Akadémiai Értesítő, 37. kötet (1926. évfolyam)

Előadások és cikkek - Gróf Zichy István: Levedia és Etelköz

200 Külföldi intézetek, melyeknek egyes akadémiai kiadványok hivatalból küldetnek másutánban, a magyar mennyboltozaton — a Deák és Kossuth, Arany és Petőfi,, Jókai és Kemény Zsigmond, Madách és Szigligeti csillaga mellett ott ragyognak a színművészet nagyjainak állócsillagai is — köztük a Prielle Kornéliá­é. S mikor nemzeti keserves gyászunk mai sötét éjszakájában nincs más biztatónk és vezetőnk, mint ennek a multunk dicsőségét jelző csillagzajnak fényessége, s jelentőséges nem­zeti ünneppé tesszük nagyjaink születésének százados for­dulóit — az ország hálás lehet a kis Szabadszállás lelkes közönsége iránt, hogy a temetőjében nyugvó Prielle Kor­nélia centenáriumán az ő sírja mellett a régi fénynél ime­líj szövétneket gyújt, s meghatottan áldoz ama nagy művésznő emlékének, kinek tevékenysége oly sokban hozzájárult a magyar név dicsőségének öregbítéséhez, s a nemzeti műve­lődés emelkedéséhez. Az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság, mint a magyar tudományosság és irodalom legfelsőbb fórumai, nemcsak a színpad egykori fejedelemasszonyának halhatatlan emlékét ünneplik itt most igaz kegyelettel , hanem az elismerés szavával köszöntik Szabadszállás közönségét is, melynek ünneplésében most, mint ahogy tiszta harmatcseppben a fényes nap képe, az egész nemzet érzése és felfogása tükrö­ződik. Ezt látva, fölemelő és boldogító tudatában lehetünk a költő ama mondása igazságának: Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal — Van élni abban hit, jog és erő ! . . . Külföldi intézetek, melyeknek egyes akadémiai kiadványok hivatalból küldetnek. Amsterdam : Mathematische Gesellschaft. « Akademie d. Wissenschaften. Bergen : Bergens Museum Bibliothek. Berlin : Bibliothek d. oriental. Seminars. « Preussische Akademie d. Wissenschaften. « Preussische Staatsbibliothek. « Ungarisches Institut. « Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. Breslau: Schlesischer Altertums Verein. Brno: Prcrodovédecka Fakulta Masarykovy University. Bukarest: Academia Romána. Calcutta: Asiatic Society of Bengal. California: The University Library Berkeley. Cambridge : Libraire of the Philosophical Society. « Museum of Comparation Zoology. Cincinnati: Lloyd Library Curtis G Lloyd. Colombo: Museum.

Next