Dányi László (szerk.): Állattani Közlemények 105. (2020)

2020 / 1-2. füzet - Sallai Ágnes - Szabó Ádám: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ alapító állományának állattani témájú könyvei

DOI: 10.20331/AllKoz.2020.105.1­2.3 ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2020) 105(1–2): 3–28. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ alapító állományának állattani témájú könyvei SALLAI ÁGNES1* és SZABÓ ÁDÁM2 1 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Szakinformatikai Osztály, 1051 Budapest, Arany János u. 1. *E-mail: sallai.agnes@konyvtar.mta.hu 2 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, 1051 Budapest, MTA Palota, Széchenyi István tér 9. E-mail: szabo.adam@konyvtar.mta.hu Összefoglalás: Az MTA Könyvtár és Információs Központ alapító állományának összeállítása a ma­gyar tudománytörténet talán legjelentősebb családjának, a TELEKIeknek köszönhető. A család három egymást követő generációja egy nagyjából harmincezer kötetet számláló gyűjteményt alakított ki Pes­ten, amelyet TELEKI József (1790–1855) ajánlott fel az 1825–27-es országgyűlésen a frissen alapított Tudós Társaság számára, megvetve ezzel a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának alapjait. A bibliotéka természettudományos könyveinek feldolgozására korábban már több kutató is tett kísérle­tet, de a könyvállomány tételes feldolgozása, darabról darabra történő átvizsgálása csak nemrégiben történt meg. Ennek alapján közleményünkben az állattan témakörébe tartozó könyveket mutatjuk be. Összesen 211 olyan mű (406 kötet) található az alapító állományban, amelyek témája egészben vagy részben állattani. Ennek ellenére mégis értékesnek mondható a gyűjtemény, ugyanis a TELEKIek széles körű általános műveltséggel és kellően kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkeztek ahhoz, hogy az európai kínálatból kiválasszák és megvásárolják a jelentős munkákat (amelyek a könyvpiacon más témákhoz képest csekélyebb számmal voltak jelen, mivel a zoológia tudománya ekkoriban még inkább csak kibontakozóban volt). A hazánkban kiadott, állattani témájú könyveket szinte teljes egészében beszerezték, a nemzetközi szakirodalomból pedig számos modernnek számító kiadvánnyal rendelkeztek olyan szerzők műveiből, akiket ma is az állattan történetének jeles alakjai között tartunk számon. Kulcsszavak: TELEKI család, tudománytörténet Elfogadva: 2019.09.26. Elektronikusan megjelent: 2019.10.22. Bevezetés Jelen tanulmány célja a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának alapító állományába tartozó állattani témájú könyvek bemutatása. A gyűjtemény természettudományi könyveivel eddig csak két kutató foglalkozott: SOMKUTI 1966-ban és 1967-ben, két részre bontott tanulmányában SZÉCHÉNYI FERENC könyvtárának (az Országos Széchenyi Könyvár alapjául szolgáló gyűjteménynek) és a Teleki-állománynak a könyveit vette számba és vetette össze egymással (SOMKUTI 1966, 1967). CSANAK 1983-

Next