ACTA LINGUISTICA TOM. 5 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1955)

1955 / 1-2. sz.

ACTA LINGUISTICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Linguistica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a finnugor, szláv, germán, román és keleti nyelvészet, valamint az általános nyelv­tudomány köréből. Az Acta Linguistica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok géppel írva, a következő címre küldendők : ACTA LINGUISTICA, Budapest, 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Linguistica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó"-nál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 04-878-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin út 21. Bankszámla : 43-790-057-181) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. „Acta Linguistica" публикует трактаты из области угро-финской лингвистики, славистики, германистики, романистики, ориенталистики и общего языкознания на русском, французском, английском и немецком языках. „Acta Linguistica" выходит отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу: „ACTA LINGUISTICA", Budapest, 62, Postafiók 440. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и администрации. Подписная цена „Acta Linguistica" — 110 форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет „Kultúra" (Budapest VI., Sztálin út 21. Текущий счет No 43-790-057-181), или его заграничные представительства и уполно­моченные.

Next