AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 43. évfolyam (2001)

2001 / 1-2. sz.

AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE HISTORIA RERUM RUSTICARUM A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA Szerkesztőség: Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 1367 Budapest 5. PL. 129. XIV. Városliget. Vajdahunyad vár Szerkesztőbizottság: Cselőtei László, Fehér György (szerkesztő), Gunst Péter (főszerkesztő), Sloffmann Tamás, Székely György, Szuhay Miklós TARTALOM TANULMÁNYOK Hoffmann Tamás: Vázlat élelmezésünk történetéről 1 Kányosi-Szabó Tibor: Állatjárványok a Duna-Tisza közén a XVlil. században 39 Fodor Zoltán: Az ártéri gazdálkodást tárgyaló elméletek és alkalmazhatóságuk a magyarországi Tisza-szakasz kéziratos térképein szereplő fokok alapján 87 KÖZLEMÉNYEK Oláh József: Szirmay András gazdálkodása a XVII-XVIII. század fordulóján 151 Györgyi Lajos: Orosházi kisgazdák tanulmányi kirándulása a Dunántúlra ( 1936) Közli: Gunst Péter 221 VITA Kaposi Zoltán: A magyarországi uradalmi rendszer változásai a XVIII XX. században 239 ADATTÁR Lőkös László: Az Agrártudományi Egyetem (Gödöllő) Agrárgazdaságtani Tanszékének története (1920-2001) 261 SZEMLE Béaur, Gérard: Histoire agraire de la France au XVIIIe siècle (Ism.: Tapp Imre) 289 Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai (Ism.: Orosz István) 294 J­aluch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében (Ism.: Reszler Gábor) 296 Csukás Zoltán professzor életútja (1900-1957) (Ism.: Surányi Béla) 300 Bársony István-Papp Klára-Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében (Ism.: Surányi Béla) 302 Tóth Sándor: A hírnév kötelez (Ism.: Romány Pál) 304 Agrártörténeti Szemle in indexed in Current Contents A kötet a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsága, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és az OTKA anyagi támogatásával készült

Next