Dányi László (szerk.): Állattani Közlemények 105. (2020)

2020 / 1-2. füzet

Szerkesztő  Editor DÁNYI LÁSZLÓ Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. E-mail: laszlodanyi@gmail.com Szerkesztőbizottság  Editorial Board Dévai György Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, 2010 Debrecen, Egyetem tér 1. Dózsa-Farkas Klára Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. Farkas János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. Györffy György Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Hornung Erzsébet Állatorvostudományi Egyetem, Ökológiai Tanszék, 1077 Budapest, Rottenbiller u. 50. Kontschán Jenő Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet, Állattani Osztály, 1525 Budapest, Pf. 102. Korsós Zoltán Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. Majer József Pécsi Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7601 Pécs, Ifjúság útja 6. Vásárhelyi Tamás Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. Zboray Géza Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatszervezettani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. A kötet kéziratait lektorálták: Bakonyi Gábor, Dombos Miklós, Forró László, Fuisz Tibor István, Gyurácz József, Hargitai Rita, Heltai Miklós, Horváth Győző, Kontschán Jenő, Samu Ferenc, Szinetár Csaba, Vig Károly, Winkler Dániel Az Állattani Közlemények bejegyzett a Magyar Tud­ományos Művek Tárában (MTMT) valamint a REAL J-ben és az EBSCO-ban archivált. Állattani Közlemények is indexed in Magyar Tud­ományos Művek Tára (MTMT) and archived in REAL J and EBSCO. © Magyar Biológiai Társaság  Hungarian Biological Society, 1088 Budapest, Baross u. 13. A kiadásért felel a Magyar Biológiai Társaság. Az Állattani Közlemények megrendelhető a Magyar Biológiai Társaság címén. ISSN 0002-5658 A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.

Next