Méhely Lajos, Entz Géza (szerk.): Állattani Közlemények 6. (1907)

1907 / 1. füzet - TARTALOM

TARTALOM. Lap A fákon élő patás állatokról (I. tábla és 8 szövegrajz), írta Méhely Lajos _ _ _______ ___________­­ A Peridineák szervezetéről (II—IV. tábla), írta ifj. Entz Géza_ 11 Adatok az édesvízi csővájó féreg (Tubifex tubifex MÜLL.) kiválasztó szerveinek ismeretéhez (V—VI. tábla), írta Szűts Andor _ _ 31 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Mágneses viharokat jelző állatok, írta Méhely Lajos_ ...„___ 37 A viperaméreg élettani hatása, írta Méhely Lajos .... _ _ _ „ 39 IRODALOM. A pete szervképző anyagairól. Rabi C. idevágó dolgozatának is­mertetése Soós Lajos­tól .._ ... .._ _ _ _ _ _ _ _ 42 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. MÉHELY LAJOS: De Vries faj keletkezési elméletének kritikája _____ 46 Ifj. ENTZ GÉZA : A Ceratium hirundinella O. Fr. Müll, conjugatiója. „ _ 46 SZÜTS ANDOR : A Tubifex tubifex Müll, nephridiumainak és chloragogen-szö­vetének szerkezete _ _ ___ _________ 47 ABONYI SÁNDOR : Az Amphibia-lárvák úszó vitorlájának szövet- és élettani fejlődéséről _ _ _ _ _ .... _________ 47 CSÍKI ERNŐ : A bogarak elterjedése a Kárpátokban ______ 48 KIVONAT A KÜLFÖLD SZÁMÁRA. A füzet teljes anyagának rövid ismertetése ________ 49 A borítékon: A befizetések kimutatása. — Tudósítások. • Revue für das Ausland _ _„„„„__„„____ 49

Next