A Hét 1985/1 (30. évfolyam, 1-26. szám)

1985-02-22 / 8. szám

Képes krónika JOZEF LENÁRT ÉS MILOSLAV HRUŠKOVIČ MUNKALÁTOGATÁSA Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára és Milos­lav Hruškovič, a CSKP KB Elnökségének póttagja, az SZLKP KB titkára február 4-én munkalátogatást tettek a trnavai Atome­nergetikai Kutatóintézet oktató- és kikép­ző központjában, ahol megismerkedtek az atomerőmű dolgozóinak kiképzésével és az ezzel kapcsolatos legkorszerűbb didak­tikai eszközök felhasználásával. Képün­kön Jozef Lenárt (jobbról a második) és Miloslav Hruškovič (balról a második) elv­társak a kiképző központban. SZOVJET-KUBAI KÜLÜGYMINISZTERI TÁRGYALÁSOK A moszkvai Kremlben tárgyaltak Andrej Gromiko szovjet és Isidoro Malmierca kubai külügyminiszterek. A megbeszélésen leszögezték, hogy a kétoldalú együttműködés sikeresen fejlő­dik. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Konsztantyin Csernyen­­ko tavaly februári látogatásának a jelentőségét. A szovjet fél ismét kinyilvánította, hogy változatlanul támogatja Kubát, amely elszántan és hősiesen száll szembe az amerikai imperi­alizmus nyomásával és fenyegetéseivel. Mindkét részről hang­súlyozták, hogy a jelenlegi bonyolult nemzetközi helyzetben nagy fontosságúak a Szovjetunió és a többi szocialista országok békejavaslatai. A képen Andrej Gromiko (jobboldalt) üdvözli Isidoro Malmiercát. NAGYSZABÁSÚ CAMORRA-PER Nápolyban február 4-én kezdődött meg az olasz történelem talán legnagyobb bírósági pere a szervezett alvilág tagjai ellen. A nápolyi maffia, az ún. Camorra 252 tagja ül a vádlottak padján. Több mint ezer gyilkosságért, számtalan vagyon elleni bűncselekményért, tiltott fegyverviselésért és kábítószer-csem­pészésért kell felelniük a bűnszövetkezet tagjainak. A bírósági tárgyalásra rendkívüli szigorú biztonsági intézkedések közepet­te kerül sor. Képünkön: a nápolyi börtön területén 1 millió dolláros költséggel épített speciálisan páncélozott fülkék. TILTAKOZÁSOK AZ AMERIKAI ATOMFEGYVEREK TELEPÍTÉSE ELLEN Február 2-án az NSZK-beli Heilbronnban nagyszabású tiltakozó felvonulást szerveztek a nyugatnémet békeharcosok a további amerikai rakétatelepítések ellen. A mintegy tizenkétezer fős gyülekezet síri csöndben vonult végig Heilbronn központjától az amerikai rakétatámaszpont színhelyéig Waldheidig, ahol nem­régiben egy Pershing 2 véletlen robbanása két emberéletet követelt és többen megsebesültek. Képünkön a felvonuló tö­meg. A BRAZÍLIAI ÁRVÍZ KÖVET­KEZMÉNYEI Újabb halálos áldozatokat követelt Délkelet-Brazíliá­­ban a trópikus esők okozta árvíz. A halálesetek száma így 171-re emelkedett, s mintegy 50 000 ember vált hajléktalanná. Képün­kön: az árvízvédelemben részt vevők mentés köz­ben. (A ČSTK bel- és külföldi képszolgálata) —s— ÖRÖKRE LEMONDANI AZ ERŐ ALKALMAZÁSÁRÓL A svéd fővárosban folytatja munkáját az európai bizalom és biztonság erősítő valamint leszerelési konferencia ülés­szaka. A szovjet küldöttség munkaok­mányt terjesztett a konferencia elé, amelyben javasolja, hogy a résztvevő országok mondjanak le a katonai erő alkalmazásáról. A Szovjetunió javaslata azt célozza, hogy gyökeres fordulat kö­vetkezzen be az európai helyzet javulá­sában, és egyben átfogja a fontos prob­lémák széles skáláját, kezdve attól, hogy nem alkalmaznak elsőként nukleáris fegyvert, a nagyobb hadgyakorlatok il­letve csapatmozdulatok bejelentéséig. A munkaokmány javaslatai szerint az országok tartózkodnának attól, hogy a konferencia más résztvevővel szemben katonai erőt bármilyen módon alkalmaz­zanak, ami összeegyeztethetetlen az ENSZ alapokmányának céljaival és elve­ivel, különös tekintettel más állam terü­letére való behatolásra, vagy ellene inté­zett támadásra. Kötelezettséget vállal­nának arra is, hogy nem alkalmaznak erőt, harmadik országokkal szemben, álljanak akár kétoldalú szövetségben ve­lük legyenek el nem kötelezettek vagy semlegesek. A Szovjetunió ezzel a javaslatával is az európai és ezen keresztül a világbéke megőrzését célozza. Mint azt Konsztan­tyin Csernyenko elvtárs nemrég egy ka­nadai diáklánynak írt válaszlevelében ki­emelte, a békés, a nyugodt háborús ve­szélytől mentes élethez be kell tartani az államok és népek közötti kapcsolatok normáit. Együttműködésüket az egyen­jogúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elvei alapján kell ala­kítani, Örökre le kell mondani az erő alkalmazásáról, illetve az erővel való fe­nyegetésről, és mindent meg kell tenni azért, hogy a nemzetközi élet alapja a kölcsönösen előnyös együttműködés le­gyen. Az SZKP KB főtitkára kifejtette, hogy senkinek sincs szüksége világura­lomra és minden erre irányuló kísérlet nagyon sokba kerülhet az emberiség­nek. A szovjet emberek meggyőződése, hogy az emberiség képes elhárítani a háborús veszélyt, meg tudja óvni a bé­két. A Genfben nemsokára meginduló szovjet—amerikai tárgyalások szintén segíthetik a nemzetközi politikai légkör javítását és ez kedvező előfeltételeket teremt minden olyan nemzetközi fórum — így Stockholm számára is , amely bizalom és biztonságerősítő és leszere­lési kérdésekkel foglalkozik. Vlagyimir Lomejko a szovjet külügyminisztérium szóvivője érdekes megállapítást tett a tárgyalások további kilátásával kapcso­latban, amikor azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben amelyet a fegyver­kezés fokozása az amerikai űrfegyverke­zési tervek jellemeznek, az államok nagy többsége megérti: sürgős konkrét lesze­relési és bizalomerősítő lépésekre van szükség. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék