Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 62. (1975)

1975 / 1–4. füzet

Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyóirata. Megjelenik évenként egy kötetben, 12 ív terjedelemben. A folyóiratban — a „Rövid Közlemények"-et kivéve — csak azok a cikkek közölhetők, amelyek tartalmáról a szerzők a Szakosztály ülésein beszámoltak. A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy a közlésre szánt kéziratokat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: Dr. ANDRÁSSY ISTVÁN ELTE Állatrendszertani és Ökológ­iai Tanszék 1088 Budapest, Puskin u. 3. A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25—30 sorral (ritka sorközzel gé­pelve), tipizálás (aláhúzás) nélkül kell elkészíteni. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme általában az egy nyomtatott ívet nem haladhatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, illetve reprodukcióra alkalmas, éles pozitív képek. Az irodalomjegyzék összeállítá­sára nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid össze­foglalást is kell mellékelni az idegen nyelvű kivonat számára.

Next