Akadémiai Közlöny, 1971 (20. évfolyam, 1-20. szám)

1971-08-27 / 14. szám

172 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1971. augusztus 27. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1033/1971. (VII. 23.) számú határozata a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári teendőinek ideiglenes ellátásáról A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a Magyar Tudományos­­ Akadémia elnökségének javaslatára az 1972. évi rendes közgyűlésig terjedő időre Köpeczi Bélát, a M­agyar Tudományos Aka­démia főtitkárhelyettesét — e funkciójának érin­tetlenül hagyása mellett — megbízza a főtitkári teendők ideiglenes ellátásával. Dr. Ajtai Miklós s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány­­ elnökhelyettese A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata Az MTA Elnökségének 51/1971. számú határozata az MTA főtitkári funkciójának ideiglenes ellátásáról (Elnökség, 1971. július 20.) Teljes szöveg 1. Az Elnökség jelenleg nem tartja időszerűnek állást foglalni a főtitkári funkció végleges betöltése kérdésében, ezt az 1972. évi közgyűlésnek tartja fenn. 2. Az Elnökség ajánlja a Kormánynak, hogy Köpeczi Béla főtitkárhelyettes elvtárs kapjon ideig­lenes megbízást a főtitkári teendők ellátására főtitkárhelyettesi feladatainak érintetlenül hagyá­sával. Budapest, 1971. július 21. Erdey-Grúz Tibor s. k., elnök Közlemények Az MTA Központi Hivatala sajtótitkárságának felügyeletével Láng István főtitkárhelyettest bíz­tam meg. Budapest, 1971. július 27. Köpeczi Béla s. k., mb. főtitkár PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá­zatot hirdet a Központi Kémiai Kutató Intézet két tudományos igazgatóhelyettesi munkakörére 1972. január 1-i hatállyal. Az igazgatóhelyettesek feladata az Intézetben folyó szerves kémiai, ill. makromolekuláris kémiai kutatások általános irányítása és felügyelete, és az Intézet szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. A pályázókkal szembeni követelmények : — egyetemi végzettség és legalább kandidá­tusi fokozat; — jelentős tudományos eredmények a szerves kémia, ill. a makromolekuláris kémia területén; — kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat; A pályázatnak tartalmaznia kell: — a pályázó jelenlegi munkahelyének, besoro­lásának, beosztásának és fizetésének megjelölését; — eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését; — a pályázó által írt tanulmányok, könyvek jegyzékét pontos bibliográfiával; — tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, idegen nyelvismeretének megjelölését; — az adott területen jövőbeni működésére vo­natkozó elképzeléseit. A pályázathoz mellékelni kell: — az oklevelek hiteles másolatát; — részletes önéletrajzot 2 példányban; — erkölcsi bizonyítványt. Az igazgatóhelyettesi besorolásra és vezetői megbízásra a 127/1967. (23), valamint a 101/1971.­­ (1—2) MüM számú utasítás, ill. az 5/1971. MTA—F (A. K. 7.) sz. főtitkári utasítás az irányadó. A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadé­mia Központi Hivatala Természettudományi I. Főosztályához (Bp. V., Münnich Ferenc u. 7.) kell benyújtani 1971. szeptember 15-ig. Budapest, 1971. július 29. Paris György s. k., főosztályvezető PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Tudományos Akadémia Központi , Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá-­­­zatot hirdet a Geodéziai és Geofizikai Kutató Inté­zet (Sopron) igazgatói munkakörére 1972. január­­ 1-i hatállyal. A pályázókkal szembeni követelmények: — egyetemi végzettség és legalább kandidátusi ■ fokozat; — számottevő tudományos eredmények a geo­dézia vagy a geofizika területén;­­ — szervező tevékenységben szerzett megfelelő gyakorlat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék