Köztestületi tagok 2009 (Budapest, 2009)

Az MTA választott tisztségviselői - IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya - Hadtudományi Bizottság

ÍX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA 107. I./5. Tel.: 322-8790; Fax: 322-8790 E-maii: bhkka@elender.hu L: 1238 Budapest, Tömlős u. 6. Tel.: 284-9729 Kutatási témái: 1. Az EU közös kül- és biztonságpolitikájának (CFSP) követelményei és hatása a csatlakozási folyamatokra 2. A hazai biztonsági és védelmi koncepciók, stratégiák alapkérdései a NATO csatlakozás során 3. A XXI. század biztonsági kihívásai 10555. Demeter György (Budapest, 1929) Hadtudomány kandidátusa (1972) Hadtudomány L: 1121 Budapest, Csorna u. 13. fsz. 2. Tel.: 395-5068 Kutatási témái: 1. A NATO válságkezelési rendszere és ennek hatása a magyar válságkezelésre 2. Az interaktiv kommunikáció tematikája és alkalmazása a nyelvoktatásban 10556. Dobi József (Budapest, 1942) Hadtudomány kandidátusa (1985) Hadműveleti művészet Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel.: 432-9000 L: 1142 Budapest, Nezsiderpark 10. Tel.: 222-9055 Kutatási témái: 1. A Magyar Köztársaság és határkörzetei katonaföldrajzi értékelése 2. Európa kiemelt fontosságú körzetei katonaföldrajzi értékelése 3. A biztonságpolitika geográfiai alapjai 10557. Dobó Ferenc (Szeged, 1929) Hadtudomány kandidátusa (1983) Közlekedésgazdaságtan és üzemszervezés Mhely: MH Közlekedési Szolgálatfőnökség 1885 Budapest L: 1126 Budapest, Nárcisz u. 3. III./13. Tel.: 375-6264 Kutatási témái: 1. Katonai közlekedési szolgálat története 2. Katonai közlekedés és szállítás helye a logisztikai rendszerben 10558. Dombrády Lóránd (Szatmárnémeti, 1931) MTA doktora (Hadtudomány, 1990) Hadtörténet L: 1123 Budapest, Alkotás u. 49/a Tel.: 356-2178 Kutatási témája: Magyar katonapolitika 1920-1944 10559. Enzsöl Gyula (Nemeskér, 1928) Hadtudomány kandidátusa (1973) Hadtudomány Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1581 Budapest, Hungária krt. 9-11. L. 1148 Budapest, Adria sétány 1/b Tel.: 251-2526 Kutatási témái: 1. A tüzérség története 2. A tüzérségről vallott nézetek a II. világháború után 3. Páncélelhárítás 10560. Eszenyi Imre (1968) PhD (Hadtudomány, 2001) Katonai logisztika Mhely: NATO-RHQ AFSOUTH Nápoly 80124, Vialle della Liberazione, Olaszország 10561. Farkas Róbert (Füzér, 1911) Hadtudomány kandidátusa (1965) Hadtudomány L: 1121 Budapest, Csorna u. 3. II./4. Tel.: 395-5250 10562. Farkasné Zádeczky Ibolya (Sátoraljaújhely, 1954) PhD (Hadtudomány, 2001) Katonai neveléselmélet, katonai neveléstörténet, tisztképzés E-mail: ibolya.zadeczky@freemail.hu L: 1039 Budapest, Őszike u. 4. III./15. Kutatási témái. 1. A tisztekkel szemben támasztott követelmények 2. A katonai karrier és a tudományos pálya összehangolásának kérdései 10563. Fekete Károly (Szolnok, 1960) PhD (Katonai műszaki tudomány, 2003) Katonai kommunikációs rendszerek Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1581 Budapest, Pf. 15 Tel : 432-9000/29153; Fax: 432-9025 E-mail: fekete.karoly@zmne.hu Kutatási témái: 1. Állandó jellegű katonai kommunikációs rendszerek 2. Személyi katonai kommunikáció 3. IP alapú vezetéknélküli katonai kommunikáció 10564. Felházi Sándor (Zalaegerszeg, 1964) PhD (Hadtudomány, 2000) Tüzérség automatizált vezetési rendszere Mheiy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel.: 432-9034; Fax: 432-9076 E-mail: felhazi.sandor@zmne.hu L: 1134 Budapest, Gidófalvy u. 21. III./3. Kutatási témái: 1. Tüzérségi tűztámogatás 2. A tüzérség vezetési rendszere 3. Tüzérség alkalmazása nem háborús körülmények között 10565. Fenyves Péter (Budapest, 1953) Hadtudomány kandidátusa (1995) Biztonságpolitika, külföldi haderők Mhely: Magyar Honvédség Távközlési Kutató- és Ellenőrző Intézet 1525 Budapest, Pf. 74 E-mail: fenoe@freemail.hu Kutatási témái: 1. Törökország és a kapcsolódó térség 2. Irán és az Öböl térsége 10566. Fischl Vilmos (Békéscsaba, 1972) PhD (Hadtudomány, 2006) A nemzetközi egyházi szervezetek államközi, valamint csoportok közötti konfliktus és válságkezelő szerepe Mhely: Magyarországi Evangélikus Egyház - Csővári Evangélikus Egyházközösség 2615 Csővár, Petőfi út 2. Tel.: 27/340-055; Fax: 27/340-055 E-mail: vfischl@freemail.hu L: 1097 Budapest, Drégely u. 6-8. B ép Kutatási témái: 1. A nemzetközi egyházi szervezetek 2. Konfliktus- és válságkezelés 3. Biztonságpolitika 4. Nemzetközi kapcsolatok 5. Civil­katonai kapcsolatok 10567. Fleischhacker Ferenc (Sopron, 1965) PhD (Hadtudomány, 2001) Katonai logisztika Mhely: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 1145 Budapest, Jávor u. 9/a Tel.: 422-0041; Fax: 422-0041 E-mail: drfecy@yahoo.com L: 1186 Budapest, Vaskút u. 31. Tel:. 294-1321 Kutatási témái: 1. Béketámogató műveletek logisztikai támogatása 2. Az outsourcing a honvédségben 3. A doktrínák rendszere az MH-ban és a NATO-ban 10568. Fodor Kálmán (Szentmártonkáta, 1950) Hadtudomány kandidátusa (1995) Magyar hadtörténet XX. sz. L: 1152 Budapest, SzőcsÁron u. 30. Tel: 306-6481 Kutatási témái: 1. Magyar Királyi Honvédség közlekedése a XX. század első felében - vasút 2. Dunai flottilla 1945-1950 3. Ingabombázás Magyarországon, 1944 nyara 10569. Forgácsné Göttler Viktória (Budapest, 1971) PhD (Hadtudomány, 2005) Katonai kultúra és személyközi kommunikáció Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: 432-9000/29510 E-mail: gottler.viktoria@freemail. hu Kutatási témái: 1. Katonai nyelvoktatás 2. Multimédia 3. Távoktatás 4. Katonai személyközi kommunikáció 10570. Forgon Miklós (1944) PhD (Hadtudomány, 1999) Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar 1091 Budapest, Üllői út 133-135. L. 1046 Budapest, Böröndös u. 14. Tel: 380-7184 10571. Fórizs Sándor (1951) Hadtudomány kandidátusa (1996) Rendészet Mhely: Rendőrtiszti Főiskola 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. Tel: 392-3505; Fax: 392-3505 E-mail: drforizssandor@t-online.hu L: 1203 Budapest, Rákóczi u. 36. Tel: 283-9805 Kutatási témái: 1. A rendvédelem feladatai minősített időszakokban 2. Az európai rendvédelmi szervezetek 3. A határrendészet feladatai az európai uniós csatlakozás tükrében 4. A német rendészeti szaknyelv 10572. Földesi Ferenc (Dávod, 1952) PhD (Hadtudomány, 2005) Haderőszervezés és hadkiegészítés E-mail: foldfefe@chello.hu L: 8200 Veszprém, Sáfrány u. 24. Kutatási témái: 1. Haderőrendszerek a XXI. században 2. A személyi kiegészítés, biztosításának módja és a toborzás kérdései 3. Az önkéntes haderő aktív, részben aktív és passzív állománya 4. Hadköteles nyilvántartás 5. Altisztképzés a Magyar Királyi Honvédségben (Jutás) 10573. Földi László (Budapest, 1967) PhD (Katonai műszaki tudomány, 2003) Vegyi katasztrófa-elhárítás Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ABV Védelmi Tanszék 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: 432-9011; Fax: 432-9040 E-mail: foldi.laszlo@zmne.hu Kutatási témái: 1. Vegyikatasztrófák 2. Egyéni vegyivédelmi felszerelés 3. Katonai környezetvédelem 10574. Fregan Beatrix (1968) PhD (Hadtudomány, 2006) Biztonság- és védelempolitika, nyelvtudomány Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1581 Budapest, Pf. 15 E-mail: fregan.beatrix@zmne.hu Kutatási témái: 1. Európai védelem és biztonság 2. Francia katonai stratégia, katonai nyelvképzés és vizsgáztatás 10575. Fűrész József (1955) hadtudomány kandidátusa (1995) Mhely: Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet 1555 Budapest, Pf. 68 L: 2112 Veresegyház, Peterdi u. 12. Tel: 30/241-9435 10576. Galambos Lajos (Budapest, 1953) Hadtudomány kandidátusa (1997) Nemzetbiztonsági szolgálatok E-mail: drglajos@freemail.hu Kutatási témái: 1. Titkosszolgálatok 2. Biztonságpolitika 10577. Gáspár László (Pécs, 1950) Hadtudomány kandidátusa (1996) Hadtörténelem, határőrizet, határvédelem története E-mail: gaspar50@vipmail.hu L. 1183 Budapest, Érsekújvár u. 10. Tel: 290-3085 Kutatási témái: 1. Magyar és nemzetközi határőrizeti rendszerek történeti fejlődése 2. Határőrizeti elvek a magyar határőrizetben 10578. Gasparics Péter (Nagyatád, 1951) Hadtudomány kandidátusa (1992) Légvédelmi és repülőcsapatok harci alkalmazása Mhely: HM FLÜ 1135 Budapest, Lehel út 35-37. Tel: HM 25-091 E-mail: gasparicspeter@gmail.com L: 8089 Vértesacsa, Patóhegy u. 31. 10579. Gazda Pál (Budapest, 1941) Hadtudomány kandidátusa (1981) Védelemgazdaság Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1581 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: 260-0740 L: 1134 Budapest, Hun u. 11. VII./3. Tel: 359-5657 Kutatási témája: A gazdaság védelemgazdasági aspektusai 10580. Gergely Attila (Budapest, 1933) PhD (Hadtudomány, 1998) Hadtudomány L: 2146 Mogyoród, Alkotmány u. 32. Tel: 28/441-135 Kutatási témái: 1. A terrorizmus kérdései 2. A bűnüldözési felderítés problémái 10581. Gligor János (Poroszló, 1951) PhD (Hadtudomány, 1998) Katonai etika Mhely: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem E-mail: dr.gligor@freemail.hu L: 2339 Majosháza, Széchenyi stny. 259 Tel: 24/486-023 Kutatási témái: 1. A katonai etika története 2. A biztonság új kihívásainak etikai aspektusai 10582. Göcze, István (Budapest, 1963) PhD (Hadtudomány, 1997) Katonaföldrajz, tudományelmélet Mheiy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem KLHTK Katonai Stratégiai T anszék 1581 Budapest 146, Pf. 15 Tel: 432-9000/29312 E-mail: gocze.istvan@zmne.hu L: 1087 Budapest, Százados út 51-65. A ép. B Ih. Kutatási témái: 1. A hadtudomány elmélete, kutatásmódszertan 2. Katonaföldrajz 10583. Gömbös János (Magyargencs, 1945) Hadtudomány kandidátusa (1989) Biztonságpolitika, katonapolitika Mhely: Honvédelmi Minisztérium 1055 Budapest, Balaton u. 7-11. Tel: 474-1106; Fax: 474-1309 E-mail: jgombos@netquick.hu L: 1025 Budapest, Vérhalom u. 37.1./2. Tel: 326-5273 Kutatási témája: Magyarország és a NATO kapcsolatainak fejlődése a 80-as évek végétől napjainkig 10584. Gráfik János (Szentes, 1938) Hadtudomány kandidátusa (1981) Rádiórendszerek (haditechnika) Mhely: Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Intézet 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 20. Tel: 394-3052; Fax: 394-3014 L: 2092 Budakeszi, Pátyi út 15. Tel: 23/455-266 433

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék