Soós Lajos, id. Entz Géza (szerk.): Állattani Közlemények 17. (1918)

1918 / 1–2. füzet - TARTALOM

ТА­RTA­LOM J­E­G­Y­ZÉ­S. Lap ZIMMERMANN ÁGOSTON : A patás állatok ízületi felületeinek synoviális gödrei (3 szövegrajzzal)­­ — —­­ 1 IFJ. ENTZ GÉZA: A véglények magszerkezetéről és chromatin-reduc­tiójáról. (Első közlemény, 10 szövegrajzzal) 10 PELL MÁRIA : Az I. és II. magyar Adria-expeditio Hydromedusái. (Elő­zetes közlemény, 6 szövegrajzzal) — — -- — 22 BÁRÓ FEJÉRVÁRYNÉ LÁNGH ARANKA MÁRIA: A békák csökevényes bordáiról (6 szövegrajzzal) - — — — — 33 SZŰTS ANDOR: Adatok Horvát- és Bosnyákország Lumbricidáinak ismeretéhez - - — 43 SZABÓ-PATAY JÓZSEF : Az Aphelochirus lélekzőkészülékének szerkezete és működése (15 szövegrajzzal) - - 48 APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ID­ ENTZ GÉZA : Nappal repülő denevérek 66 — Az epei fa pajzstetvének előfordulása a magyar királyság területén 67 PONGRÁCZ SÁNDOR : A Perla-lárvák mozgásáról 67 — Húsevők voltak-e az ősvilági kérészek ?­­ — 68 SZOMBATHY KÁLMÁN : Miképen fogja meg a labirintpók (Agalena similis és labyrinthica) zsákmányát? 67 — Új módszer a paraffinmetszetek felragasztására­­ 69 Soós LAJOS: A Valvata pulchella előfordulása 70 — A Leucochroa candidissima szívóssága 71 KERTÉSZ KÁLMÁN : Kígyók tömeges megjelenése 72 SZABÓ-PATAY JózseF: A Sysphiacta europaea For. újabb lelőhelyei 73 HORVÁTH GÉZA : Érdekes vizipoloska a Duna fenekén _ 73 BÍRÓ LAJOS : A palaearktikus fauna szárnyatlan Braconidái 75 IRODALOM. HERTWIG, O., Das Werden der Organismen. Eine Widerlegung von Darwin's Zufallstheorie. Ism. PONQRÁCZ SÁNDOR 76 SCHAXEL, J., Ober den Mechanismus der Vererbung. Ism. IFJ. ENTZ GÉZA... 86 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. IFJ. ENTZ GÉZA : Magszerkezet és reductio a véglényeken 89 ZIMMERMANN ÁGOSTON : A tőgy bimbójának szerkezetéről 89 IFJ. ENTZ GÉZA : A véglények reductiója 90 BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA : Európa fossilis Varanusai 90 PELL MÁRIA : Az I. és II. Adria-expeditio Hydromedusáiról 90 SZÜTS ANDOR : Horvát- és Bosnyákország Lumbricidáiról 90 BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA: Indo-Ausztrália fossilis Varanidái és a Vara­nidák elterjedése .•­­ 91 SZABÓ PATAY JÓZSEF : Az Aphelochirusok lélekzőkészülékének szerkezete és működése ...91 Revue für das Ausland — 92

Next