Világ, 1989. június-augusztus (1. évfolyam, 3-15. szám)

1989-06-08 / 3. szám

ÜZENET A PÁHOLYBÓL Az öt éve alakult Premodern Művészpáholy, mely­nek deklarált célja a szabadkőmíves-építés, most zártságukat félretéve a következőket nyilatkozza: A századunkon eluralkodó elmélet tette lehető­vé, hogy érvényesülési klikkek mozgalmakká fú­­vódjanak föl. Ilyen, távolodó luftballonokba ka­paszkodó művészek libegnek horizontunkon. Pá­holyunkból jól látjuk őket, léggömbdurranásuk csak idő kérdése. Csak remélhetjük, hogy az alant álló léggömbárusok elkapják majd őket, ha zuhan­nak. Semmi biztosítékunk nincs, hogy nem téve­dünk ismét. Szeretnénk, ha biztató hangunk elhal­latszana hozzájuk: „nézd legott komédiának, s mulattatni fog”. A Premodern Művészpáholy elnöke: Mira János Titkára: Nánay Szilamér Szóvivője: Bodolay Géza NYÍLT LEVÉL A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSÁHOZ A Magyar Demokrata Fórum debreceni szervezete e nyílt levél útján kéri a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát, hogy Nagy Imre és társai temetéséhez kapcsolódóan a temetést megelőző vasárnap, június 11-én ökumenikus istentisztelete­ken emlékezzenek a nemzet nagy halottaira, a méltó tiszteletadás érdekében. E­gyúttal felszólítják az ország minden gyülekezetét, hogy a temetés nap­ján, annak időpontjában szólaltassák meg harangja­ikat az áldozatok emlékére. MDF debreceni szervezete AZ UDSZ ÜGYVIVŐI TESTÜLETÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA A DEMISZ megalakulása óta alig jelent meg a politikai színtéren, nincsenek politikai állásfoglalá­sai. Ennek okát a következőkben látjuk: a szövetsé­get nem politikai értékek tartják össze, tagszerveze­tei nem valós értékek mentén jöttek létre. Úgy tűnik, hogy az egyetlen szövetségbe rendező erő, a vagyon, így a tényleges együttműködéshez, a politikai szövetséghez szükséges kötelék nélkül­­ a DF­MISZ-t az elsúlytalanodás, a szétesés veszélye fenyegeti. Ezért felszólítjuk a DEMISZ azon erőit, akik a szervezetek megújulását csak azok vagyoni, politikai monopolhelyzetének azonnali felszámolá­sában látják, hogy szervezzék meg önmagukat és csatlakozzanak követelésünkhöz. Követeljük a DEMISZ vagyonának társadalmasítását úgy, hogy az ifjúsági célokat szolgálhasson. Biztosítani kell, hogy az eddig állami kezelésben lévő ifjúsági vagyon (például a tanácsi kézen lévő úttörőtábo­rok)­ továbbra is ilyen célokat szolgáljon, és ne értékesítsék azokat szűk látókörű költségvetési szempontok miatt. Unió a Demokratikus Szocializmusért ügyvivő testülete ÚJ TANKÖNYVET A TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁHOZ! A történelemtanárok egy csoportja autonóm, szak­mai érdekvédelmi egyesület megalakulását kezde­ményezte, mert a történelemtanítás mai helyzetében többek között elengedhetetlennek tartják, hogy az általános iskolák 8., a szakmunkásképző intézetek 3., és a középiskolák 4. osztálya számára már ez év szeptember elsejére új történelemkönyveket jelentessenek meg. Felhívják az ország valamennyi történelemtanárát, csatlakozzanak a megalakuló egyesülethez. Jelentkezni a Deák téri Általános Iskolában (1052 Budapest, Sütő u. 1.) lehet. FELHÍVÁS AZ ORSZÁG IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓIHOZ Saját akaratunkból és saját valóságos erőnkből független szabad szakszervezeteket hozunk létre a Szolidaritás részeiként, amelynek egyetlen feladata az érdekképviselet és az érdekvédelem. A munkabér a munkaerőnk ára, és ezt az árat fel kell emelni a piac valóságos áraihoz! A nyolcórai munka után járó bér fedezze a lakáshoz jutás, a lakásfenntartás, a gyermeknevelés, az iskoláztatás, az egészségügyi ellátás, a kulturálódás költségeit. Az állami költségvetéstől független, a szakszerveze­tek által ellenőrzött társadalombiztosítást, betegbiz­tosítást, igazságos nyugdíjellátást, a termelésszerve­zés radikális átalakítását és a termelő üzemek politikamentességét követeljük. Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség Szervező Bizottsága VILÁG­POLITIKAI HETILAP Főszerkesztő: Bíró Zoltán István Főszerkesztő-helyettes: Kocsi Hana Olvasószerkesztő: Berkes András Képszerkesztő: Kiss Árpád T­ervezőszerkesztő: Czifferszky Attila Rovatvezetők: D. Szabó Ede (Kultúra) Falus Tamás (Aktuális) Korányi G. Tamás (Társadalom) Rajna Györgyi (Aktuális) Rejtő Gábor (Belpolitika) Szabó Gábor (Környezetvédelem) Vida László (Külpolitika) Munkatársak: Bihari Tamás Csizmadia Ervin (rovatvezető-helyettes) Dobszay János Eller Erzsébet Juhász Nagy Ágnes (Fórum) Kerekes Béla Kőrös László Prohászka Imre (fotó) Simándi Júlia Szakonyi Péter Szép Ildikó Szőnyei Tamás Torma Tamás Ványi Béla Dokumentáció: Berényi Péter Balázs Éva Hollósi Ilona Szerkesztőség: Budapest XII1., Frangepán u. 50-56. Levélcím: Budapest 1398 Pf. 589. Telefon: 408-960 Terjeszti a Magyar Posta, előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalban, a hírlapkézbesítők­nél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodában (HELIR, Bp. XIII., Leh­­u. 10/a 1900), vagy postautalványon, valamint átüt lássa­ a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző számá­ra. Előfizetési díj: egy évre 912 Ft, fél évre 456 Ft, negyed évre 228 Ft. ._______ISSN: 0864-9049______________ Szedés: Uniti Fényszedő Üzem Előkészítés: Intergraf Gmk Nyomás: Szikra Lapnyomda Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató Kiadja az UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. XIII., Frangepán u. 50-56. Tel: 408-960 Felelős kiadó: Horváth Béla ügyvezető igazgató Művészeti vezető: Kerék Antal Folytatás a 46. oldalon. Fórum Fórum rovatunk nem pusztán a hagyományos levelezési rovat. Elnevezésének megfelelően az olvasói leveleken, vitacikkeken kívül itt szeretnénk fórumot teremteni a legkülönbözőbb politikai nézeteket valló pártok, szervezetek és független szakértők állásfoglalásainak, dokumentumainak és felhívásainak. E hasábokon csupán a terjedelem állít korlátokat, tehát a szerkesztőség álláspontjától eltérő vélemények közzétételét is vállaljuk. Lapunk a szocialista országokban a helyi postahivatalokban rendelhető meg Külföldi terjesztőnk a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat. 1389. Bp. Postafiók 149. Előfizethet az alábbi terjesztőknél: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK: CENTER OF HUNGARIAN LITERATURE, 4418 16th Avenue Brooklyn, N.Y. 11204. EBSCO Industries Inc. P.O. Box 1943, Birmingham, Ala 35201. FRAMO PUBLISHING 561 West Diversey Prkw, Room 19 Chicago. III. 60614 F. W FAXON COMPANY, 15 Southwest Park. Westwood Mass. 02090. HANENTA Ltd.. 51 Union Street, Brunswick, Me. 04011. OTTO'S IMPORT STORE, 2320 W. Clark Ave. Burbank, Ca. 91506. PUSKI-CORVIN, 251 E. 82 Street. New York N.Y. 10028. AUSZTRÁLIA: GLOBE BOOK Co., 702 George St. Sydney NSW 2000. CAPITOL HANDBAG, 108 Chapel St. WINDSOR. Vic 3181. AUSZTRIA: GLOBUS Vertrieb Ausländischer Zeitschriften. Höchstädtplatz 3. A-1206 Wien. BELGIUM: „DU MONDE ENTIER" S.A., 162 Rue du Midi. B-1000 Bruxelles. BRAZÍLIA: LIVRARIA D. LANDY Ltda., Rua , 7 de Abril 252, 01051 Sao Paulo. DÁNIA: MUNKSGAARD. 35 Norre Sogade, 1370 Copenhagen, FINNORSZÁG: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA, Keskuskatu 2, SF 00100 Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: SOCIÉTÉ I BALATON 12. Rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris. HOLLANDIA: FAXON EUROPE B. V., Postbus 197, 1000 AD Amsterdam. IZRAEL: HADASH P.O. Box 26116, 62160 Tel-Aviv. GONDOS SÁNDOR, P.O. Box 44515, 31333 Haifa. LEPAC Ltd.. 15. Rambam Str., P.O. Box 1136. Tel-Aviv. JUGOSZLÁVIA: FORUM, Vojvode Misica broj 1. 21000 Növi Sad. KANADA: PANNÓNIA BOOKS, P. O. Box 1017, Postal Station ,.B 6, I Toronto Ont. M5T 2T8. HUNGARIAN IKKA AND TRAVEL SERVICE. 1208 Granville Street, Vancouver, B. C. V6Z 1M4. NAGY-BRITANNIA: COLLET S HOLDINGS Ltd., Denington Estate, Wellingborough Northants, : NN8 2QT. HUNGARIAN BOOK AGENCY, Mrs Klara Adams. 87 Sewardstone.Road, London E2 9HN. NORVÉGIA: A/S NARVESENS, LITTERATUR TJENESTE, P.O. Box 6125 Etterstad. Oslo 6 NSZK: KUBON UND SAGNER. Postfach 340108. 8000 München 34. KUNST UND WISSEN. Postfach 46. 7000 Stuttgart 1. H. und S. KATKÔ, Musica Hungarica, Rümannstr. 4. 8000 München 40. ZFV Zeitschriften und Fachbuchvertrieb GmbH und Co. KG.. Postfach 101610. 5000 Köln 1. URSULA UJVARY Titurelstr. 2. 8000 München 81. WISSENSCHAFTLICHE VERSANDBUCHHANDLUNG, Harry Münchberg. 3394 Langelsheim 2. OTTO HARRASOWITZ, Postfach 2929, 6200 Wiesbaden. SVÁJC: MAGDA SZERDAY, Teichweg 16 CH-4142 Münchenstein. SCHWEIZER BUCHZENTRUM. Postfach 4601 Olten. SVÉDORSZÁG: ESSELTE TIDSKRIFTSCENTRALEN, P.O. Box 638, S-101 28 Stockholm. 2 1989. június 8. VILÁG

Next