8 Órai Ujság, 1943. december (29. évfolyam, 271-296. szám)

1943-12-04 / 275. szám

Pénteken este légiriadó volt Szófiában Szófia, dec. 4. (MTI) December 3-án 19 óra 52 perc­től 22 óra 36 percig Szófiában légiriadó volt. A városban a­­ világítást központi­lag kikapcsolták. A légvédelem néhány lövést adott le. A város fölött motorzú­gást nem lehetett hallani. A svéd trónörökös feleségének testvére hősi halált halt Stockholm, dec. 4. (MTI) Mint Berlinből jelentik, Hubert szász coburg-gátai herceg, Sybilla her­cegnő, Gusztáv Adolf svéd trónörökös feleségénnek testvére hősi halált halt. A herceg repülő volt és futárgépeket ve­zetett. Két kis iast elgázolt egy teherautó és továbbrobogott A Kerepesi­ úton a Ferenc Józs­ef­­laktanya környékén egy teherautó el­gázolt két inast, Kocsák­ Béla és Hoff­mann Imre egy kézikocsit toltak, mi­kor hátulról beléjük szaladt egy teher­autó. A két inas súlyosan megsérült­ A gázoló teherautó tovább robogott. A rendőrség megállapította, hogy a gép­kocsit Kopsza Mihály soffőr vezette A soffőr élen megindult az eljárás. A CSODÁLATOS FORRADALOM gondolatával rokonszenvező Magyarság forradalmasítóan csodálatos eseményekről számolt be: a világűrből lezuhant meteor­­kő agyonvert egy nicaraguai felkelő­tábornokot, egy párisi férfi nyitott ablak mellett fürdőit, hozzáért a villanyvezeték­hez, amire az áram úgy megrázta, hogy kiesett a kádból, sőt ki az ablakon is, har­madik emeletről zuhant a földre, a kám­­pec. Más. Repülőgép áramvezetékre zuhant, tűzoltók fecskendőkkel jöttek oltani, az áram a vízsugáron át megölte azt a sze­rencsétlen egyiptomi főcsővezetőt. Van még egyéb is, íme néhány cím: „Csörgőkígyó a repülőgépen és a gyilkos lópatkó.“ — „Fa, amely naponta 60 centi­métert nő.“ — „Mi történt Camp Funston erődjében?" (Utóbbi cikk meglepő dics­himnuszt zeng a kanadai csendőrség ke­mény viharedzett legényeiről. .) Végül egy cikk-cím: „A kék anyag, mint a petróleum bölcsője.“ A szövegből kiderül, hogy „az észtországi kék anyagról“ van szó (??). Mindezek a dolgok az imrédysta olvasók k­ultúráját és műveltségét fejleszteni hiva­tott rovatban jelentek meg. Skól! Prozit: Xundheit! Amerikai vélemények a német nép várható sorsáról Genf, dec. 4. (MTI) Londonból jelentik: Bárhogyan is viselkedjék a német nép a vereség vagy a kapituláció után, mindenesetre el kell nyomni és kurtára kell fogni, — ez a nézet uralkodik az Egyesült Államokban, jelenti R. Waith­­ mann, a News Chronicle washingtoni képviselője. H. F. Armstrong a Foreign Office amerikai folyóirat kiadója kijelentette, hogy a német nép nem számíthat ele­­gendő élelmiszerszállításokra. Hasonló a véleménye Walter Lipp­­man ismert amerikai újságírónak is. Lanciano továbbra is német kézen van Berlin, dec. 4. (NST) Illetékes német katonai he­lyen péntek este közölték, hogy Lan­­ciano helység a délolaszországi arcvo­nal keleti szakaszán továbbra is német kézen van és ugyanez vonatkozik Castellvetranora is. A két helység mint­egy tíz kilométernyire van a Sangro folyótól. Német katonai körökben ezt a tényt annak bizonyítékául szögezik le, hogy az angolszász állításokkal el­lentétben nem lehet beszélni az angol csapatok gyors előnyomulásáról a Sangro-folyón túl. Két nap egymásután bombázták Társnőt Chiasso, dec. 4. (NST) A keddi bombat­ámadás elta­karítási munkálatai még be sem feje­ződtek Torinóban, amidőn szerdán délután, derült időben újabb légitám­a­dás érte a piemonti fővárost és távo­labbi környékét. A szerdai légitáma­dásról a Stampa azt írja, hogy a bom­bák a város középpontjában és kül­telkein igen nagy károkat okoztak, fő­leg munkásnegyedekben. a keleti arcvonalon a rossz időjárás miatt csökkent a harci tevékenység (NST) A tartós esőzések és havazások valamint a rövid kemény­­fagyok és hirtelen ismét beállott olvadások a keleti arcvonalnak mind középső, mind pedoig déli szakaszán az utakat telje­sen járhatatlanná tették. Német kato­nai szakértők véleménye szerint ke­leten valóságos mocsárban és­­őserdő­ben folynak jelenleg a harcok. A harci­­tevékenység mind Gomeltől nyugatra, mind pedig a nagy Dnyeper-kanyaru­­latban csökkent, ami főleg a kedvezőt­len időjárással magyaráznak.­ Kremencsugtól délnyugatra a szovjet csapatok azonban még így is erősza­kolják a támadást. Különösen Znamen­­kától északkeletre folynak súlyos har­cok. Cserkaszinál is folytatódtak a sú­lyos harcok, de a helyzet nem válto­zott. A Zsitomir­—Kiev—Koreszten há­romszögben tovább tart a harcok lany­hulása. A legutóbbi 24 óra alatt itt nem voltak jelentősebb harci cselek­mények. Még Gomelnél is csökkent a harci tevékenység, ehelyett azonban a súly­­pontváltoztatás régi szovjet­ taktikája szerint még inkább a szmolenszk é­s orsai autóút vidékére összpontosult. A szovjet itt 30 hadosztályt vont ösz­­sze, ami azt mutatja, hogy a nagy veszteségek sem törték meg makacs elszántságát és továbbra is erőszakolja a hiábavaló áttörési kísérleteket. Nyev­­lejtől délnyugatra és nyugatra továbbra továbbra is német ellentámadások folynak. A R­I­Z­O__N A 1 ««**»** 11 N ” Premier ma, _ _ Telefon: 126-703 este 8 órakor p@ A RIZO N__A Ma Ügető I. Amor, Fenegyerek, Betyár. II. Bereck, Hírnök, Bravon. III. Emil—Patience fogat, Ica■—Joze­­fin fogat. IV. Félénk (Reimer), Újvidék, Tor­pedó. V. Fraknó, Peter Watts, Fontos VI. Várva-várt, Pamuki Barnalány. Előre, VII. (Extra), Cirill F., Gárdakürtös, Elinar D. VIII. Masánszky, Rozsnyó, Csodabogár. Vasárnap ügető I. ördög, Urfi, Cianó. II. Zombor, Silk­o, Pamuki Hilda. III. Ara vagy Kálnok. IV. Fasiszta, Meteor, Izsák. V. Wiltshire hajtás, Ebadia, Csoda. Cilley igen rossz formában van. VI. Csongor, Tanoda, Csalafinta VII. Szabolcs, Cirill F., Bella. VIII. (Extra), Zeppers, Theklus, Pa­muki Legény. IX. Ciráda, Dolly, Tündérlány III. Fői­s­iskola megnyílt (500 m) Ordas-út 9. T.: 165-278. Kiképzés a legmagasabb fokig ! S?*d­átii 9.ge.­*natt-sl'~u'i­zu tök ' FODOR SPORTINTÉZET Telelem: 189 10 ! r Jlr­almatlan megjegyzések Kiss Ferenc és S­áger Antal a­ Ház karzatáról végighallgatta Imrédy Béla beszédét, majd megebédelt a Képvi­­selőház éttermében. Érthetetlen, hogy még volt tétvágyuk, amikor pedig Imrédy Béla beszéde kiadós politikai pecsenye volt a számukra. * Legutóbb újból feltűnt az az üstö­kös, amelyet még 1851-ben fedeztek fel. Ez az égitest ezúttal a Nyilas csillagkép jegyében bukkant fel, de most már a Bak csillagképtől délre látható. A helyzet tehát az, hogy egyetlenegy nyilas üstökös volt, de ez is rövidesen „kilépett­“ .* Nemrégiben hatóságilag megállapí­tották a férfi kalapanyagok összeté­telét és súlyát. Ezelőtt a rendelkezés előtt ezennel ünnepélyesen kalapot emelünk. * Két fiatal gengszer kirabolta Hód­mezővásárhelyen Rózsa Sándor ven­déglőst. Ilyen eset is csak manapság fordulhat elő. Annak idején, a régi jó világban Rózsa S­á­n­do­r rabolta volna ki a két gengszert. * A középindiai templomi táncosnők szocális érdekeik megvédésére szövet­ségbe tömörültek. A szövetség a cél elérése érdekében komoly lépésekre készül. Nem t­á­n­c­l­é­p­é­s­e­k­r­e. * Kabók Győző színművészt, Göre Gábor egykori híres alakítóját, egy névtelen levél hamis adatai miatt nyolc hónapi börtönre ítélték, így jár az a színész, aki nem neki való sze­repet vállal. Öngyilkosság öncsonkítással Különös­ módon követett el öngyil­kosságot Ridlovics József 57 éves nap­számos. Kispesten az Attila­ utca 33. sz. alatt lévő lakásán felvágta az ereit, majd öncsonkítást végzett magán.­­ A szerencsétlen ember belehalt borzalmas sebeibe. Gázolt a villamos A Váci­ út 177. sz. ház előtt egy villamos elütötte Sztolarcsik Vince 34 éves napszámost. Combtöréssel szállí­tották kórházba. §

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék