Soós Lajos, Entz Géza (szerk.): Állattani Közlemények 8. (1909)

1909 / 1–2. füzet

ГЪЬп- ÁL­LATIAN К Г) Z L­Е М К N Y Е К ÉVNEGYEDES, ILL­­SZTI­ÁLT FOLYÓIRAT. i'IM ̇ Előfizetése társulati tagoknak :5 korona, nem tagnkuak£«» korona. • tv ENTZ GÉZA KÖZREMŰKÖDÉSÉ­VEI. SZERKESZTI SOÓS LAJOS. NYtllX.'ZAIHK KÖTET. — ELSŐ MÁSODIK IMZN­T. BUDAPEST.­­ H. JK. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADÁSA. Megjelent K­tt.9. évi m­árcziu­s 16.

Next