8 Órai Ujság, 1938. március (24. évfolyam, 48-68. szám)

1938-03-23 / 66. szám

6 SZÍNHÁZ MOZI * MŰVÉSZET Intim (ik­erL) AZ ÖLTÖZŐKBEN KELLENE KIAKASZTANI azt a fejtegetést, amelyet Hamlet intéz a színészekhez. Ezt mondta el Godfrey Tearle, Ang­lia egyik vezető színésze a kritiku­sok jubiláris lakomáján. Beszédében azt magyarázta, hogy Hamlet szavai felérnek a színészoktatás évfolya­maival, Shakespeare Hamlet szavai­ban a legkitűnőbb színészpedagógus­nak mutatkozik.* MAGYAR OCTETT címmel hir­deti angol lapokban a maga zene­karát „Eugéne“, aki nevéhez azt ik­tatja, hogy „a király tiszteletére ren­dezett előadás hegedűse“. Szeptem­ber 26-ig csak három szabad nappal rendelkezik.* SENNYEY VERA, a Magyar Színház művésznője kiköltözött, a Margitszigetre és a tavaszi verő­fényben feketére sült. A nyár ele­jéig a szigeten marad. * SZOMBATON ESTE ÜNNEPI VIRÁGDÍSZBE ÖLTÖZIK a Nem­zeti Kamaraszínháza a „Kék róka“ 200-ik előadására. Október óta játsszák egyfolytában Herczeg Fe­renc szellemes vígjátékát és az elő­adásban sok szerep cserélt gazdát, csak Bajor Gizi játszotta mindig Ce­cilt, akiről nem tudni, hogy járt-e a Török-utcában?* GALLAI NÁNDOR, táncos színész és a leánya, Gallai Kató egy turnézó társasággal Dél-Amerikában szere­pel és nagy sikereket arat. * NÉMETH LÁSZLÓ: „VILLÁM­FÉNYNÉL” című vígjátéka mégis csak színre kerül a Nemzeti Kama­raszínházban. A „Kék rókái” a 200-ik előadás után helyet ad neki; a pró­bák újra megindultak, a főszerepe­ket­ Rápolthy Anna, Szabó Margit, Szelecky Zita, Pethő Atilla, Tímár József és Apáts­y Imre játsszák. * A PÉCSI SZÍNHÁZBAN nagy si­kerrel mutatták be Kőrössy Zoltán ,,Gellérthegyi kaland“ című operett­jét. Az újdonságot, pénteken este a rádió is közvetíti.* „ENGHIEN HERCEGE” címmel a drezdai Schauspielhaus Fritz Helke tragédiáját mutatta be most és az ősbemutató igen erős hatással volt a közönségre. •11 KILENC NAGY DRÁMÁBÓL ALAKULÓ CIKLUST igére Eugéne Guf Neill a newyorlú Theatre Guild­­nek. A költő a ,,Day‘s Without End“ (Mindörökké) óta nem írt színdara­bot. Most a kaliforniai Oaklandban kezelteti reumáját és közben dolgo­zik. Bizonyosra veszik, hogy a cik­lust a jövő szezonban elő fogják adni. Persze egy-egy ciklus több es­tét vesz igénybe. Végig Olaszországon Veneta-Roma Napali - Firenze UJJ M. N. B. 067. AZÚR EXPRESS-* ÁPRILIS 10-19 P 212 Kérje prospektusunkat! Díjtalanul megküldjük! 0 . Utazási irodája, Bu­dapest, V­.,Andrássy­­út 11. Tel.: 128-981 óMujság 1938 MÁRCIUS 23. SZERDA A grász lerájkál a nagykereskedésbe Bulla Elma új szerepéről A Vígszínházban ma is már kora haj­­naában próbálták a „Fűszer és cseme­­ge“-t, Csathó Kálmán új színdarabját. Haj­nalban csak a technikai személyzet kö­vette a vezérkar utasításait. A díszlete­ken végezték az utolsó simításokat és a kellékeket revideálták. Tíz órára szól a művészek próbája. Mindenki jóval előbb ott van a helyén és a főszínészek legkorábban jönnek. Bulla Elma már fél tízkor beoson. Reg­gelizni sem ért rá. A szomszéd kávéház­ból hozza a pikkoló a kávét. De nem haragszik, hogy megzavarjuk. Húzó­dozva ugyan, de mosolyogva felel a kér­désre: — Milyen az új szeret? — Édes Istenem, kell erre felelni? Ami­kor Csathó Kálmán írta? De az jutott eszembe, hogy az ilyen nagy gyakorlatú szerző, mintha ravaszabb lenne, mint az olyan nagytehetségű, de mégis csak kezdő író, mint az „Egy millió pengő“ szerzője, akinek műve szintén jórészt fűszer- és csemegekereskedésben játszott. Most gon­dolkozhatom azon, jobb-e kis cselédlányt játszani, aki körül forog minden, vagy úri kisasszonyt, aki sok kedveset, szív­hez szóló dolgot művel, de akinek szépen be kell illeszkednie az együttesbe és vi­lágért sem szabad szarallűrökkel fellép­nie. Nem­ is akarom ezt tenni Boldogan állok rendelkezésre, mint a biztos siker­­szerény tényezője. Ha aztán látjuk a házi főpróba mene­tét, bizony azt tapasztaljuk, hogy Bulla Elma túlságosan szerényen nyilat­kozott. Gyönyörű emberábrázolásban mu­tatja be a vagyonos úrikisaszonyt, aki­nek szíve egy egyszerű segédért dobog. Igaz, hogy az a segéd, akit Greguss Zol­tán játszik, nem is olyan egyszerű fiú. Éppen most mozgolódnak az életben a fű­szeressegédek a sok munka miatt és ime, Mácsi Márton a pult mellett teljesí­tett munka ellenére is művelődik, tanul és leteszi az érettségit. Páger Antal egy gentriskedő, urizáló fiút ad, Komár Ju­liska, élete párja, a színpadon is szemre­­való párja. Somlay Artúr a sok gróf és miniszter után polgárembert, kereskedőt, játszik sokoldalúságának bizonyságakép­pen. Vizváry Mariska siketsége mulatsá­gos, mert hiszen mindig jól meghallja, amit hallania kell. A második felvonás fű­szerüzlete Vöröss Pál elképzelésének megfelelően szenzációs. Tarnay Ernő fő­rendezőt­­buzgón támogatja idő Dániel és a szerző a próbákon és így az előadás máris készen várja a sikert. MIT NÉZZÉK MEG fi MOZIBfiN? ADMIRÁL (Margit-krt. 5/b. T. 153-707): Csillagos lobogóért. Híradó. (V*4, ‘/?6, ‘/s8, VflO) Péntek d. e. Vsl0 és Vsl2-kor: Fekete angyal. Vas. d. e. V*10 és Vsl2-kor: Pasteur. — ANDRÁSSY (Csengery-u. és Andrássy-út s. T. 124-127): Trópusi vihar. Kísérőműsor. Híradó. (Előadások kezdete: Vs5, 7, VslO­ — ASTRA (Ugocsa­ u. 10, Böszörményi-útnál. T. 154-423). Nagyváros. Indián-paradicsom. Kí­sérőműsor. Híradó. (Előadások kezdete:­­V14, T/16, Vi8, VílO, vasárnap ‘/42-től) — ÁTRIUM (Margit-krt. 55. T. 153-034). Magdát kicsap­ják. Híradó. (V26, Ví8, Val., s7emb., vas. Vs4, V*6, V18, V*10) - BELVÁROSI (Irányi­ u. 21. T 384-563): Szerelem ... Bosszú .. . Kísérő­műsor. Híradók. (Jobb t. V*5, 7, V*10, bal t. 8, vas. jobb t. V*3, 5, Ví8, V*10, bal t. Ví4, 6, Vs9) — BÉKE (Szt. László-út 48): Szerelem­ből nősültem. Kísérőműsor. (V*5, 7, VslO) — BOCOGRÁF (József-krt. 63. T. 140-510): Szeretlek! Kísérőműsor. Híradó. (Vs4, V?6, V*8, VslO, vas­ú­tókor is) — BUDAI APOLLO (Csalogány­ u. 46. T. 151-500): Szerelem, bosszú, halál. Kísérőműsor. Híradó. (Hétk. 3/só, 3/Y7, 9, vas. 1, 3, Vs6. Vs3, 3/110) — CAPITOL (Ba­rotes-tér 32. T. 134-337): Maga lesz a férjem. Popey és a 40 rabló (színes rajzfilm). Híradó. (Vs4, V26, 1/s8, VilO, vasár- és ünnepnap Vs2, VV4, Vr6, Vs8, VilO) Az első előadás mindennap mérsékelt helyárral. — CASINO (Eskü-tér 6. T. 383-100): Magdát kicsapják. (1/s6, V28, VslO, szomb., vas. Vs4, V26, V*8, VslO) — CITY (Vil­mos Császár­ út 36—38. T. 111-140): Nők a tükör előtt. Híradók. (Vi6, Vs8, VslO, szomb., vas. V M, Vi6, VsS, VslO) — CORSO (Váci­ u. 9. T. 182-818): Tarantella. Híradó. (V26, 3/18, 10, szomb., vas. Vs4, V*6, V48, 10) — CORVIN (József-krt. és Üllői út s. T. 138-988., 189-584): Az én lányom nem olyan. Kísérőműsor. Híradók. (V24, Vs6, Vs8, Vsl6, vas. Utó-kor is) Márc. 27-én. vas. d. e.­­­dinkor: Roberta. — DAMJANICH (Dam­janich­ u. 1. T. 134-808): Szerelem, basiszt, halál. Kísérőműsor. Hír­adó. (Vi4, Vs6, V28, Vsl6, vas. 2, 4, 6, 8, 10) — DÉCSI (Teréz-k­rt. 28. T. 125-952): Nina Petrovna. (6, 8, 10, szomb., vas. 4, 6, 8, 10) — ELIT (Szt. István-krt. # 16. T. 116-151): Az én lányom nem olyan. Híradók. (4, 6, 8, 10, vas. 2, 4, 6, 8, 10) —■ FÓRUM (Kossuth L.-u. 18. T. 189-543): 2. hétre prolongálva! Tóváris. (V46, V*8 */110, szomb., vas. V14, V26, V48, 10) — FLÓRA (Kispest. T. 146-702): La Habanera. Kísérőm­űsor. (Vső, */17, 9, vas. ‘/22-től) — HOMEROS (Hermina-út 7. T. 296- 178): Táncrend. Kísérőműsor. (*/*5, 7, V1l., vas. ‘/22-től) — HOLLYWOOD FILMSZALON Beth­len-tér 3. T. 142-455): Prolongálva! Or­gonavirágzás. Híradó. (Mindennap: 2, Vs5, 7, V2IO) Első előadások mindennap mérsékelt helyárakkal. Vas. d. e. Vill-kor matiné: Víg özvegy.­­ JÓZSEFVÁROSI FILMPALOTA (Kálvária-tér 7. T. 134-644): Szeretlek! Kéz­ügyesség. (V 15, V47. ‘MO) Minden vas. d. e. ‘/d’l-kor S. M. C. matiné. — KAMARA (Dohány-u. 42. T. 144-027): */16 és */18 óra­kor: Nők a tükör előtt. 10 órakor díszbemutató: Nina Petrovna. — KORONA (Attila-krt. 15— 21. T. 153-318): Préda. Híradók. (‘/*4, V16; ‘/­8, V216, vas. ‘/22-kor is) — LLOYD FILMSZÍN­HÁZ (Hollán­ u. 7/a. T. 111-994): Harapós férj. Híradók. (4, 6, 8, 10, vas., ünn. 2-kor is) Az első előadás mindennap mérs. helyárakkal. — METRÓ (Teréz-körút 60. Tel. 112-330): Tarantella. Híradó. (V16, V28, Vili), szomb., vas., ünn. V44, V26, V48, ( 10) Vas. d. e. ■ 11-kor féláru reprizmatiné: Camille, a végzet asz­­szonya (Greta Garbó). — NYUGAT (Teréz­­körút 41. Tel. 127-162): A csillagos lobogóért. Vidám vésztörvényszék. Híradó. (VaS. 7. Vilo, szomb. 4, 6, 8, 10, val. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON (Rottenbiller-u. 37/6. T. 130-263): A csillagos lobogóért. Orosz Tákodalom. Híradó. (V*5, 7, VslO, vas. Vtó,­­ V?4, Vstí, Vs8,­­VtlO) — OLYMPIA (Erzsébet-fert. 26. T. 142-947).: Sze­retlek . . . Híradó. (Mindennap:­ 11, 2, 4, 6, 8, 10) — OMNI­A (József-krt. és Kölcsey-u. o. T. 130-125). Tarzan bosszúja. Kísérőműsor. Híradók. (5, 1/1 8, VilO, szomb., vas. 4, 6, 8, 10) — ORIENT (Izabella-u. és Aradi-u. s. T. 114-906): Madame X. Kísérőműsor. Híradó. (Folyt. Vi5, s/17, »/410) — OTTHON (Beniczky­­utca 3. T. 116-447): Asszonyok egymás ellen. (Szerelem, bosszú, halál.) Az okos kutya. (4, ‘/17, 9, szomb. Vi4, V26, ‘/18, ‘/210, vas. ‘/,2-kor is) Az első előadás mérő­­helyárakkal. — PALACK (Erzsébet-krt. 8. T. 136-523): Pusztai szél. (Előadások kezdete hétk. 4, 6, 8, 10, szomb., vas. 2, 4, 6, 8, 10) Az első előadás féláru. — PÁTRIA (Népszínház­ u. 13. Tel. 145- 673): Csillagos lobogóért. Indián-paradi­csom. (11, 2, */15, 7, Vilo, vas. 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10) A három első előadás mérs. hely árak-­ kal. — PHÖNIX (Rákóczi-út 68. T. 144-454): Szeretlek! Híradók. (Előadások kezd. minden­nap: 11, 1, 3, 5, V18, */s10) — RADIUS (Nagymező­ u. 22—24. T. 129-250): Inkognitó.. Híradók. (s/16, */18, */110, szomb., vas. */14, 8/16, 5/18, VílO) Vas. d. e. 11-kor matiné: Halálfejes lobogó. — REX (István­ út 39. T. 130-416): Csillagos lobogóért. Kísérőműsor. Híradó. (Előadások kezdete hétk.: Vt5, */17, 9) — RIALTO (Rákóczi-út 70. T. 139-497): Titkos küldetésben. Híradók. (Vili, Vtl, Vi3, 5, Vi8, Vili, vas. 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10) A délelőtti elő­adásokon a helyárak 40, 50, 60 fill. — ROYAL APOLLO (Erzsébet­ krt. 45—47. T. 342-946): Magdát kicsapják. Híradók. (6, 8, 10, szomb., vas. 4, 6, 8, 10) — SAVOY (Üllői­ út 2—4. T. 146- 040): Második hétre prolongálva! 100 férfi­­ kislány. Jólét helyébe jót várj. (‘/14, ‘/*6, V*8, VilO, vas. ’/12-kor is) — SIMPLON (Horthy Mikós-út 64. T. 268-999): Mr. .Deeds. Hír­adók. (Hétk. ‘/14, Vi6, Va8, VilO, vas., ann. V.2-kor is) — STÚDIÓ (Akácfa­ u. 4. T. 140- 840): A szerelem gyöngyei. (Előadások kez­dete mindennap: 11, 2, 4, 6, 8, 10) Hétk. az e­lső három, i­m­. az első két előadás félhely­­á­rak­kal. — TISZTI KASZINÓ ZÁRTKÖRŰ FILMSZÍNHÁZA: Márc. 22-én: Becsületszóra. 23-án: Moziszünet. 24. és 25-én: Mr. Deeds. (Első, Víz, 9) — T­VOLI (Nagymező­ u. 8. T. 123-049): Szeretlek! A Drina vize. Híradó. (Folyt. 4, Ví7, 7/dlO, szomb. */14, Vi6, Vi8, VílO, vas. */12-kor is) — TÚRÁN (Nagymező­ u. 21. T. 126-401): Vörös Pimpernel visszatér. Kí-­­sérőműsor. (*/14, 5/16, 8/18, VilO) Péntek d. e. 11-kor: Meseautó. Vas. d. e. 11-kor: Lányok egymás között. — URÁNIA (Rákóczi-út 31. T. 1 146-045): Bovaryné. Híradók. (5, ‘/18, Vil., I szomb., vas. s/í«», 5, ‘/-»8, ‘/210) Márc. 27-én, vas. d. e. dr. Baktay Ervin­ ,A Gangesz föld­jén. — WINKLER (Róbert Károly-krt. 61. T. 393-012): Madame X. A déltenger hősei. Híradók. (6, V«9). — ZUGLÓI (Angol­ u. 26. T. 296-300): Szeretlek! Zenés rajzfilm. Hír­adó. (*/15, 7, Vil.) MINDEN ESTE: VOLPONE Remekmű, remek előadásban! MAGYAR SZÍNHÁZ A „Szegedi Mária-* Lányok“ B. Szentpál Olga új tánckompozíciója szerepel a nagyjelentőségű előadóest mű­során, amelyet a Vajda János Társaság rendez március 23-án, este 8 órai kezdet­tel a Zeneművészeti Főiskolán. Andersen Felicia, Ascher Oszkár, Basilides Mária, Gál Gyula, Kása György, dr. Molnár Imre, Ortutay Gyula, Sik Sándor stb. szerepelnek a gazdag műsorban, amely­nek megnyitó beszédét Kárpáti Aurél, a Társaság elnöke és dr. Pálfy József, Szeged város polgármestere mondják. Tenorista, mint köztársasági elnökjelölt Hollywood, márc. 22. Joh­n McCormack, a híres ír tenorista, aki jelenleg Hollywoodban hangosfilm­felvételeknél működik közre, Szent Patrick az „Ír köztársaság” legelső elnökválasz­­napi rádióbeszédében kijelentette, hogy tása során fel fog lépni és reméli, hogy Erie (az ír szabadállam új neve) népe őt választja államfőnek. Hozzátette, hogy kábeltávirat útján kérdezte Dublinban lakó fiát, hogy az új ír alkotmány értel­mében felléphet-e, miután nemrég az Egyesült Államok polgára lett és ennél­fogva többé nem ír alattvaló. (MTI.)­­ Tavaszi kabarébemutató a Komédiá­ban. A Komédia Színház szombaton este mutatja be tavaszi új kabaréműsorát „A vén bárkás" címmel, Rott Sándor cím­szereplésével. A revüben fellépnek: Solti Hermin, Sziklay József, Szilágyi Marosa és Radó Sándor is a társulat élén. Az egyik nagyobb bohózatnak a témája a Ka­­méliás hölgy modern változata. A bohó­zatokat és kabarétréfákat Nádassy László, Görög László, Gömöri László, Halász Ru­­dolf írták, zenéjét Erdőss László állította össze. „A vén bárkás“ 11 képből áll. Szik­­lay József rendezi. „ A Pécsi Nemzeti Színház tegnap nagy sikerrel mutatta be Kőrössy Zoltán és Csongor Béla új operettjét, a Gellérthegyi kaland­-ot. A nagy tetszéssel fogadott darab főszerepét Oltay Baba, a társulat fiatal primadonnája játszotta. Az előadást március 25-én este a rádió is közvetíti.­­ Zeneszerzővé tett a börtön egy tejes­­fiút. Bernard Malone büntetése kitöltésé­vel mint ismert és nagyjövőjű zeneszerző hagyja el a kaliforniai San Quentin bör­tönt. Egyszerű, tanulatlan tejkihordó volt, amikor rablás miatt hatévi börtön­­büntetésre ítélték. Börtöne magányába® dúdolással űzte el unalmát, majd az eszé­­be jutott dallamokat kezdetleges módo® papírra vetette. Kiderült, hogy határozott zeneszerzői tehetsége van, egy zenész fo­golytársától zenei oktatásban részesült, még a börtönben számos dalt irt, ame­lyek nagy idénysikereknek bizonyultak. Kiszabadulása után több kiadócég verse­nyez szerzeményeinek jogáért. A mai műsor OPERAHÁZ: Tannhauser (A bérlet, V*8). — NEMZETI: Harang és kalapács (B bér­let, V18). - NEMZETI KAMARA: Kék rók* (8). — VÍG: Boré István (8). — MAGYAR: Volpone (I bérlet, 8). — BELVÁROSI: Duó (8). — PESTI: Hatodik emelet (8). — VÁ­ROSI: Nincs előadás. — ROYAL: Nincs elő­adás. — ANDRÁSSY: Nyilv. főpróba (8). — TERÉZKÖRÚTI: Lulu (9). — PÓDIUM: Márciusi műsor (9). — ERZSÉBETVÁROSI: Két lány az utcán (6, 9). — JÓZSEFVÁROSI: Csodahajó (6, 9). — KISFALUDY: Huszár­­fogás (6, 9/19). Gyerekek! LAKNER BÁCSI Gyermekszínháza péntek délután kacagó gyermekkabarét rendez melyet parádés kiállítás­ban mutat be a­ vígszínház

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék