-00): Lányok fehérben. Kísérőműsor. Híradók- Hétfőtől: Rémület hajója. Híradók. (F. 5, h. 7, 9, vas., ün­. f. 2, f. 4, f. 6, f. 8, ,f. 10) „HOMEROS" (Hermina­ út 7. T. 39-61-78): Fizessen, nagyeád! Kísérőműsor. Híradó. (H. 5, 7, n. 10, vas. L 2, f. 4, f. 6, f. 8, f. 10) HOLLYWOOD FILMSZALON (Bethlen-tér 3, T. 14-34 55): ördög bábuja (Linnél Barry­­more, Maureen O’Sullivan). Stan és Pan: Tengerészek réme. Híradó: Az olasz király megérkezése. (Fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, vasár­nap fél 2, fél 4, fél 6, fél 8, fél 10) JÓZSEFVÁROSI (Kálvária-tér 7. T. 1­436-44): Jéghercegnő. Kísérőműsor. (N. 5, h. 7, n. 10, szombaton 4, 6, 8, 10, vasár- és ünnepnap h. 2, h. 4, h 6, b. 8, b. 10) Vasárnap d. e. ne­gyed 11 órakor: P. M. C. matiné. KAMARA (Dohány-n. és Nyár-n. sarok. T. 14-40-20): Húsz év után (Eggerth Márta). Az olasz király Budapesten. Híradók. (Háromn. 6. , háromn. 8, háromn. 10, szombat, vasár- és ünnepnap 4, 6, 8, 10) METRÓ (Terézdik­. 60. T. 11-22-30). Ne higyj a férfinek! (Joan Crawford, Clark Gabié, Franchot Tone). Az olasz király érkezése és fogadtatása. Chichicástenango, a szent város (tájkép). Princ, az okos kutya (ismeretter­jesztő). (6, 8, 10, szombat, vasár- és ünnepnap 1, 1, 8, 0) Szép idő esetén nyitok tét-el -NYUGAT (Teréz-krt. 41. T. 12-71-62). A dzsungel királynője. Kísérőműsor. Híradó. (F. 5, 7, f. 10, szombat 4, 6, 8, 10, vasárnap 2, 4, 6, 8, 10) ODEON (Rottenbiller­ u. 36/7. T. 1-302-63): Lányok fehérben. Kísérőműsor. Az angol ki­rály koronázása a híradóban. Hétfőtől: A ré­mület hajója. Kísérőműsor. Híradó. (Folyt f. 5, 7, f. 10, vas., ün­. f. 2, f. 4, f. 6, f. 8, f. 10) OLYMPIA (Erzsébet-krt. 26. T. 1-429-47): A dzsungel királynője. Angol király koroná­zása, és az olasz király bevonulása. (4, 6, 8,10) OMNIA (József-krt. és Kölcsey-n. s. T. 13- 01-25): A szerkesztő úr barátnője (Claudette Colbert, Fred Mac Murray). Pompás kiegé­szítő műsor. Híradó. (5, negyed 8, fél 10, szombat, vasár- és ünnepnap 4, 6, 8, 10) ORIENT (Izabella-u., Aradi-u. s. T. 1-149-26): Fizessen, nagysád! Kísérőműsor. Az angol király koronázása a híradóban. (Folyt. n. 5, h. 7, n. 10, vas., ünn. f. 2, f. 4, f. 6, f. 8, f. 10) OTTHON (Beniczky-u. ,3—5, _T. 1-367-96): A dzsungel királynője. Kísérőműsor. Híradó. (4. f. 7, 9, szombaton f. 4, f. 6, f .8, f. 10, vasárnap f. 2, f. 4, f. 6, f. 8, f. 10) PALACE (Erzsébet-krt. 8. T. 1-365-23): Pro­longálva! A három kis ördög (Deanna Dur­bin). (4, 6, 8, 10, vasár- és ünn. 2, 4, 6, 8, 10) PATRIA (Népszínház-u. 13.­ T. 11­56-73): Dzsungel királynője. Kísérőműsor. (F. 5, 7, f. 10, szombaton 4, 6, 8, 10, vas. 2, 4, 6, 8, 10) RADIUS (Nagymező u. 22—24, T. 1-220-98): A rejtélyes utas (Carole Lombard, Fred Mac. Murray). 16 éven felülieknek! (Háromn. 6, háromn. 8, háromn. 10, szombat, vasár- és ünnepnap háromn. 4, háromn. 6, háromn. 8, háromn. 10) REX (István-út 39. T. 1­394-16): Lányok fe­hérben. Halálvölgy banditái. Híradó. Hétfő­től: Nono, lassabban a csókkal. Kísérőműsor. Híradó. (F. 5, h. 7, 9, v. üm­. n. 3, f. 5, h. 7, 9) RIALTO (Rákóczi-út 70. T. 13­94-97): Jég­hercegnő. Az angol királyi pár koronázása. (Fél 11, fél 1, háromn. 3, 5, negyed 8, fél 10, vasárnap 10, 12, 3, 4, 6, 8, 10) ROTÁL APOLLO (Erzsébet-krt. 45. T. 1-419 02): Prolongálva! A zöld fény (Erről Flynn, Anita Louise). (Háromn. 6, háromn. 8, há­romn. 10, szombat, vasár- és ünnepnap há­romn. 4, háromn. 6, háromn. 8, háromn. 10) SAVOY (Kálvin-tér, Üllői-út 2. T. 14-60-40): Dzsungel királynője. Kísérőműsor. (4, f. 7, 9, szombaton f. 4, f. 6, f. 8, f. 10, vasárnap f. 2, f. 4, f. 6, f. 8, f. 10) SIMPLON (Horthy Miklós-út 62. T. 2-689-98): Három kis ördög. Híradó. (F. 4, f. 6,­­ 8, f. 10, vasár- és ünn. f. 2-kor is) STÚDIÓ (Akácfa u. 4. T. 13 96-69): Zenebona a tengeren (Groucho, Chiko, Harpo). Az olasz király budapesti tartózkodása. Híradók. (4, 6, 8, 10, vasár- és ünnepnap 3, 4, 6, 8, 10) Az előadások félhelyárakkal. TISZTI KASZINÓ ZÁRTKÖRŰ FILMSZÍN­HÁZA: 23-án: Egymásnak születtünk*. 27-én: Húsz év után*. 30-án: Táncol a város*. (F. 5, b. 7, 9) TIVOLI (Nagymezőn. 8, T. 1-230-49): A dzsungel királynője. Az angol királyi pár ko­ronázása a híradóban. (Folyt: f. 4, f. 6, f. 8, h. 10, vasár- és ünnepnap f. 2-kor is) Olasz királyi pár érkezése - Disz, felvonulás • Garden party - Gödöllői vadászat és a Három kis ördög SIMPLON • CORVIN TÚRÁN (Nagymező u. 21. T. 1-2114-20): Jég­­hercegnő. Híradók. (4, 6, 8, 10, vas. 2, 4, 6, 8, 10) Első előadás mérsékelt helyárakkal. URÁNIA (Rákóczi­ út 21. T. 14-60-45): A­vanti Savoia! (Líbiai brigád.) (Fősz.: Fosco Gia­­chetti, Fulvia Lanzi.) Királyhíradók. (5, ne­gyed 8, fél 10, vasár- és ünnepnap háromn- 3, 5, negyed 8, fél 10) Vasárnap d. e. 11 óra­kor: Márkus Pál: A vérző Spanyolország. VESTA (Erzeéberfi-krt. 39. T. 13-26-39). No, no, lassabban a csókkal! Kísérőműsor. Az angol király koronázása. (H. 4, f. 7, n. 10, szombaton 3, n. 6, f. 8, h. 10, vas. 2, 4, 6, 8.10) WINKLER (Hungária felső krt. 61. T. 2-920- 12): Fekete tövisek. Kísérőműsor. (6, f. 9) ZUGLÓI (Angol-u. 26. T. 2-903-09): Menekülő szerelem. Kísérőműsor. Híradó. (H. 5, 7, n. 10) ÖBXv&jsMji AZ ILLATSZERTÁR 75-IK ELŐ­ADÁSA zajlott le pénteken este a Pesti Színházban és ez a harmadik jubileum is a László-darab nagy si­kerével járt. A főszereplőket: Mu­­ráti Lilit, Ráday Imrét, Kabos Gyu­lát és a kitűnő együttes többi sze­replőjét sokat és szí­vesen tapsolta a közönség.* A vígszínház nyugdíjinté­zete hétfőn, május 24-én délután 6 órakor évi közgyűlést, tart. Az évi jelentés különösen Góthné Kertész Élig és Tangyné Halmy Margit el­hunytéról emlékezik meg nagyon melegen.* GRETE MORSHEIM, az ismert né­met színésznő, a napokban férjhez ment Howard Gould amerikai vasút­­királyhoz. Az esküvő Klagenfurt­ban­ volt, tegnap a fiatal pár nász­­útja során Bécsbe érkezett. * PALLAY ANNÁT KÉRTÉK MEG, hogy a luxusvonaton Budapestre érkezett angol vendégek tiszteletére rendezendő hétfő esti garden partyn, a­ Margitszigeten, komponáljon egy magyar balettet. Táncait akadémiá­jának legjobb táncosai rejtik el, akik a balettet a június tizenharma­dikán a Magyar Színházban rende­zendő balettrévü keretében is el fog­ják táncolni.* BOVARYNÉ UTÁN GRETCHEN! A párisi Montparnasse színházba­n a Bovarynét néhány száz előadás után most Goethe Faustja váltotta fel Gretchent Bovaryné személyesí­­tője, Marguerite Jamois játssza. * HELYES, KISLÁNYOM! „Yes, My Darling Daughter“ című komédiá­nak van nagy sikere Newyorkba­n. Londonban is készülnek rá. Olyan­­féle, mint az "Az én lányom nem olyan". Hír szerint egy buda­pesti színház is megszerezte az előadási jogát. 1 8 órakor kezdődik az Operaház mai előadása. Az olasz királyi pár elutazásá­val összefüggő közlekedési korlátozásokra való tekintettel az Operaház mai, szom­bat esti előadása Y18 helyett 8 órakor kezdődik. Vasárnap 10. oldal 1937 május 23 S 'Z'I'N'H'Á'Z Az „Egyszeri királyfi“ Kodály zenéjével a Művész Színházban A Művész Színház a jövő esztendőben két érdekes bemutatóra készül: Szép Ernő mesjátékának, ...Az egyszeri ki­rály­­fi-nak előadását tervezi. Az előadás egyik legnagyobb érdekességének az ígér­kezik, hogy Kodály Zoltán vállalta a da­rab megzenésítését. Egy Moliére-darab is szerepel a műsortervben, „A nők isko­lája" című verses vígjáték, amelynek különleges érdekességet­­biztosít az, hogy Heltai Jenő vállalta a darab átköltését. Természetesen a darab teljesen újszerű beállításban fog szinre kerülni. Holnap, 23-án ANYÁK NAPJA. Ne feledkezzünk meg Édesanyánkról! Egy vidám éjszakai Zsúfolt fiázak ! Hűvös nézőtér! Forró siker! Magyar Színház JÓZSEFVÁROSI: V. d. u., V. este: Csekk­­pirulák (fél 4, fi. háromn. 9). Csütörtökig min­­den este: Csókpirulák. KISFALUDY: V. d. u., V. este: Van-e ba­bája? (negyed 4, háromn. fi, fél 9). Csü­törtökig minden este: Van-e babája? . FŐVÁROST NAGY CIRKUSZ: V. d. u., V. este: Koringa és a ragyogó májusi műsor (d. u. 4 és este 8). MAGYAR MŰSZÍNKÖR, V. d. n., V. este: Marica grófnő (fél 4, 6). Hétfőtől: A pénz nem boldogít. SZÍNHÁZAK műsora 1937 május 22 OPERAHÁZ: Bohémélet (8). — NEMZETI: Othello (8). — VÍG: Két asszony (8). -MAGYAR: Egy vidám éjszaka (8). — BEL­VÁROSI: örökifjú (8). - PESTI: Illatszer­­tár (8). - MŰVÉSZ (volt F. Op. Színház): 1918 november 3 (8). — VÁROSI: Nincs előadás. — ANDRÁSSY UTI: Méltóságos asszony (8). - TERÉZKÖRÚTI: Új műsor (9). — KOMÉDIA: Eltévedt bár­ lánykák (fél 9). — ERZSÉBETVÁROSI: A nászutitárs (6. há­romn. 9). — JÓZSEFVÁROSI: Csókpirulák (8. háromnegyed 9). — KISFALUDY: Van-e babája? (6. fél 9). — FŐVÁROSI NAGY CIR­KUSZ: Koringa és a ragyogó májusi műsor (d. u. 4. este 8). — MAGYAR MŰSZINKÖR: Marisa grófnő (fél 5). szinnazok nen mosom OPERA. V. este: A zsidónő (fél 8). H.: A Zeneművészeti Főiskola operái növendékeinek vizsgálati előadása. K.: Rigoletto. Sz.: Sybill. Cs.: Hovanscsina (fél 7 órakor). P.: Istenek alkonya (fél 7 órakor). S­z.: Bohémléet. V. este: Bajázzak, Magyar ábrándok (munkás­­előadás, kezdete 6 órakor). H.: Nincs előadás. NEMZETI: V. este: Jorio leánya (8). H.: Faust (N bérlet, fél 8). K.: Otbello. Sz.: Jorio leánya (C bérlet). Cs.: Otbello (F bérlet). P­: Jorio leánya. Sz.: Üveghintó. V. este: Szülők lázadása. H.: Jorio leánya (E bérlet). K.: Jorio leánya (B bérlet). VÍG: V. d. u.: Vihar az egyenlítőn (fél 6). V. este: Két asszony (8). H. (G bérlet), K. (A bérlet): Két asszony. Sz.: Vihar az egyen­lítőn. Cs. P. (L bérlet), Sz.: Két asszony. V. d. u.: Vihar az egyenlítőn. V. este: Két asszony. MAGYAR: V. d. u.: A néma levente (­él 4). V. este: Egy vidám éjszaka (I. bérlet, 8). H.: A néma levente. K. (IX. bérlet), Sz. (IV. bérlet), Cs. d. n.: Egy vidám éjszaka. Cs. este: A néma levente. P. (XII. bérlet), Sz. V. d. n., V. este: Egy vidám éjszaka. BELVÁROSI: V. d. n.: Eltévedt báránykák (4). V. este: örökifjú (8). Egész héten min­den este, hétfő kivételével: örökifjú. Eletfő: Eltévedt báránykák. PESTI: V. d. u., V. este: Illatszertár (fél 4, 8. évadzáró előadás). MŰVÉSZ (volt Főv. Op. Színház): V. este: 1918 november 3 (8). Egész héten minden este: 1918 november 3. VÁMOSI: V. d. u., V. este: Az asszony verve jó (4, 8). H. K. Sz. Cs. P. Sz.: Nincs előadás. V. d- V. este: A falu rossza. ANDRÁSSY UTI: V. d. u.: Romantikus asszony (fél 4). V. este: Méltóságos asszony (8). H. Sz. Cs. d. u., P. Sz. V. este: Méltósá­gos asszony. K. Cs este, V. d. u.: Romanti­kus asszony. TERÉZKÖRÚTI: V. d. V. este: Uj mű­sor (fél 5, 9). Egész héten minden este és vasárnap délután: Uj műsor. KOMÉDIA: V. d. t­., V. este: Eltévedt bár­lánykák (fél 5, fél­ 9). Egész héten minden este és vasárnap délután: Eltévedt bár­lánykák. ERZSÉBETVÁROSI: V. d. n., V. este: A nászutitárs (fél 4, 6, háromn. 9). Csütörtökig minden este: A nászutitárs. A kis öreg Az „Örökifjú­ főpróbáján történt a Belvárosi Színházban. A folyosón hem­zsegett szünet alatt a kis Puskás Tibor, az „Eltévedt báránykák“ egyik gyermek­szereplője is. Egy kritikus kedélyes fe­lesége megkérdezte: — Hát nem te játszod az „örökifjú“ címszerepét? Tibi szerény mosollyal felelt: — Ó, ilyenekből én már kiöregedtem! A salzburgi ünnepi játékokra szerződtetett Melles Béla karnagy e hó 25-től salzburgi szerepléséig kizáró­lag a Központi Tejcsarnok margitszigeti víztorony melletti helyiségében vezényel. ezüst n/S­ICA M HiKioai nerc nyakkendők KÉK MÉRSÉKELT ÁRBAN Szörmemegóvások­! 1­88^34 S­CHMIDEG sz0csÜL*,183. MOZI ÉS FILM ------------­Luxy (Fórum) Jean Harlow olyan szép és tehetséges művésznő, hogy ha egy filmtörténet hő­re se szövődik, az már ezért is csak le­nyűgözően érdekes lehet. A tegnap bemu­tatásra került Metró-film meséje egyéb­ként ettől a szubjektív szemponttól füg­getlenül is kitűnő, ötletes story, amely, három emberi sors körül bonyolódik. Jean Harlow partnerei Cary Gamt és Franchot Tone, mindketten népszerű és tehetséges színészek, akik elismert mes­terei az emberábrázolásnak. A rendezés bravúros. Különösen szépek és drámaiak azok a jelenetek, amelyek a világhábo­rúban játszódnak le. A filmnek a bemu­tatón igen nagy és megérdemelt sikera volt. INDIG OTTÓ ÍRTA a­­Segítség, Srö­■ költem“ című új magyar címet­, amelynek forgatását most kezdték meg Székely István rendezésében. Főszerep­lői: Aga­y Irén, Uray Tivadar, Rajnay Gábor, Vaszary Piroska és Gázon. A cím hőse egy fiatal báró, akinek nincs pénze és hősnője, egy fiatal vidéki lány, aki hir­telen na­gy örökséghez jut. — Garbó legnagyobb sikere kétségtelenül a „Camille, a végzet asszonya", amely nyolc hétig futott a Metro-Filmpalotában és most kilencedik hetét, kezdi a Gasino-filmszínház­­ban. A „Camille" leverte e rekordjával a „Krisztina királynő" -t, Garbó eddigi leg­nagyobb sikerét is. A Gazdag ember regénye c. amerikai filmet most az Átrium-mozi mutatja be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék