Állategészségügyi évkönyv az 1912. évről (Budapest, 1928)

HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1928. 1928- A tu. kir, földmíuelésiigyi minister kiciciuányai. 5 szám. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉVKÖNYV AZ 1912. ÉVRŐL. KIADJA A M. KIK. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISTER

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék