Adalékok Zemplén-Vármegye Történetéhez, 1916. január-december (22. évfolyam, 1-4. szám)

1916-10 / 4. szám

842. Sajghó Erzsébet, Vass János hitvese. (Sajgho Elizabeta, consors Joannis Vass.) Ro:......................................................................... 1641. 843. Sándor Pálnak nemesi fegyverlevele. Díszjelvénye: szárnyas oroszlán két nyílvesszőt tart szájában. Adományozta Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. (Sándor Pauli annales cum insignibus gryphi duas sagittas pre­tenentis, per Gábrielem Betthlen principem Transylvaniae elargitae.) Ao. 1626. 844. Nagy-Csepcsényi Sándor Györgynek és Jánosnak Turóczvármegye részéről adott nemesi bizonyítvány. (Sándor Georgy et Joannis de Nagy- Csepcsén super nobilitate testimoniales per Comitatum Thurocziensem elar­gitae.) Ro: .................................................................................................. 1670. 845. Érsekújvárt Sánta Istvánnak I. Lipót királytól adományozott ne­mesi fegyverlevelét kihirdetik. (Supta de Érsek-Ujvár Stephani armalium per Leopoldum 1^? regem elargitarum publicatio.) Ao:............................... 1667. 846. Sarkady Mihálynak nemesi szabadalomlevele. Díszjelvénye: em­beri kar kardot villogtat. Adományozta I. Lipót király.­­Sarkady Michaelis armales privilegiates cum insignibus, brachy humani frameam vibrantis per Leopoldum Iich­ regem elargitae.) Ao:.................................................... 1667. 847. Sarkó­­ Istvánnak és Andrásnak Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől nyert nemesi fegyverlevelét kihirdetik. (Sarko Stephani et Andreae armalium per Gábrielem Betthlen principem Transylvaniae elargitarum publicatio.) Ao:....................................................................................................... 1624. 848. Sárközy Miklósnak nemesi fegyverlevelét kihirdetik. (Sárközy Ni­colai armalium publicatio.) Ao:.................................................... 1581. 849. Literati Sárosi János lőcsei harmincadosnak nemesi szabadalomlevele. Díszjelvénye: fehér bárány. Adományozta II. Miksa király. (Saarossiensis Joan­nis Literati tricesimatoris Leutsoviensis armales privilegiales cum insignibus albi agni per Maximilianum 11. regeni elargitae.) Ao:..................... 1570. 850. Sassényi­ Mártonnak, Istvánnak és Pálnak megnemesittetésökért esedező folyamodása, a királyi beleegyezéssel. (Sassényi Martini, Stephani et Pauli pro nobitatione sui supplicantium instantia cum concessa regia.) Ao: 1655. 851. Schremser Jánosnak és fiainak Györgynek, Jánosnak, Mihálynak, és Kristófnak, Pozsony szab. kir. város jegyzője nemes Celláry János feleségé­nek, Schremser Magdolnának és leányának Rosimának, úgyszintén a fitestvére unokájának, Mihálynak, nemesi szabadalomlevele. Díszjelvénye: aranyos oroszlán érett árpakalászt tart. Adományozta II. Rudolf király. (Schremser Joannis et filiorum Georgy, Joannis, Michaelis et Christophori, Magdalenae Nobilis Joan­nis Cellary civitatis Posoniensis notary consortis et Rosimae filiarum nec non Michaelis ex fratre nepotis armales privilegiates cum insignibus, aurei leonis maturum curmum hordei tenentis per Rudolphum II^1 regem elargitae.) Ao: ..... ......................................................................................... 1589. 852. Szigeti Sebestyén Mihálynak és fiának Mihálynak, úgyszintén az ő fivérének, Jánosnak, I. Lipót királytól nyert nemesi fegyverlevelét kihirdetik. 1 2 1 Címerképe: kardot tartó oroszlán. 2 Címeres nemeslevelet is kapott ugyanakkor. • D.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék