Soós Lajos, Méhely Lajos (szerk.): Állattani Közlemények 12. (1913)

1913 / 1. füzet - TARTALOM

TARTALOMJEGYZÉK. I­I. DR. SZŰTS ANDOR: AZ Archaeo- és Neolumbricidák (11 szöveg­rajzzal)­­ 1 DR. SOÓS LAJOS: A Pleurotomaria-nem (2 szövegrajzzal) ... — 14 DR. SZOMBATHY KÁLMÁN: Adatok a hangyautánzó ugrópókok pon­tosabb ismeretéhez (11 szövegrajzzal) 22 IRODALOM. A rovarok heterochromosomái. (GROSS J.) Ism. DR. SOÓS LAJOS 40 Planktonikus életmód, kisagyvelő és helyváltoztatás. (FRANZ V.) Ism. DR. SZŰTS ANDOR 44 Hallanak-e a rovarok? (PETER J.) Ism. DR. HANKÓ BÉLA 46 Az ondósejtek elterjedése és szerepe A női testben. (KOHLBRUGGE J. H. F.) Ism. DR. HANKÓ BÉLA 48 A csillangós ázalékállatkák visszaszerző tehetségéről. (ISHIKAWA H.) Ism. DR. HANKÓ BÉLA 49 A fejlődésmechanika első szótára. (Roux W.) Ism. DR. HANKÓ BÉLA ... 50 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. LAMBRECHT KÁLMÁN: Magyarország fossilis madarai 51 DR. FÉNYES DEZSŐ: Egy kihalt galambfajról 51 DR. SOÓS LAJOS : A Földközi-tenger kutatásának tervezete 52 DR. PELL MARISKA: A m­onterosai nemzetközi élettani állomás 52 DR. KORMOS TIVADAR : Származástani kapcsolatok és állatföldrajzi vonatko­zások Magyarország pleistocaen faunájában 53 DR. SZŰTS ANDOR: Archaeo- és Neolumbricidák ... ... 53 DR. SOÓS LAJOS : A Pleurotomaria-nem 53 DR. SZOMBATHY KÁLMÁN : Adatok az ugrópókok ismeretéhez 53 KIVONAT A KÜLFÖLD SZÁMÁRA. A füzet teljes anyagának rövid ismertetése 55 Revue für das Ausland 56

Next