ACTA ANTIQUA TOMUS 8 (A MTA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI, 1960)

1960 / 1-2. sz.

ACTA ANTIQUA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V. ALKOTMÁNY UTCA 2­1. Az Acta Antiqua német, angol, francia, orosz és latin nyelven közöl értekezéseket a klasszika-filológia köréből. Az Acta Antiqua változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők : Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. " Az Acta Antiqua előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó"-nál (Budapest V., Alkot­mány utca 21. Bankszámla 06-916-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv- és Hírlap-Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest VI. Népköztársaság útja 21. Bankszámla 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Antiqua veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der klassischen Philologie in deutscher, englischer, französischer, russischer und lateinischer Sprache. Die Acta Antiqua erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Roáaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band : 110 forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussenhandels-Unternehmcn »Kultura« (Budapest VI. Népköztársaság útja 21. Bank­konto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next