ACTA ANTIQUA TOMUS 9 (A MTA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI, 1961)

1961 / 1-2. sz.

ACT­A ANTIQUA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V. ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Antiqua német, angol, francia, orosz és latin nyelven közöl értekezéseket a klasszika-filológia köréből. Az Acta Antiqua Változó terjedelm­­i füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 21. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóh­ivatali levelezés. Az Acta Antiqua előfizetési ára, kötetenként belföldre 80 forint, kidöfldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó"-nál (Budapest V., Alkot­mány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv -és Hírlap-Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I. Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Dio Acta Antiqua veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der klassischen Philologie in deutscher, englischer, französischer, russischer und lateinischer Sprache. Dio Acta Antiqua erscheinen in Ilcftcn wechselnden Umfangcs. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für dio Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussenhandels-Unternehmen „Kultura" (Budapest L, Fő utca 32. Bankkonto Nr-43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next