Akadémiai Értesítő, 54. kötet (1946. évfolyam)

1946 / 478. füzet

4 В) Történettudományi alosztály. Rendes tagok. Szentpétery Imre Lukinich Imre Gerevieh Tibor Eckhart Ferenc Hajnal István osztálytitkár Tóth Zoltán Szekfü Gyula Mályusz Elemér Alföldi András 10. Hévész Imre Erdélyi László Bruckner Győző Nagy Miklós Divéky Adorján Szabó Dezső Miskolczy Gyula Nagy Lajos Markó Árpád Lepold Antal Fekete Lajos Fettich Nándor Házi Jenő Balanyi György Yáczy Péter Levelező tagok. Jánossy Dénes Biró Vencel Szabó István Szilágyi Loránd Balla Antal Ember Győző Genthon István Deér József Kumorowitz Bernát Wellmann Imre ­Ortutay Gyula Supka Géza 27. Kerényi Károly III. A matematikai, fizikai, kémiai és műszaki tudományok osztálya. Rybár István Riesz Frigyes Gróh Gyula Zechmeister László Vendel Miklós Bay Zoltán osztályelnök Rendes tagok. Schulek Elemér Széki Tibor Vitális István Békésy György Buzágh Aladár Doby Géza 13. Szentpétery Zsigmond Levelező tagok. Oltay Károly Cholnoky Jenő Papp Károly Szily Kálmán Pékár Dezső Fröhlich Pál Császár Elemér Telegdi Both Károly Varga József Gyulai Zoltán Mihailich Győző Szőkefalvi Nagy Gyula Prinz Gyula Verebély László Schréter Zoltán Tokody László Romwalter Alfréd .Táky József

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék