Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1959 (66. kötet = Új folyam 4. kötet)

1959 / 4. sz. - Szörényi Imre (Straub F. Brunó)

SZÖRÉNYI IMRE 1905—1959 Ez év január 17-én hosszas betegség után elhunyt Szörényi Imre akadé­mikus, a Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intézetének igazgatója. Korai halálával Akadémiánk nemcsak egyik kiváló tudományos kutatóját vesztette el, hanem olyan tagját, aki minden munkájában a leghaladóbb társadalmi álláspontot érvényesítette. Szörényi Imre 1905-ben született Vágmedencén, a budapesti egyetemen szerezte meg orvostudományi oklevelét és még hallgató korában az egyetem Biokémiai Intézetében dolgozott. Itt Hári professzor iskolájának kiváló hagyományait sajátította el, az igényes kísérletezés, a fizikokémiai módszerek helyes felhasználásával végzett biológiai kutatómunka stílusát. Külföldi tanulmányútja során Verzár (Basel) és Wohlgemuth (Berlin) intézeteiben tanult tovább. Л náci uralom kezdetével Szörényi Imre elfogadta Palladin akadémikus meghívását és az Ukrán Tudományos Akadémia Biokémiai Inté­zetének munkatársa lett, ahol közel tizenöt éven keresztül dolgozott, később, mint az intézet osztályvezetője. Л háború alatti és utáni tudományos munká­jáért és az antibiotikum kutatás területén végzett munkájáért'Sztálin-díjat nyert el. 1950-ben a magyar kormány meghívására Budapestre tért vissza és megbízást kapott a Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intézetének felállítására. Emellett kinevezést nyert a budapesti Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetének igazgatására is, de erről a munkájáról megbetegedése miatt rövidesen le kellett mondania. Ettől kezdve munkásságát teljesen inté­zetének megszervezésére és tudományos kutatók nevelésére fordította. Az Intézet éveken át az Országos Közegészségügyi Intézet vendégszeretetét élvezte, majd 1957-ben végleges elhelyezése után személyzetben, felszerelés­ben és tudományos színvonal tekintetében a Magyar Tudományos Akadémiához méltó intézetté nőtt. A Magyar Tudományos Akadémia Szörényi Imrét 1950 decemberében levelező taggá, 1953 májusában pedig rendes taggá választotta. Eveken át volt az MTA V. Osztálya vezetőségének, valamint több bizottságának tagja. 3 Magyar Tudomány 11)59/4. 201

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék