Magyar Akadémiai Értesítő, 1857 (17. évfolyam)

ÉRTEKEZÉSEK - Számok - 1857 / 5. szám

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. xvi. Év. 1857. V. Sz. A POSITIV ÉS NEGATÍV PHILOSOPHIÁRÓL, HORVÁTH CYRILLTŐL VI. Olvast. az akadémiában martius 30-kán 1857. Az eddig részint egyszerűen előadott részint a hely fölmerült szükségeihez képest többé vagy kevesebbé meg is magyarázottak szerint Fichtében találtunk oly bölcsészre, ki­nek philosophiai rendszere legcélirányosabban képviselheté a negativismusnak harmadik fokát. És mivel e fok a közvetett ismerés körén belül legfőbb, következőleg mindazt magában foglalja, a­mi az előbbi fokok tárgyalásán keresztül valódi mozzanat volt : a Fichte bölcseletének jutott sors a negativi­smus egészére is méltán kiterjeszthető. És csakugyan volt le­gyen bármi, a­mit az egyik megért, előbb-utóbb megérte azt a másik is. Tanúsítja ezt a tapasztalás, melynek nyomán az jön már egyszer a negativismusról állítva, hogy őt némelyek az egekig fölmagasztalják, mások a porig legyalázzák . Fich­téről meg az jön mondva, hogy őt némelyek nem győzik elég­gé magasztalni, mások nem győzik eléggé ócsárolni. Oly tü­nemények valóban, melyeket alig lehet megütközés nélkül hallani. De hogyan is férnek azok így össze ? Az ítéletek azonsága azonos, különbsége különb­ala-M. AKAD. ÉRT. 1857 V. 18

Next