8 Órai Ujság, 1942. július (28. évfolyam, 146-171. szám)

1942-07-03 / 148. szám

A jövő szezonban kétszer nyit a Vígszínház és a Pesti Színház Ilyen sem volt még: a jövő szezonban kétszer nyit, akár az akác, a Vígszínház és a Pesti Színház. Kétszer kezdi a sze­zont. Először a Szent István-hétre és a Nemzetközi Vásárra való tekintettel augusztus 14-én, másodszor pedig szep­tember 7-én. Az ünnepi héten a Víg a ta­valyi szezon legnagyobb sikereit, a Tűz­vészt, a Naplementét és a Tábornokot játssza a vidéki közönség kedvéért, a Pes­tiben pedig a Bolond Asvayné kerül szín­re. A Víg azután ismét becsuk, pót­ nyári szünetet tart, hogy szeptember 7-én ismét­ elkezdhesse az évadot Móra Ferenc „Négy apának egy leánya“ című regényének da­rabváltozatával, amelyet most ír Móra egyéb műveinek felhasználásával Hunyady Sándor. A Pesti Színház első bemutatója ősszel Cocteau Bálványok című műve lesz. Négy testőr 70~. 7~,­­ Ki hitte volna, hogy a Van nlm­a három amerikai Ritz­­livernek ilyen hamar lesz európai után­pótlása? Nem is három, hanem mindjárt négy! Ez a négy dán fiú, aki most egy hosszú-hosszú idő után ismét Magyar­­országra jött dán filmben, a Négy test­őrben játszik, mindenben fölveszi a ver­senyt a Ritzekkel, sőt túl is szárnyalja őket. Kedvesek, mulatságosak, játékosak, mint egy vidám fiúnevelőből épp most ki-­ került négy sürölvény. Ezer édes kamasz­ötletük van, hogy a híres Dumas-regény modern persziflázséban megnevettessék a közönséget, de úgy ám, hogy a nézőtér majd tüzet fog a jókedvtől. A szezon kel­lős közepén is elkelne egy ilyen film, mint ez, amelyet a Modern Film Kft. hozott most forgalomba, de, úgy látszik, oly gaz­dagok vagyunk, hogy még nyárra is jut egy-egy igazi filmsláger. Kiváncsiak va­gyunk, hogy a föléledt dán filmgyártás milyen meglepetéseket tartogat még a magyar moziközönség számára. Ez a film, amelyet most a Décsi játszik, minden­esetre a legjobb előjel. (s gh—) ÖRÖKÖS TAGJA LETT a kolozsvári Nemzeti Színháznak T­á­r­a­y Ferenc, volt igazgató. HUSZONÖT VIDÉKI SZÍNIGAZGATÓ színháznyitási kérvényét terjesztette föl pártolólag a kultuszminiszterhez a Színi­­kamara. Két héten belül várható a döntés arról, kik lesznek 1942—43-ban a színházak vezetői. ERDÉLYBE UTAZOTT tegnap Hu­nyady Sándor, hogy szabadsága alatt megírja Móra Ferenc regényéből új da­rabját. KÉT SZERZŐDÉST írtak alá tegnap a Vígszínházban. Ajtay Andor és Hor­váth Árpád, kötötte le magát egy újabb évre a színházhoz. A nagy dérrel-dúrral beharangozott változásokból tehát — most már senki előtt sem lehet kétséges — nem volt igaz semmi. A TÁTRÁBA MENT NYARALNI B­o­r­d­y Bella, az Operaház népszerű táncosnője. A vakáció után nyomban el­kezd egy filmet. HONVÉDEINK számára cirkuszparádét rendeznek a Fényes-cirkuszban július 7-én a júliusban elmaradó kivánsághangver­­seny helyett. Ennek a cirkuszparádénak a műsora ugyanolyan változa­tos lesz, mint a kivánsághang­­versenyek és többek közt fellép benne K­a­r­á­d­y Katalin, a Pécsi öregdiá­kok együttese, Nagykovácsi Ilona, V­a­s­z­a­r­y Piri, a két P­e­t­h­e­s és Dorit­s Kreysler, az ismert bécsi filmoperett-­­ primadonna is. ) Füstös bácsi, Füstös András, a Nemzeti Színház szerepkihordó altisztje, szegény 66 éves korában, félévi szenvedés után meghalt. Mindenki ismerte őt, ezt a szikár, pöd­­rött bajszú, kedvesen mosolygó embert, ezt az örökifjút, aki harmincöt év alatt, amíg a színház szolgálatában állt, úgyszólván semmit sem változott, legföl­jebb egy-két ősz szálat húzott büszke ba­juszába az idő és a munka, mindenki is­merte, akinek színházhoz köze van. Hiszen talán senki sem járt annyit ebben a vá­rosban, mint ő. Hordta a szerepeket szí­nésznőknek és színészeknek, mindenütt szívesen látott vendég volt, szaladgált a színházi folyosókon s munkakörén felül is dolgozott, sokat, mindent számontartott, mindenre volt gondja, beugrásokra és sze­­replőváltozásokra, vigyázott a fiatalokra, biztatta őket, szóval valóságos kis intézmény volt a Nemzeti Szín­házban. Tudták ezt róla mindenfelé, érdemeiért, munkás életéért kor­mányzónktól is kapott elisme­rést. Úgy hozzátartozott a színházhoz, mint a homlokzat timpanonja, vagy Ma­dách szobra. Most, hogy meghalt, mintha a Nemzeti Színház egy régi köve porladt volna el. Szegény Füstös bácsit mindenki megsirat­ja, mert Füs­tös bácsit mindenki szerette. Otthagyta most kis pestkörnyéki házát, a kertjét, ahonnan annyi virágot hozott be a színház hölgytagjainak, otthagyta most családját és otthagyta a Nemzeti Színhá­zat. Ma temetik, fél ötkor a ker­e­­p­e­si temetőben s ma először kapja ő a virágot, egy nagy koszorút a Nemze­titől és egy-egy csokor nyári margarétát a színház hölgytagjaitól, örökös tagoktól és öltöztetőnőktől... MOZI ADMIRAL (313-707): A megvádolt asszony. ( ,14, Vs6, VsB, VilO, V. 11 és VaZ-kor is) — ALKO­TÁS (355-374): Vissza az utón. (­M. V16, V*8, LUO, v. 11 és V,2-kor is) — AN­RASSY (124- 127): Ne kérdezd, ki voltam. (*/*4, ■/,6. */«8, Vili­, V. 11, 2, 4, 6, a. 10) — ASTRA (154-422): Varjú a toronyórán. (•/«4, ‹/›«, V›8, ‹/›10, v. '/.2-kor is) — ATRIUM (153-034): 2000 pengős férfi. (Vi6, «•‡ VslO, SZ., v. Vs4-kor is) — BELVÁROSI (384- 563): Lángok. (4, 6. 8, 10, V. ’1,3, 3/15, ·1,1, */,9 és 4, 6. 8, 10) — BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): Angolanyulak (kultúrfilm). Tobruk elfoglalása Szebasztop­il ostroma. A líbiai győzelem (raj­zos híradó). A miniszterelnök Erdélyben. Bala­toni vitorlásverseny (különkiadás). Magyar, UFA és Luce hitarték. (Folyt. 10—24 óráig) Hű­tött nézőtér — BODOGRAI (149-510). A meg­vádolt asszony. (Vt4, '!*, V.*. '/,io. v. '/-2-kor is) — BROADWAY (422-722): Diákévek. (‘/a4., ’**( V’8. , -10. sz. v.­­/-2-kor is) — BUDAI; APOLLO (351-500): Tavaszi álom. (V*5, :,*7. 9 - V. Ved, Vi6, Vág, VIIO) — CAPITOL 334-337)1: Csodatevő szerelem. (V*4, V16, '/_*8, '/-10, v. 2- kor is) — CASINO (383-102): 2000 pengős férfi. (V*6, 1/«0, ’ *10, sz„, v. '/«4-kor is) — CITY (111- 140): 3000 pengős férfi. ('/,S, ’la, VM, sz„ v„ */14-kor is) — CORSO 38-28-18): Az utolsó dal. (Vj6, V«8, '(*10, sz., v. '/*4-kor is) — CORVIN (138-988): 3900 pengős férfi. (5, 'is, VM, v. *1,3- kor is) — DAMJANICH (425-644): Tavaszi álom. ('/«4, ’(ifj. V«8, VilO, v. Póz­kor­iá) — DECSI (125- 952): A négy testőr. (’/«6, 8, ‘/ilO, sz.. v.. »isi­kor is) — ELDORADO (133-171); Uz Bence. (4. 6, 8. 10. v. 2-kor is) — ELIT (114-502): Nyárit szünet. Mesevár néven megnyílik július 30-án... — FORUM (189-543): Férjek. (V.6, VtB, V M0, sz*? v. Vs4-kor is) — GLORIA (427-521): A megvádolt­ asszony. (5, 7. 9. sz. ‘Itt, v.’16,­­/*8, V*10, v. */12-kor is) — HÍRADÓ (222-499): Angoranyulak (kultúr­­film). Tobruk elfoglalása. Szebasztopol ost­roma A líbiai győzelem (rajzos híradó). A mi­niszterelnök Erdélyben. Balatoni vitorlásver-, seeny (különkiadás). Magyar, UFA és Luce hír­adók. (Folyt. 9—24 óráig) Hűtött nézőtér. — HOLLYWOOD (225-901): Árvíz Indiában. (4­,6, V18, ‘MO, 37., v. Vrt-kor is) — HOMEROS (496- 178): Határvadászok. (5, 7, 9. v. 3-kor is) — IPOLY (292-326): Erzsébet királyné. (‘v6, ‘Itt, ’610, v. V?4-kor is) — JÓZSEFVÁROSI (131-316): Ujhold. (5, V.8, Vt­O. V. '/.3-kor is) — KORONA (353-310): Európa nem válaszol. (’/.4, V­.6, ’US, ■/.10, V. VUI-kor is) — KULTUR (188-120): A bűnös nő. (5, ‘/.8, V.10, sz. Vs 4, V*6, VsS, V-10, v. ’/.2, */.«, */­*, V.8. V.19) — LLOYD (111-994): Árvíz Indiában. (Előadások kezd. hétk. ‘Itt, ’US, '/­10, V. ’/•4-kor is) — ODEON (428-478): A megvádolt asszony, fitt, VtB, VtB. ‘10. v. ’,'12-kor is) — OLYMPIA (423-188): Moszkva—Sanghai. (4. 8, 8, 10, v. 2-kor is) — OMNIA (130-125): Fehér nővér. (5, »/.8, */.10. sz., v. 3-kor is) — OTTHON (146-447): Életre itéltek. (†/.4. V.6, ‘/.8, V«10, v. ‘/.2-kor is) — PALACE (221-222): Kádár kontra Kerekes. (11, 2, 4, 6. 8, 10) — PHÖNIX (426-326): Európa nem válaszol. (11. 5. V.8, Vsl0, sz., v. 11, 3, 5. ’Its 'It 10) — RÁDAY (382-581): Azur­­expressz. (S. 'Itt. 'it 10, vas. 2. 4. 6, 8. 10) — RADIUS (122-098): Egyetlen éjszaka. JUS, V.1, V.10, sz.. v. V.4-kor is) — REX (228-020): Dana­­parti randevú, fit 5. •­.7, 9. sz. V.4, 'fit. V.*, *10, v. V.2-kor is) — RIALTO (224-443): Titokzatos Sziám. (V*4. ’Itt. 'Itt, V.10) — ROYAL APOLLO (222-002): 3600 pengős férfi. (V.6, V.8, V.10, sz., v. 1/­4-kor is) — CSABA—SAVOY (146-040): Pillangókisasszony szerelme. (V.6,­­7-8, VsI0. v. 5/(4-kor is) — SCALA (114-411): Tosca. (V.6, V*8, V.10, SZ., V. 3-kor is) — SIMPLON (268- 999): Szeress és nevess. (5, V.8, V*10. v. 3. V.6, Vs8, V.10) — STUDIO (225-276): Mire megvirrad. (11, úti. Vt4, ’Itt. ’Itt. V,10) — TIVOLI (225-602): Operett. (’U4. V.6, V.8, VM, v. 11 és V.2-kor is) — TURÄN (120-003): Tavaszi álom. (11, V.2, 4, 6, 8, JO, V. 11, 2, 4, 6. 8. 10) — URANIA (146- 046): Az ötvenéves férfi. (S, V.8, V:10. sz., v. ".3-kor is) — VESTA (222-401): Juarez. CIA, 'Irt, V.8, V>10wv. 2. 4. 6. 8. 10) — ZUGLÓI (297-093): Az utolsó Wereczkei. P/.6, '/•», V.10, sz. V.4, v. V,2-kor is) Bo£hóc-olim­piász a rádióban A Fényes-cirkusz premierjén, amely a Bohóc-olimpiász gyűjtőcímet kapta, a műsoron szereplő ragyogó bohócok, komi­kusok és humoros számok egész különle­ges tömege miatt, megjelent a stúdió kü­lönítménye is, hogy viaszlemezre felve­gye a bohóc-olimpiász kiemelkedő és köz­vetítés céljára alkalmas számait. Budin­­szky Sándor vezette a hangfelvételt, ame­lyet július 3-án, pénteken este negyed 10 órakor sugároznak ki a nagyközönség számára a Budapest I .leadón. A péntek esti szórakozás biztosított a rádióhallga­tók számára. Hallgassuk tehát a különle­gesen érdekes cirkusz-műsor közvetítését. SZÍNHÁZ KRZSÉBETVÁROSI: Aranysárga falevél (8). — MÁRKUS PARKSZÍNHÁZ: Párisi expressz {%»)." — KERT VARIETÉ (143-072): Nyári kaland — KOMÉDIA ORFEUM: Nyári szünet. — MA­GYAR MÜSZINKÖR: Száz piros rózsa 0/16. 8. v. V*4( 6, 8). — FÉNYES CIRKUSZ (221-444 és 420- 364): Bohóc-olimpiász, 4 French, Csoda­fóka (4, 8). J­ADIO PÉNTEK, JOMUS ! 15.20:­­Ilpiczky László szalonzenekara. — 16.15: A barlangok, mint természeti emlékek. Radió Ottokár dr. előadása. — 16.45: Időjelzés, hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Filmzene. — 17.40: Sportközlemények. — 17.50: Horváth Jenő jazz-együttese játszik. — 18.10:­­Német hallgatóinknak. — 18.30: Magyar nép­muzsika. Irta és összeállította Molnár Imre dr., a Zeneművészeti Főiskola tanára. — 19: Hírek magyar, német és román nyelven. — 19.20: A kassai rádió műsorából. — 20: A soproni Nyári­­Egyetem. Vargha Ferenc dr. egyetemi magán­tanár előadása. — 20.10: Cigányzene. — 29.45: Három francia költő. A verseket elmondja peéry Piri. — 23.15: Hangképek a Fényes Cir­kusz júliusi műsorából. Közvetítés. — 21.40:­­Hírek. — 22.10: Üzen az otthon. A Vöröskereszt­­bajtársi rádiószolgálata. — 23: Hírek német, olasz, angol, francia és finn nyelven. — 23.25: Amire még ma te táncolunk. Hanglemezek. SZOMBAT, JÚLI­US 4­6.40: Ébresztő. Torna. — 7: Hírek. Közlemé­nyek. Reggeli zene. — Iv: Hírek. — 10.15: A Székesfővárosi Tűzöl­tózenekar. — 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. — 11.20: Hangszer­szólók. — 11.40: Történet az állatvilágból. Bosszúálló állatok. Irta Nyáry Andor. — 12: Harangszó. Fohász. Himnusz. — 12.10: A József nádor 2. honvédgyalogezred zenekara. — 12.40: Hírek.­­— 13.20: Időjelzés, vízállásjelentés. — 13.30: Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. . — 14: Szórakoztató zene. — 14.35: Hírek. — 14.45: Műsorismertetés. — 15: Árfolyamhírek, piaci árak és élelmiszerárak. — 15.20: Cigányzene. — 16.10: Ifjúsági rádió. — 16.45: Időjelzés, hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Részlet a Magyar Dalosegylet Országos Szövetsége 75 éves fenn­állása alkalmából rendezett június 29-iki hang­versenyéből. Hangfelvétel. — 17.45: Műszaki rohamcsapatok. Bártfai Szabó László m. kir. főhadnagy katonai előadása. —•­V.IO: Tánc- Zene. — 18.35: Hangképek innen-onnan. — 19: Hírek magyar, német és román nyelven. — 19.20: Rendőrzenekar. — 20.20: Bethlen-utca. Harsány­ Zsolt elbeszélése. — 20.40: Szilágyi Imre-emlékest. Bevezetőt mond Papp Viktor. — 21.40: Hírek. — 2210: Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. — 23: Hí­rek német, olasz, angol, francia és finn nyel­ven. — 23.25: Magyar nóták. — 24: Hírek. A NEMZETI BAJNOKSÁG I. osztá­lyában nagy port felvert Beszkárt A Hun­gária mérkőzés ügyében tegnap döntött az MLSz fellebbviteli bizottsága. A bi­zottság a 2:2 állásnál félbeszakadt mér­kőzés két pontját 0:0 arányban a Hungá­ria javára igazolta, a Beszkárt 200 pen­gős büntetését 100 pengőre szállította le, a Beszkárt két játékosának eltiltását pe­dig három hónapra mérsékelte. lipi • Ülés • itt CSALÁDOKNAK KEDVEZMÉNY: TELEFON: 364-372 Megyeri eredmény. A Pestvidéki Ver­senyegylet mitingjének megnyitó napja a teljes siker jegyében folyt le. A nap fő­eseménye, a Kezdők gátversenye, kilenc pályázó közül Mikádó győzelmével végző­dött, ami elsősorban kitűnő lovasa javára írandó. Helyezéshez Déda és Zsebmetsző jutott. A kétévesek versenyében Albaregia csak ádáz küzdelem után tudta megelőzni Aurórát. A gátversenyben Akaratos és Fruska, a mérföldes hendikepben pedig Gárdista és Tandíj bukott fel, szerencsére komolyabb következmények nélkül. Álta­lában favoritok és kevésbbé fogadott lo­vak felváltva győztek. Legényfogó, Dajka­mese, Hatos, Ugródeszka és Dulcinea győ­zött még a fent említetteken kívül. MODELLKARADY OLDALKÉDŐL KAPSZEIUCEEG •—“ ■—"KB«ist»: ). to* i A németek lemondták a magyar—német Roma-kupa mérkőzést A német tennisz szakhivatal táviratban értesítette a Magyar Lawn Tennis Szö­vetséget, hogy a július 24., 25. és 26. nap­jára kitűzött berlini magyar—német Ro­­ma-kupa mérkőzést lemondja. A Magyar Tennisz Szövetség a lemondást tudomá­sul vette. A mérkőzést a szabályoknak megfelelően a magyar csapat javára írják. A Róma-kupa mérkőzés lemondása ter­mészetesen nem érinti a július 17—10 között Berlinben döntésre jutó Mária ki­rályné-serleg mérkőzést, amelyben a két ország hölgyversenyzői találkoznak. Ma kezdődik a magyar-horvát teni­semérk­eslés A margitszigeti díszpályán ma délután 3 órakor kezdődik a magyar-horvát válo­gatott teniszmérkőzés a Roma-kupáért. Az első napjon a két egyesben Gábori Bra­­noviccsal, Szigeti pedig Palladával mér­kőzik. A horvátok jók, a két magyar já­tékos viszont a legutóbbi nemzetközi mér­kőzéseken gyengén szerepelt , így nem lenne meglepetés, ha most is kikapnának. Reméljük azonban, hogy legalább egyi­küknek sikerül győzni és az első nap dön­tetlenül végződik. A svéd Haegg megjavította a félmérföldes síkfutás világrekordját A Göteborgban rendezett atlétikai via­dal fél angol mérföldes számában Haegg, a kiváló svéd középtávfutó, 4 p. 06.2 mp-es remek teljesítménnyel új világrekordot állított fel. A régi rekordot az angol Wooderson tartotta 4­­. 06.4 mp-es ered­ménnyel. Haegg világrekordkísérlete nagy közön­ség előtt folyt le s szereplésének érdekes­ségét fokozta, hogy több mint egyévi szü­net után most indult először versenyen, miután letöltötte büntetését, amelyet a svéd szövetség mért rá amatőrvétség miatt. A félmérföldes versenyben Haegg ellenfele Anderson volt, aki 4­­. 064 mp-es eredménnyel beállította a régi vi­lágrekordot. AZ ELSŐ ÚJVIDÉKI REGATTÁT va­sárnap rendezik számos fővárosi evezős részvételével. A MESz különös gondot fordít arra, hogy a délvidéki nagy verse­nyen minél több budapesti versenyző in­duljon s ezért 145 evezőst és 18 kajakost küld ki Újvidékre. A versenyzők szomba­ton utaznak el, az 54 hajót pedig m­ár szerdán előreküldték. DR. RAJCZY IMRE, a MEFSOK veze­tője, dr. Nedeczky László, a MEFSOK előadója és dr. Bay Béla, a BEAC ifjú­sági elnöke, az olasz Koronarend lovagke­resztjét kapta az olasz királytól és csá­szártól a magyar—olasz főiskolai sport­­barátság érdekében évek óta végzett eredményes munkájáért. VÁNDORDÍJAS TÖMEGVERSENYT rendez vasárnap a Kerékpáros Szövetség a Budakalász — Dobogókő — Esztergom — Visegrád — Budakalász közötti 86 km-es útvonalon. A NÉMET KERÉKPÁROS SZAKHIVA­TAL a vasárnapi boroszlói magyar—né­met mérkőzésre Bunzelt, Wölfflt, Saa­­gert és Chuliket jelölte ki. TEHETSÉGKUTATÓ ATLÉTIKAI VER­SENYT rendez szombaton délután fél 6 órakor az MTE a Hajdu­ utcai sporttele­pen. Jelentkezni a verseny előtt is lehet a helyszínen. Július 4-én |------------­délután 773 órakor |­s Éjjel

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék