ARCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK - A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA 16. KÖTET (1890)

16. kötet

Lj Л 4 О ж J?" ARCÍEEOLOGIAI т ­Г _ A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETENEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA. m. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ARCHEOLÓGIAI BIZOTTSAGA. XVI. KÖTET. (ÜJ F.OLYAM XIII. KÖTET) Ára 4 frt 50 kr. BUDAPEST, KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. MDCCCXC, i I J 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék