ACTA LINGUISTICA TOM. 16 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1966)

1966 / 1-2. sz.

ACTA LINGUISTICA AC­ADEMI­AE SCI­ENTI­ARUM H­UN­G­ARI­CAE ADJUVANTIBUS C. J. HUTTERER, P. KIRÁLY, GY. LAKÓ, D. PAIS, L. TAMÁS, ZS. TELEGDI REDIGIT J. NÉMETH FASCICULUS 1-2. TOMUS XVI. ACTA LINGUIST. HUNG. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1966

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék