A Jövő Társadalma, 1929. szeptember - december (3. évfolyam, 1-4. szám)

1929-09-15 / 1. szám

45>' 526 A Jövő Társadalma két és negyedéven át terjesztette Romániában a társadalom­tudományi kultúrát.1 Amikor egy évi kényszerű szünetelése után újra megindul, célkitűzése ugyanaz, mint ami legelső szá­mának megjelenésénél volt. „Az ősembert lenyűgözték és megfélemlítették a természeti erők, mert nem ismerte őket. Áldozati oltárokat emelt nekik, de azokon nem a szeretet tüze égett, hanem a vak rettegésé, amely istenekkel népesítette be az alvilág sötét éjszakáját. A civilizált ember már nem fél a természeti erőktől, mert ismeri őket. A természettudományok behatoltak az alvilág ho­mályába. napfényre hozták a tegnap isteneit és a ma emberének szolgálatába állították. A természeti erők meghódítása megte­remtette a civilizációt, amelynek alapzatain felépült az emberi rsadalom. Csakhogy a társadalom életét szintén erők irányítják és a civilzált ember nem ismeri ezeket az erőket. Az ismeretlen le­nyűgözi, megfélemlíti, akárcsak elődeit. És akárcsak azok, — a civilizált ember is a félelem oltárait emeli az istenített ismeret­lennek. i i társadalomtudomány feladata, hogy megismertesse és az enJer szolgálatába állítsa a társadalmi erőket. A társadalom­­tudomány feladata, hogy kultúrává finomítsa a civilizációt. Hogy a szeretet oltárait emelje a félelem oltárainak romjai fölé. A Jövő Társadalma ennek a társadalomtudománynak pro­pagálását tűzte ki céljául.“ A Jövő Társadalma nem kapcsolódik semmiféle politikai párthoz avagy irányzathoz, mert az ellentétben állana célkitű­zéseivel. Célja az eseményeket a társadalomtudomány szemüve­gén át tekintve bemutatni. Nem szuggerálni akar gondolatokat, hanem ébreszteni. A feladat nehézségeit tisztán látjuk. Elszigetelségünket át­­érezzük. Voltak idők, amikor a természettudományi igazságok hirdetése váltott ki üldözést. Ezek az idők elmúltak. Ma szabad fejlődési teret engednek a természettudományoknak, mert hi­szen laboratóriumokban születnek meg a kék-, zöld-, sár.ga-1 1925 szept.—1926 szept.: első évfolyam. 1926 szept.—1927 aug. máso­dik évfob ini 1—11. számai. 1927 okt.—1928 ápr. a „Huszonnegyedik Szá­zad“ négy Itlzete. 1928. okt.: „A nagy por.“ /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék