Szilády Zoltán (szerk.): Állattani Közlemények 18. (1919)

1919 / 1-4. füzet

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI DR. SZILÁDY ZOLTÁN TIZENN­YOLCZ—TIZENKILENCZEDIK KÖTET. 8 SZÖVEG­RAJZZAL. BUDAPEST. A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADÁSA. 1921.

Next