Fejérváry Géza Gyula, Zimmermann Ágoston (szerk.): Állattani Közlemények 23. (1926)

1926 / 1–2. füzet - TARTALOM

TARTALOM. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Oldal Dr. ZIMMERMANN ÁGOSTON: Elnöki megnyitó 1 ESAKI TEISO: A japáni szigetvilág állatföldrajzi tekintetben (Egy földrajzi térképvázlattal) 11 Dr. GAÁL ISTVÁN: A Pterosaurusok életmódjának rekonstrukciója (9 szöveg­közötti ábrával) 16 VASVÁRI MIKLÓS: Adatok a zöldgyík-formakör ismeretéhez (6 szövegközötti ábrával) 34 Dr. Mócsy JÁNOS: A házinyúl kisagyveleje (4 szövegközötti ábrával) 67 Dr. ROT­ARIDES MIHÁLY: Az örvös csiga (Cepaea vindobonensis C. PFR.) sza­lagvariációja (2 szövegközötti ábrával) 73 Dr. SZALAY LÁSZLÓ: Új rheophil Hydracarina Magyarország faunájában .... 86 Dr. DUDICH ENDRE: Faunisztikai jegyzetek 87 Dr. báró FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA: PAUL KAMMERER 96 IRODALOM. W. ELLENBERG-H. BAUM : Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haus­tiere. Ism. Dr. ZIMMERMANN ÁGOSTON 100 Dr. SZALAY LÁSZLÓ: A Hydracarinák kifejlődéséről szóló ismereteink bővülése (D. LUNDBAD) 100 J. STACH: Über die in Polen vorkommenden Felsenspringer (Machilidae) und über die Bedeutung dieser Insekten zur Beurteilung einiger zoogeographi­schen Probleme. Ism.: Dr. DUDICH ENDRE 101 H. SPANDL: Die Tierwelt der unterirdischen Gewässer. Ism.: Dr. DUDICH ENDRE 102 Dr. DUDICH ENDRE: Érdekesebb rákászati irodalom (W. J. SCHMIDT, P.A. CHAPPUIS, J. CARL, H. SPANDL) 102 Dr. DUDICH ENDRE: Új hazai állatfajok (L. CERNOSVITOV, S. HRABO & L. CER­NOSVITOV, G. ENDERLEIN, G. VIETS, KOMÁREK) 102 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. Dr. HORVÁTH GÉZA: Elnöki megnyitó 104 Dr. HANKÓ BÉLA: Visszapillantás a Szakosztály utolsó 50 ülésére 104 Dr. GORKA SÁNDOR: Fejlődés és öröklés 105 Dr. ABONYI SÁNDOR: Az Entz-féle cytophanokról 105 Dr. BOKOR ELEMÉR: AZ abaligeti barlang faunájáról 105 Dr. ÉHIK GYULA: A trituberkuláris elméletről, továbbá a praemoláris analógia elméletéről 105 Dr. báró FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA: Adatok Magyarország herpetologai fauná­jának ismeretéhez 105 Dr. DUDICH ENDRE: AZ abaligeti barlang vak rákjáról 106 Dr. ÉHIK GYULA: A szerémségi földikutya (Spalax monticola syrmiensis MÉH.) Fejérmegyéből 106 Dr. GRESCHIK JENŐ: Adatok Magyarország apró emlőseinek faunájához 106 Dr. ENTZ GÉZA: A protistologia haladásáról 106 Dr. báró FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA: WEGENER eltolódási elméletének biológiai vonatkozásai 106 Dr. KARPFER KONRÁD: Vizsgálatok a hullamerevségről 106 Dr. báró FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA: AZ amerikai „farkas" békáról 106

Next