Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 60. (1973)

1973 / 1–4. füzet

Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyóirata. Megjelenik évenként egy kötetben, 12 ív terjedelemben. A folyóiratban — a „Rö­vid Közlemények"-et kivéve — csak azok a cikkek közölhetők, amelyek tartalmáról a szerző az Állattani Szakosztály egyik ülésén beszámolt. A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy a köz­lésre szánt kéziratokat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: Dr. ANDRÁSSY ISTVÁN, ELTE Állatrendszertani Tanszék, 1088 Budapest, VIII., Puskin u. 3. A kéziratot két gépelt példányban, oldalanként 25—30 sorral (ritka sorközzel gépelve), tipizálás (aláhúzás) nélkül kell elkészíteni. Az esetleges megjegyzéseket, szedési kívánalo­kat külön lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme általában az egy nyomtatott ívet nem haladhatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, illetve fényképek esetében reprodukcióra alkalmas, éles pozitívok. Az irodalomjegy­zék összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást is kell mellékelni az idegen nyelvű kivonat számára.

Next