A Jövő Társadalma, 1925. szeptember - 1926. szeptember (1. évfolyam, 0-10. szám)

1925-09-01 / 0. szám

1 45°52G halász 'xzs .? jcfV­A JÖVŐ TÁRSADALMA Az ősembert lenyűgözték és megfélemlítették a termé­szeti erők, mert nem ismerte őket. Áldozati oltárokat emelt nekik, de azokon nem a szeretet tüze égett, hanem a vak rettegésé, amely istenekkel népesítette be az alvilág sötét éjszakáját. A civilizált ember már nem fél a természeti erőktől, mert ismeri őket. A természettudományok behatoltak az alvilág homályába, napfényre hozták a tegnap isteneit és a ma emberének szolgálatába állították. A természeti erők meghódítása megteremtette a civilizációt, amelynek alap­zatain felépült az emberi társadalom. Csakhogy a társadalom életét szintén erők irányítják és a civilizált ember nem ismeri ezeket az erőket. Az is­meretlen lenyűgözi, megfélemlíti, akárcsak elődeit. És akár­csak azok, — a civilizált ember is a félelem oltárait emeli az istenitett ismeretlennek. A társadalomtudomány feladata, hogy megismertesse és az ember szolgálatába állítsa a társadalmi erőket. A tár­sadalomtudomány feladata, hogy kultúrává finomítsa a civilizációt. Hogy a szeretet oltárait emelje a félelem oltá­rainak romjai fölé. A JÖVŐ TÁRSADALMA ennek a társadalomtudomány­nak propagálását tűzte ki céljául. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék