ACTA HISTORICA - A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA TOM. 17 (1971)

17. kötet / 1-2. sz.

ACTA HI S T О К ICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE REVUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE HONGRIE ЖУРНАЛ ВЕНГЕРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК JOURNAL OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ZEITSCHRIFT DER UNG A RISCHEN AK A D EMIE DER WISSENSCHAFTEN ADRESSE DE LA RÉDACTION: BUDAPEST L, ÛRI U. 51—S3. Membres du Comité de la rédaction: ZS. F. FACH (rédacteur en chef), I. T. BEKEND, I. DIÓSZEGI, L. ELEKES, GY. EMBER, T. HAJDÚ, E. MÁLYUSZ, F. MUCSI írédacteur) M. ORMOS, E. PAMLÉNYI, J PERÉNYI, F. PÖLÖSKEI, GY. TOKODY, E. VINCZE, T. WITTMAN, L. ZSIGMOND Az Acta Historica, az MTA történettudományi folyóirata francia, orosz, angol és német nyelven közöl értekezéseket a történettudomány köréből. Az Acta Historica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg: négy füzet alkot egy kb. 25—30 íves, évente megjelenő kötetet. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó"-nál (Budapest V., Alkotmány utca 21. bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I„ Fő utca 32. bankszámla: 43-790-057-181) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Les Acta Historica paraissent en français, russe, anglais et allemand et publient des travaux du domaine des sciences historiques. Les Acta Historica sont publiés sous forme de fascicules qui forment un volume à 400—500 pages par an. Le prix de l'abonnement est de $ 16.00 par volume. On peut s'abonner à l'Entreprise du commerce extérieur de livres et journaux «Kul­túra* (Budapest 62, РОВ. 149) ou à l'étranger chez tous les représentants ou dépositaires.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék