Szilády Zoltán (szerk.): A magyar állattani irodalom repertóriuma I. A legrégibb időktől 1870-ig (1922)

A MAGYAR ÁLLATTANI IRODALOM REPERTÓRIUMA I. A LEGRÉGIBB IDŐKTŐL 1870-IG. ÖSSZEÁLLÍTOTTA DR. SZILÁDY ZOLTÁN. Megjelent mint az Állattani Közlemények melléklete. BUDAPEST, A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KIADÁSÁBAN.

Next