Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1988 (95. kötet = Új folyam 33. kötet)

1988 / 1. sz. - A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL - ZALLÁR ANDOR - SZABÓ TIBOR: Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának dokumentumai

A tudomány történetéből SZENT-GYÖRGYI ALBERT NOBEL-DÍJÁNAK DOKUMENTUMAI Hazánk ötven évvel ezelőtt, 1937. október 28-án, Szent-Györgyi Albert professzor kitüntetésével lépett be a Nobel-díjas nemzetek sorába. A Nobel-díj elnyerésének híre bejárta az egész világot. Az érdeklődés a magyar tudományos életre, a tiszaparti egye­temre és Szeged városára irányult. Szent-Györgyit bel- és külföldön lelkesen ünnepelték. A hazai ünneplés szinte országos megmozdulássá vált. Fél évszázad viharai feledtetik az emlékeket, elpusztítják a történeti dokumentumokat. Ezért különös értéke van annak, hogy a nagy esemény eredeti iratai szerencsés körülmé­nyek folytán — a stockholmi távirat eredeti példánya kivételével — megmaradtak az utókornak. A négyszázhúsz gratuláló levél, értesítés, távirat, eredeti Szent-Györgyi kézirat megőrzésének ihletője Daday András orvostörténész, a Szegedi Egyetem magán­tanára volt. Szent-Györgyi a történész tanácsára minden Nobel-díjjal kapcsolatos irat­anyagot megőrzött. A dokumentumokhoz csatolta saját kéziratos leveleit, beszédeinek javított gépiratait is. A megőrzést elősegítette a szegedi Orvosi Vegytani Intézetben Szent-Györgyi professzor lelkiismeretes titkárnője, Zétényi Margit. Hosszú évtizedekig tanítványa és munkatársa, Straub F. Brúnó akadémikus őrizte a dokumentumokat, majd az elmúlt évben átadta a Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárá­nak a létesítés alatt álló Szent-Györgyi Múzeum számára. Ez alkalommal az 1937. évi Nobel-díjjal kapcsolatos, eddig nem publikált fontosabbb írások közül mutatunk be néhányat. A Nobel-bizottság titkárának, G. Liljestrandnak 1937. október 29-én kelt levele — a távirat után — az első hivatalos értesítés a díj odaítéléséről és az átadás körülmé­nyeiről: „Igen Tisztelt Kedves Kollega Úr ! Feltételezésem szerint Ön bizonyára megkapta már a Karolinska Intézet rektorának hivatalos táviratát azzal a hírrel, hogy a Karolinska Intézet tantestülete tegnap este elhatározta, Önnek adományozza az ez évi élettani és orvosi Nobel-díjat éspedig a biológiai égési folyamatokra vonatkozóan, különös tekintettel a a vitaminra és a fumársav katalí­zisre. Mint a Nobel Bizottság titkára, engedtessék meg, hogy átadjam Önnek részben a Nobel Alapítvány szabályzatát, részben hogy elküldjem a „Les Prix Nobel" legújabb évfolyamának egy példányát. Ahogy az alapszabályzatból is látható, az ünnepélyes

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék