Akadémiai Értesítő, 47. kötet (1937. évfolyam)

Füzetek - 1937 / január-június

12 Az Akadémia belső tagjai III. A matematikai és természettudományok osztálya. A) Matematikai és fizikai alosztály. Rendes tagok : Tangl Károly, osztályelnök Winkler Lajos Szarvasy Imre 'Sigmond Elek Zemplén Géza Fejér Lipót Pogány Béla Rybár István Riesz Frigyes Gróh Gyula . Hoór-Tempis Mór. Levelező tagok : Zipernowszky Károly Bugarszky István Bodola Lajos Steiner Lajos Oltay Károly Kőnek Frigyes Szily Kálmán Mikola Sándor Pékár Dezső Ortvay Rudolf Fröhlich Pál Császár Elemér Zechmeister László Hiiltl Dezső Varga József Gyulai Zoltán Mihailich Győző Kerékj ártó Béla Finkey József Doby Géza Szőkefalvi Nagy Gyula Széki Tibor Mauthner Nándor Wälder Gyula Szent-Györgyi Albert Rohringer Sándor Grosschmid Lajos Bay Zoltán Bodnár János 30. vitéz Verebélyi Verebély László. B) Természetrajzi alosztály. Rendes tagok : Zimányi Károly Preisz Hugó Mauritz Béla, ig. t., osztály­titkár Schaffer Károly Buday Kálmán Vendl Aladár Entz Géza Filarszky Nándor Zimmermann Ágoston Verebély Tibor . Kenyeres Balázs. Levelező tagok : Hollós László Tuzson János Marek József Magyary-Kossa Gj'ula Zahlbruckner Sándor Vitális István Cholnoky Jenő Papp Károly Vámossy Zoltán Kerpely Kálmán Bókay János Gelei József Jakabházy Zsigmond Kaán Károly Csiki Ernő Scherffel Aladár Manninger Rezső Rozlozsnik Pál Orsós Ferenc Szentpétery Zsigmond Telegdi Roth Károly Herzog Ferenc Szabó Zoltán Dudich Endre Vendl Miklós Győry Tibor Prinz Gyula Jávorka Sándor Wellmann Oszkár 30. Illyés Géza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék