ACTA ANTIQUA TOMUS 11 (A MTA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI, 1963)

1963 / 1-2. sz.

ACTA ANTIQUA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Antiqua német, angol, francia, orosz és latin nyelven közöl értekezéseket a klasszika-filológia köréből. Az Acta Antiqua változó terjedelmű, füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők : Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Antiqua előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 forint. Megrendelhető a­ belföld számára az „Akadémiai Kiadó"-nál (Budapest V., Alkot­mány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv-és Hírlap-Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Antiqua veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche dor klassischen Philologie in deutscher, englischer, französischer, russischer und lateinischer Sprache. Die Acta Antiqua erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jode für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnomontspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussenhandels-Unternohmen «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next