Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 62. (1975)

1975 / 1–4. füzet - LUKÁCS DEZSŐ: Emlékezés Daday Jenőre

1* ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA Szerkeszti: DR. ANDRÁSSY ISTVÁN 1975. LXII. kötet, 1 — 4. füzet. Megjelent: 1975. szeptember hónapban EMLÉKEZÉS DADAY JENŐRE* Irta: LUKÁCS DEZSŐ (Kaposvár) Az állóvizek, tavak, tenger, időszakos pocsolyák mikroszkopikus állat­világának tanulmányozása adja DADAY JENŐ (Búzamező, 1885. V. 24.— Budapest, 1920. IV. 20.) életművének túlnyomó részét. Neve világszerte ismert és elismert volt a szisztematikai és limnológiai irodalomban. Tudományos pályafutása a kolozsvári egyetemen kezdődött. Már hallgató korában ösztöndíjat nyert pályamunkájával. 1877-ben jelent meg első dolgozata és doktori értekezése a Rotatoria fajokról (1, 2). 1882-ben magántanár a kolozsvári egyetemen „A belvízi gerinctelenek" tárgykörből. Különféle témákból (a Gryllotalpa táplálkozása és parazitái, a Pseudoscorpio­nidák, ezek vérkeringése, bonctana, a dévai sósvizek állatai stb.) 1885-ig 35 munkát publikált. Ezek között találjuk az Eucopepodák monográfiáját (33) és cikkeit belföldi sósvizekben élő, általa kimutatott Foram­inifera fajokról (21, 29, 30, 31). 1885-ben ösztöndíjjal a nápolyi Stazione Zoologica-ba ment kutatni. Itt új módszereket ismert meg, a gyűjtőkirándulásokon gazdag vizs­gálati anyaghoz jutott, és értékes, sokoldalú kutatásokat végzett.** Nápoly­ból hazatérve csakhamar a Magyar Nemzeti Múzeumban lett segédőr (1887). Itt az elmélyedő kutatásra megfelelő munkakört kapott. Ezt hihetetlen buz­gósággal, élethivatásként végezte. 1888-ban a budapesti egyetemen is venia legendát szerzett a kolozsvári habilitációs tárgyköréből. 1881-ben id. ENTZ GÉZA javaslatára a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává válasz­totta. 1885—1891. években 62 műve látott napvilágot (36—97). Ezek között vannak a Tinntinoidák (48, 50), a Cladocerák (62), a Rotatoriák (72) monog­ráfiái, a Hexarthra polyptera-ról (44, 45), a Dinoflagellatákról (57, 58), a kerekesférgek heterogeneziséről (64, 65), az álskorpiókról (67,70), a Branchi­pusokról (61, 72, 78, 79), a Diaptomusokról (80, 81), az Asplandina fajok revíziójáról (83, 90), valamint más tárgykörökből írt faunisztikai, ökológiai stb. dolgozatai. 1893-ban elnyerte a Bugát-díjat a Cypridicola parasitica-ról szóló dolgo­zatával. Változatos témájú művei között 1897-ben megjelent gyakorlati és * Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1971. április 2-án tartott 624. ülésén. ** Állatt. Közlem., 61, 1974: 51-52. 3

Next