ACTA LINGUISTICA TOM. 3 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1953)

1953 / 1-2. sz.

ACTA LINGUISTICA AC AD EMI А Е SCI Е NTI ARUM H UN G ARI CAE ADl UVANTIBUS D. PAIS, ZS. TELEGDI, M. ZSIRAI R E D I G I T J. NÉMETH TOMUS III. FASCICULUS 1-2. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BUDAPEST, 1953 ACTA LINGUIST. HUNG. V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék