A munkaadó, 1913 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

• 1­­ •> .. M. < * /­­ VII. évfolyam. Budapest, 1913 január 5.­­ A MUNKAADÓ POLITIKAI HETILAP. A MAGYAR ÉPÍTŐIPAROSOK ORSZ. SZÖVETSÉGÉNEK ÉS A MAGYARORSZÁGI MUNKAADÓ-SZERVEZETEK KÖZPONTJÁNAK HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: ¥ 111., József-körút 41. Telefonszám: «József 1—66.» A lap közleményeinek..."ij.túlnyomása ,a forrás megnevezése nélkül tilos. 1. szám. Előfizetési árak: a M.É.O.Sz. tagjainak egész évre : 4 korona. Nem tagoknak egész évre : 8 kor. Egyes szám ára 20 fillér. Központi iroda : Alaptőke : ::­­ 3,350.000 .: II., Fna-Mrut 46. »4 ' BIEHN JÁNOS aszfalt és kátrány vegyistermékek gyárai. legjobban bevált szabadalmazott Északifény viharfáklyák Idea­ szárítókályha Új építkezési lyukasztók Gömbvasvágók Betonvashajlítók PREOUI Telefon: 63-28- 15—88. m*0f*m0**B***Bit Г NAY ÉS RÓNA,— GÉP-, SZÁLLÍTÓESZKÖZ- ÉS SZIVATTYÚGYÁR. I­n [UNK], Budapest, II., Ш [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] i­­ Állandó nagy raktár. Azonnali kiszolgálás | Nonplus Securantes felvonók Beagid es Kelelős szerkesztő: FARKAS ELEK. Építő osztály ; Rabitz- és vasbeton munkák szab. keresztbordás czellafödémek — gipsz lemezfalak készítésére. — Száraz gipszlemezek eladása. Telefon 58-48. Bud­apst, IX., Da­ldár­ utcza 9—13. Telefon 58-48. Különleges gyártmányok az építőipar számára. Mindennemű fa- és vastalicskák, fa- ёв­уав-habarcsládák, szállítóeszközök, faárak, szabadalmazott diaphragma építkezési szivattyúk, guamitömlők, emelők, csigák, daruk, habarcs- és téglafelvonók, mérőeszközök, lejtmérőléczek, ki­ftző­­radak, épitőlámpák, gazolin-, acetylon- és petroleumfáklyák, téglagyári szerel­vények, vasútépitési és felépítményi szerszámok. Ml В H L HIQIN­H LI. Szíveskedjék megrendeléseknél lapunkra hivatkozni. Évi gyártási képesség 18.000 vagyon. Felülmúlhatlan minőség. A szabványszerű 28 napos szilárd­ságot már 3 nap alatt éri el. Vezérképviselet: MAGYAR BANK- ÉS KERESKEDELMI R.-T. BUDAPEST, V. kerület, Bank­ utcza 6. szám. Telefon 173-74. Telefon 173-74. Budapest, V., Bank­ utcza 6. Telefon : 173-74. Sürgönyeim : Bék­ement. • Gyár : Bélapátfalva (Borsodm.) ~Л­SZT­ ..ÜSTÖKÖS“ védjegyű portlandczementünk páratlan és utolérhetlen minőségű. A ce­menttechnika legszigorúbb követelményeinek megfelelő felülmúlhatlan szilárdság, abszo­lút térfogatállandóság és magas homokfelvevő képesség, vala­mint igen szép, kiütésmentes szín, nélkülözhetlenné tette a bélapát­­falvai portlandcementet a vasbeton, beton, műpala és minden egyéb cementáru gyártásnál. ------------ - ■ ; — 1 -­jJÉegjelenik т [UNK]­еп vasárnap. Himftkji^nek díjszabás szerint. HifeS^ek VÔrésnfarf [UNK]fH. CO. sz ( Ber«s*k­olla), vátfetjieJí. fel. Dijai *;• •Baikipesfw^ízetertdők. OXYGEN, HYDROGEN, NITROGEN ÉS TELJES HEGGESZTŐ ÉS VÁGÓ BERENDEZÉSEK HYDROXYGENGYAR R.-T. pisztolyainkkal a legjobb minőségben, versenyen kívüli legolcsóbb árak mellett szállít BUDAPEST POSTAFIÓK 174. KELENFÖLD , ÚJPEST. Egyedüli Hydrogengyár és a legnagyobb Oxygengyár Magyarországon. Vezérképviselőség : DARVAS JÓZSEF ÉS KORÁNYI BUDAPEST, IV., Veres Pálné­ utca 16. — Telefon 99—43. Telefon 10—76. fekete uj és régi nedves falak szárazzá tételére biztos eredményt nyújt. Ij Ptée gyárak, DíBStla, Mügeln, Referentiák számos Mörtelzusatz a habarcshoz keverve a vakolással a legkényesebb talajvíz j .­L • ... .. és nedvesség szigetelés végezhető. Kolfil, LíbaU. ZQfICh ŐS BodGHÜ 3Cb. Cpítesi Vállalkozótól. Magyarországi egyedárusitó: HOLCZER GYÖRGY VII. kerület, Károly­ körut 5. szám. *т*0*Ч [UNK]"*ш*щ [UNK]^ I Habarcsmeritek, keverők, lapátok, csákányok nyelek, öntözők, betonszerszámok, áthányó­­□ О О □ □ rosták stb. stb. О □ □ □ □

Next