Amerikai Magyar Népszava - Szabadság, 1997. július-december (107. évfolyam, 29-52. szám)

1997-09-05 / 36. szám

1997. szeptember 5., péntek AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA/SZABADSÁG 17. OLDAL Foundation To Protect the Hungarian Environment (Magyar Környezetvédelmi Alap) 84 Old N. Stamford Rd., Stamford CT. 06905, USA Tel: 203-357-7614, Fax: 203-325-3922, E-Mail: liptakbela@aol.com Kerekasztal megbeszélés Farkas Ervin, a Magyar Zsidók Világ­­szövetségének elnöke és házigazdánk Vámossy Mikocz Károly nevében is szeretettel hívom Önt, szeptember 7-én, déli egy órától, a New Yorki Magyar Házban (213 E. 82nd St.) tartandó következő megbeszélésünkre. Ezen a megbeszélésen New York, New Jersey és Connecticut államok magyar egyházainak és szervezeteinek vezetői folytatják majd az olyan munkacsoportok felállítását, mint amilyen a New York-i Kossuth-szobor renoválása volt. E gyűjtés révén (köszönet Bollok Barbara, Andy Vadász és sokak munkájának) összegyűlt a helyre­­állításhoz szükséges, több mint 40,000 dollár. Nagyon remélem, hogy ezen a mostani megbeszélésen a Kerekasztal nagytanácsa létrehozza majd azt a munkacsoportot, mely hivatott lesz az 1848-as Szabadságharc 150-ik évfordulójának méltó megünneplését elő­készíteni. Nagyon remélem, hogy az évfordulós munkacsoportot olyan személy neve fémjelzi, majd, akinek életműve kapcsolódik szabadság­­harcunkhoz (például a Columbia egyetemen tanító Deák István, a „Lawful Revolution - Louis Kossuth and the Hungarians of 1848" szerzője). Remélem azt is, hogy olyanok segítenek majd abban, hogy delegációnkat fogadja Pataki kormányzó és Giuliani polgármester, akik tapasztalattal rendelkeznek az amerikai politikai életben (mint Bollyky Andrea, aki a kaliforniai Wilson kormányzó kampányát szervezte), és a sajtó figyelmének felhívásában olyanok, mint Ádám fiam aki (mint a New York Times ügyvédje) tájékozott a sajtó berkeiben. Csak így érhetjük el, hogy a megemlékezéseket Pataki kormányzó, Giuliani polgármester és rajtuk keresztül Amerika népe is magáénak érezze, azokban részt vállaljon. Reméljük, hogy a 150-ik évforduló előkészí­tésébe bekapcsolódnak majd a Kerekasztal korábban alakult munkacsoportjai is, melyek a következő célok szolgálatára alakultak: a) A Kossuth-szobor renoválása, b) New York-i magyar nap, c) A 2-ik Avenue-nak „Freedomfighter Ave-re" való átkeresztelésének az elérése, d) A NATO kiterjesztés szenátusi vitájában való tanúskodás, e) Október 23. megünneplése, f) Szobor 56 emlékére, g) Az elkövetkező amerikai népszámlálási űrlap kérdései, stb. Reméljük azt is, hogy a magyar egyházak, kulturális intézmények, köztük a Magyar S zínház is, részt vállalnak majd az évfordulós ünnepsé­gek megrendezésében. Célunk, hogy a magyar intézmények mun­kájába bevonjuk a következő generációk tagjait, mert itt az ideje, hogy intézményeink vezetését nékik átadjuk. Azért is postázom viszonylag korán ezt a meghívót, mert erre a megbeszélésre szeretném meghívni gyermekeink, (Farkas Ervin esetében unokáink) korosztályát is. Magam is elküldöm ezt a meghívót több magyar származású „fiatalnak," s egyben kérem a kevésbé fiatal címzetteket, hogy Önök is hívják meg érdeklődő gyermekeiket, ifjabb ismerőseiket. Kérem, hogy azok se maradjanak távol, akik már nehezen beszélik nyelvünket, elvégre a Kerekasztalt nem a nyelv, hanem lelkülete teszi magyarrá, s így az angol nyelvű hozzászólásokat, munkavállalási ígéreteket is szívesen meghallgatjuk. Végezetül kérem, hogy ezen a megbeszélésen kerüljük el úgy a pártpolitikát, mint a személyeskedést. Ne arról beszéljünk ami elválaszt vagy megoszt bennünket, hanem arról, ami közös, ami összetart: hazánk szeretete. Hagyjuk otthon a pártjainkat, templomainkat, osztályainkat, (ha vannak, úgy fájó emlékeinket is) és hozzuk magunkkal az összmagyarság szeretetét, ragaszkodásun­kat kultúránkhoz, népünkhöz, hozzuk el 1848 és 1956 szellemét, a nagy magyar család szeretetét, hozzuk el a hazát, melynek nin­csenek határai, mert azt szívében hordja az ember. És hozzuk el a tettvágyat! Vállaljunk részt a munkacsoportok munkájából, tűzzünk magunk elé elérhető célokat. Azzal mutassunk példát, hogy céljainkat el is érjük. Adjunk jó példát, adjunk hitet és munkakedvet a közénk először jövő gyermekeinknek, kik csak akkor fogják folytatni munkánkat, ha látják annak értel­mét, ha érzik, hogy közöttünk nem üres szavak, hanem nemes tettek születnek. Őszinte tisztelettel, Lipták Béla, Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül! Meghalt Tollas Tibor MÜNCHEN - Hetvenhat éves korában elhunyt Tollas Tibor népszerű költő, a müncheni Nemzetőr főszerkesztője. Kecskeméti-Tollas Tibor 1920. december 21-én születettNagybarcán. 1938és 1941 között a Ludovikán tanult, majd 1944-ben tábori csendőrfőhadnagy lett. 1945-ben honvédtisztként folytatta katonai pálya­futását. 1947-ben tízévi börtönre ítélték, ahonnan az 1956-os forradalom idején szabadult, majd külföldre távozott. 1962-től a Magyar Szabadságharcos Szövetség alelnöke, 1979-től a Szabadságharcos Világszövetség alelnöke volt. Tollas Tibor gyakran járt Amerikában előadó­­körutakon, ahol saját verseit olvasta fel. Különösen kedvelt volt emigráns körökben „Bebádogoztak minden ablakot" című verse. Ismertebb verseskötetei a Füveskert, Gloria Victis, Évgyűrűk. Gyászolja özvegye és két gyermeke. A költő maradványait szülőfalujában helyezték örök nyugalomra. Tollas Tibor: Régi mércével (Részlet) Mégis, ha szökevényként messzi tengeren túl, társat keresni, idegen földeket bejárva gondolok a hazai tájra, ő maradt legszebb, bár parányi, magamban könnyű megtalálni. Mert mércém még most is a régi, amit nem tudok fölcserélni. Őrzöm, mint féltett kincset, titkot, mindent hozzája igazítok... a Jxe/i verj Petőfi Sándor (1823-1849) Magyarország. Te sem termettéi ám szakácsnak, Magyarország, édes hazám! A sült egy részét nyersen hagynád, S elégetnéd más oldalán. Mig egy felől boldog lakóid Megfúlnak a bőség miatt: Hát másfelől meg éhhalállal Megy sírba sok szegény fiad. V Sándor Petőfi Hungary Cooking, it seems, is not your forte Beloved country, Hungary! You leave the joint raw on one side And bum the rest unsavoury. So on one hand your lucky subjects Are drowning in their plentyland, While countless wretched folk are dying Of hunger - on the other hand. Taken from In Quest of the Miracle Stag Translated by Peter Zollman

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék