Magyar Tudomány, 1991 (98. kötet = Új folyam 36. kötet)

1991 / 7. sz. - AKADÉMIAI FÓRUMOK '91 - A TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY ELÉRÉSÉNEK FELTÉTELEI - ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - Társadalomtudományi kutatások fóruma. Értékelés nélkül nincs modern tudomány - PATAKI FERENC: Az értékelés funkcióiról és dilemmáiról

taként nagyon mély látókörű szakemberekké képezze. Aki azonban vállalkozni akar, annak minél szélesebb és minél átfogóbb gondolatokat kell begyűjtenie. Végül példákkal alátámasztva érzékeltette azt a folyamatot, amely ma a mikroelektronika területén zajlik, s amelynek nyomán várható, hogy a hihetetlen precizitás s vele a szükséges idősorok csökkenése egyre több tudományágba bevonul. Roska Tamás reflexiójában elmondotta: az alkalmazott kutatás egyes lépéseinél ma főleg olyan fejlesztésekre van szükség, amelyekre az eredetiség a jellemző. Ez vonzó lehet azon fiatalok számára is, akik kutatói pályára lépnek. Szólt arról is, hogy a megnyíló új lehetőségek nyomán birtokába kerülhetünk olyan eszközöknek, amelyeknek speciális alkalmazását talán éppen Magyarországon lehet feltalálni. Balla László összefoglalójában érzékeltette a jó alkalmazott kutató alap­dilemmáját: jártasnak kell lennie az alapkutatások területén is, ugyanakkor könnyen előfordul, hogy szakmájában „hátrányos helyzetűvé" válik, miután nem csak alapkutatási kérdésekkel foglalkozik. Szólt a kutatási eredmények hasznosításának oly szükséges visszacsatolásáról is, arról, hogy ha valóban értékesülő „intelligens termékek" születnek, a haszonból a tudományos kutatónak is részesülnie kell. A reflexiók sorában Láng István akadémikus, az MTA főtitkára is válaszolt a vitában felvetődő néhány kérdésre. Visszautalt arra, hogy az adófizető állampolgárnak — akinek joga van megtudni mire költi a tudomány a pénzét — némiképp más a helyzete ma például Svédországban, mint Magyarországon. Hazai körülményeink szükségessé teszik, hogy állampolgáraink megismerhessék azokat a mechanizmusokat, amelyek ellenőrizni képesek a források értelmes felhasználását és a társadalom javára több és jobb eredmény elérését. Ebben a média komoly mértékben segíthet. Egyetértve Mojzes Imrének és Solymosi Frigyesnek a tudományos újrakezdési segélyre, illetőleg az OTKA-ra vonatkozó javasla­taival, a főtitkár ígéretet tett azok továbbítására. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK FÓRUMA Értékelés nélkül nincs modern tudomány A társadalomtudományokra a Fórum harmadik napján, március 7-én került sor. Ezúttal is négy előadás vezette be a vitát, melyet Pataki Ferenc akadémikus, Bródy András, a közgazdaságtudomány doktora, Bökönyi Sándor akadémikus és Bodnár György, az irodalomtudomány doktora tartottak. Pataki Ferenc AZ ÉRTÉKELÉS FUNKCIÓIRÓL ÉS DILEMMÁIRÓL A vitát bevezető előadások rendelkezésére álló szűkös idő alatt az előadó vagy azt teheti, hogy egy-két kérdést kiszemel az irdatlanul tág témából, és azokról viszonylag részletesen szól, vagy egy másik megoldáshoz folyamodik. Magam az utóbbi mellett döntöttem, nevezetesen: talán emlékeznek még arra iskolás élményeikből, hogy földrajz­órákon szokás volt ún. kontúr-térképeket megrajzolni. Ezeken megjelölték az ország­határokat, majd az óra alatt ki kellett tölteni a hegy- és vízrajzot, a városok helyét meg egyebeket. Nos, ilyen „kontúr-térkép stratégiát" választottam mondanivalóm előterjesz­tésére. Bár saját szakmai létem és látásmódom szükségképpen korlátoz, kísérletet teszek 833 Magyar Tudomány 1991. 7. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék