Magyar Tudomány – A MTA folyóirata, 2003 (110. kötet = Új folyam 48. kötet)

2003 / 1. sz.

Magyar Tudomány • 2003/1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet-Új folyam, XLVII. kötet, 2003/1. szám Főszerkesztő: CSÁNYI VILMOS Vezető szerkesztő: ELEK LÁSZLÓ Olvasószerkesztő: MAJOROS KLÁRA Szerkesztőbizottság: ÁDÁM GYÖRGY, BENCZE GYULA, CZELNAI RUDOLF, CSÁSZÁR ÁKOS, ENYEDI GYÖRGY, KOVÁCS FERENC, KÖPECZI BÉLA, LUDASSY MÁRIA, NIEDERHAUSER EMIL, SOLYMOSI FRIGYES, SPÄT ANDRÁS, SZENTES TAMÁS, VÁMOS TIBOR A lapot készítették: CSAPÓ MÁRIA, CSATÓ ÉVA, GAZDAG KÁLMÁNNÉ, HALMOS TAMÁS, MATSKÁSI ISTVÁN, PERECZ LÁSZLÓ, SPERLÁGH SÁNDOR, SZABADOS LÁSZLÓ, SZENTGYÖRGYI ZSUZSA, F. TÓTH TIBOR Lapterv, tipográfia: MAKOVECZ BENJÁMIN Szerkesztőség: 1051 Budapest, Nádor utca 7. • Telefon/fax: 3179-524 matud@helka.iif.hu • www.matud.iif.hu Kiadja az Akaprint Kft. • 1115 Bp., Bártfai u. 65. Tel.: 2067-975 • akaprint@matavnet.hu Előfizethető a FOR­TA Bt. címén (1134 Budapest, Gidófalvy L. u. 21.), a Posta hírlapüzleteiben, az MP Rt. Hírlapelőfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóságánál (HELP) 1846 Budapest, Pf. 863, valamint a folyóirat kiadójánál: Akaprint Kft. 1115 Bp., Bártfai u. 65. Előfizetési díj egy évre: 6048 Ft Terjeszti a Magyar Posta és alternatív terjesztők Kapható az ország igényes könyvesboltjaiban Nyomdai munkák: Akaprint Kft. 25755 Felelős vezető: Freier László Megjelent: 14,35 (A/5) ív terjedelemben HU ISSN 0025-0325

Next