Soós Lajos, Zimmermann Ágoston (szerk.): Állattani Közlemények 24. (1927)

1927 / 1–2. füzet - TARTALOM

TARTALOM. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. Oldal Dr. NAGY JENŐ: Európa madárfaunájának ökológiai egységek szerint való csoportosítása­­ WAGNER JÁNOS: Újabb adatok a magyarországi Limnaeák ivar­szerveinek anatómiájához (6 szövegábrával) 29 Dr. VARGA LAJOS: Kísérletek egy új élvefestő anyaggal 40 SCHENK JAKAB: A balkáni berki poszáta (Cettia Cetti sericea Temm.) Délmagyarországon 46 Dr. ZIMMERMANN ÁGOSTON: A bordák ú. n. harántizmáról (1 szöveg­ábrával) 53 Dr. Soós LAJOS: Néhány faunisztikai és ökológiai adat 60 Dr. SZALAY LÁSZLÓ: Viziatkák a Dunából (4 szövegábrával) 70 Dr. ÉHIK GYULA: A szápári Anthracotherium (1 szövegábrával) 77 Dr. VERHOEFF K. W.: Adatok a Nagy Magyar Alföld Diplopoda­faunájának ismeretéhez (1 szövegábrával) 81 IRODALOM. STEMPELL, W­: Zoologie im Grundriss. Ism. dr. Soós LAJOS 84 PELSENEER, P.: La proportion relative des sexes chez les animaux et particuliérement chez les Mollusques. Ism. dr. Soós LAJOS • • 86 GEYER, D.: Unsere Land- und Süsswasser-Mollusken. Ism. dr. Soós LAJOS 88 Új állatfajok Magyarország faunájában. (F. KIEFER, W. KLIE, J. STACH, J. KOMÁREK, MÉHELY LAJOS, A. OGIOBLIN, I. LEPSI, K. W. VERHOEFF, MÖDLINGER GUSZTÁV, ZERKOWITZ A.) Ism. dr. DUDICH ENDRE 89 LAIS, R.: Dr. Hans Kaufmann's hinterlassene Schneckensammiung. Ein Beitrag zur Kenntnis der Schneckenfauna Südbadens und ihrer Beziehungen zum Klima. Ism. dr. ROTARIDES MIHÁLY 92 BOETTGER, C. R-: Untersuchungen über die Entstehung eines Faunenbildes. Zur Zoogeographie der Weichtiere Schlesiens. Ism. dr. ROTARIDES MIHÁLY 93 MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. Aquila. XXX—XXXI. és XXXII—XXXIII. kötet. Ism. dr. NAGY JENŐ 93 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. Dr. ABONYI SÁNDOR: Dr. Zimmermann Ágoston „A házinyúl ter­mészetrajza, tenyésztése és értékesítése" c. könyvének ismer­tetése 95 Dr. HOM­OS REZSŐ: Paleobiológiai vizsgálatok üledékes kőzeteken 95 Dr. KOTLÁN SÁNDOR: Mételyek a madarak petevezetőjében 95 Dr. ÉHIK GYULA: A szápári Anthracotherium 96 Dr. RAITSITS EMIL: AZ állatok hipnózisáról 96 Dr. DUDICH ENDRE: Indítvány a Fauna-katalógus pótkötete ügyében 97 Dr. DORNING HENRIK: A sarlósfecske megtelepedése Budapesten 98 Dr. KARPFER KONRÁD: Újabb adatok a vörös vagy vérnyirok­csomókról 99 SCHENK JAKAB: A berki poszáta dél magyarországi előfordulásáról 99 Dr. ÉHIK GYULA: A mezei görény (Putorius Eversmanni LESS.) hazánkban 100 Dr. KERBLER NÁNDOR: Preparátumos üvegek házi készítése 101 Dr. NAGY JENŐ: Megfigyeléseim a madarak szaglóképességéről.. 101 VÁSÁRHELYI ISTVÁN: Adatok a földikutya életmódjához 102

Next