Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1989 (96. kötet = Új folyam 34. kötet)

1989 / 2. sz. - KÖNYVTÁRAVATÁS AZ AKADÉMIÁN - LÁNG ISTVÁN: "Vannak betartott ígéretek és megvalósított elhatározások is"

És végül, ebben az atmoszférában, a könyvtár szellemiségét sugalló körülmé­nyek között én remélem, olyan közgondolkozás erősödik meg, hogy bár a tudo­mányt egy nemzet, egy társadalom mindig szolgálatra szólíthatja, ilyen-olyan önkények kiszolgálására a jövőben nem szólíthatja. Ez azt hiszem szintén fontos politikai üzenete ennek a mai napnak, miközben jól tudom, ha majd elszámolások lesznek ilyen dolgokban, ilyen ügyekben is, nem az Akadémia, nem a tudomány, nem a tudósok, hanem inkább a politika tartozik elszámolni bizonyos dolgokkal. Ezt is fontosnak tartottam megemlíteni. Ebben a könyvtárban nagy hivatástudattal, szaktudással dolgozó értelmi­ségiek fogják ezt a nemzeti és nemzetközi szolgálatot teljesíteni. Ezért látom örömmel, hogy a magyar könyvtárszakma képviselői itt vannak, s nekik is ünnep ez az avatás, ez az összejövetel. Ezek a gondolatok fordultak meg a fejemben akkor, amikor erre a megtisztelő megbízatásra fölkértek, s e gondolatok jegyében szeretném átadni a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának üdvözletét az összes jelenlevőnek, bizta­tását, és az eddigi munkáért a köszönetét az Akadémiai Könyvtár vezetőinek, dolgozóinak és az egész könyvtári szakmának. Kívánom, hogy ez az intézmény Vörösmarty gondolatainak jegyében teljesíthesse zavartalanul szolgálati külde­tését a nép javára. Láng István „VANNAK BETARTOTT ÍGÉRETEK ÉS MEGVALÓSÍTOTT ELHATÁROZÁSOK IS" Huszonöt évvel ezelőtt az Akadémia vezetése két nagy beruházás tervezésé­nek, előkészítésének indítására adott engedélyt. Az egyik a Szegedi Biológiai Központ volt, a másik az Akadémia Könyvtárának új épülete. Az akkori tervek szerint a Könyvtár a Roosevelt térnek azon a helyén kapott volna helyet, ahol ma az Átrium Hyatt szálloda áll. A Szegedi Biológiai Központ építése 1968. április 2-án megkezdődött. Költségvetési nehézségek miatt 1969-ben az elnök­ség olyan döntési kényszer elé került, hogy vagy lelassíttatja a szegedi beruhá­zást és akkor elkezdődhet a Könyvtár építése, vagy átmenetileg felfüggeszti a Könyvtár építésének előkészítését és eredeti ütemben folytatják a biológiai kutatások új fellegvárának fejlesztését. Az utóbbit fogadták el. Nehéz döntés volt. Azt hiszem, hogy utólag is helyeselhető az állásfoglalás. A tudománytörté­neti visszapillantás azonban különösen jó érzést jelent ma itt sokunknak, mikor végül is eljutottunk a Könyvtár új épületének felavatásához. De most nem a Roosevelt tér másik oldalán állunk, hanem az Arany János utcában. Nem a XX. század végére jellemző stílus új épületében vagyunk, hanem egy műemlék jellegű bérház könyvtárrá átalakított épületében, amely megőrzi és ápolja a XIX. század hatvanas éveire emlékeztető külső és belső emlékeket. Ez az épület 1863 —64-ben épült, egyidőben az akadémiai szék­házzal. Korábban akadémiai alkalmazottak laktak itt, később természetesen változott a lakók összetétele. A hetvenes évek második felében, amikor elkez­dődött az új idegenforgalmi igényeknek megfelelő szállodák építése, érthető igényként merült fel, hogy a Rossevelt tér üres telkén modern szállodát építse­nek. Az Akadémia mindezt megértéssel fogadta. 121 Magyar Tudomány 1989. 2. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék