Amerikai Magyar Népszava, 1984. január-június (85. évfolyam, 1-26. szám)

1984-05-04 / 18. szám

Péntek, 1984 május 4. EMBEREK, TÖRTÉNETEK M­agatarti juhász TÖMÖRK&4Y -i. Böjti jaál táncoljLa *40­­felett, méter magasságú fodrokat hasított a pad­ dhlálához a tobó. A tdrnő kö«. •ölj fóld rigkásv megf­og­ta. "A gáltsír körétvárt réten már a tavasz volt»*z ár, szellő Sem rebbent, népfürdőt, élvezte •a juhász arájával.­­Delelőre járt, mire ideértek, jóllakott a jószág, pihennek, mielőtt az éj­szakai szállásra visszaindulná­nak. A két puli, a Gubanc, meg a Szikra is szunnyad, szemük félig nyitva, alvásukban is éb­ren maradnak. A nappal szem­befordulva ül a juhász. Mozdu­latlan, szeme csukva, szájában szivar csonkja. Alacsony termetű, bors em­kar Lovas János juhász, keve­­redik a hatvanhoz. Fémgombos kampós végrgbotja mellette, a nyitott statisf^ ®HD, dús. ^gc^idBr 1d­eer« kalap gyapjúszövetből «abták,zeké­­’je- mSr 'jcMpy de 'meHáttyé S- nora, fekete poszté, ekre végig szikrázó gombákkal.­ — Mivel dörzsöli fényesre ezeket az aluminiumgolyókat? Nem tetszik fülének a kérdés, szemét szűkre húzza. — Színezüst ez valamennyi És nem golyó, hanem gomb. Híre sem volt alumíniumnak, amikor dédanyám felvarrta. És ezeket nem kell glancolni, eső mossa, szél szárítja, nap őrzi fényét. — Tehát már a dédapja is juhász volt? Melyik részén élt az országnak? — Szabadszálláson. Apám is ott lett bojtár. Ott szület­tem én is, kint a határban. Héthónapos terhes volt anyám, ennivalót, tiszta ruhát vitt apámnak. A legelőn szült meg, már a karján vitt haza. Aztán, mikor meglátott ismét az apám úgy két hónap múlva, anyám — isten nyugosztalja — bána­tosan mondta: „hibádzik ez a­­gyerek., néma Vikvos neve a nyelvem. „Fel kell vágni, m­ajd lesz hangja” felelte apám — ta­tén, nyugosztalja. Felvágták a TUCefcéig. A^ájp *np &n megfúrt'"pamtiaoliá *d*, hát volt évuyfre megv^ghV­ éjj­­el, nappal be nem ásjá pújáig ' — Mikor szegődött él .‘boj­tárnak? £ytt ... ...5s I X — Ahogy elindultam. Apám gyakran vitt magával ,a nyáj úgy haladt, ahogy lábam bírta. És^ha a birge szétszóró­dott, apám küldött: eriggy, csak fiam, hajtsd! Pattogó os­tort is font, meg csináltatott nekem olyan gombos, kampós botot, mint neki volt, arra akasztotta fel anyám a tarisz­nyámat, amikor elszegődtelek bojtárnak. — Hol van az otthona? — Ahol a nyájam. Mindig odamentünk, ahol jó legelőt ta­láltunk. Időztem én már a zempléni hegyek között, a Ba­kony tetején, az Őrségben, Sárréten, Békésben, Szeged alatt. Most itt legeltetek öt évig Tömörkény határában. Ponto­sabban mondva dolgoztatom a „szolgáimat”. Keressék meg a kenyerüket. A két bojtárom, a Jancsi, meg a Marci — mutat a szamarakra — hozza, viszi a petyerkám, a konyhát, a fürdő- meg a hálószobát. Mi­kor vándorútra kelünk, felra­kom holmimat, olyan a két jó­szág, mintha lábon járó heli­kopterek volnának. Ha esik az eső, előveszem a szűrt, forró kánikulában lobogó gatyámat, este a kondért a vacsorához. Mióta elkerült a szülői ház­tól, nem volt tető a feje fölött. — Felesége, családja van-e János bácsi? — Három évig kerülgettem Elek Juliskát a háború előtt. Szép lány volt, nagyon szép. Nagyon is szerettem! Akartam, hogy a feleségem legyen, még­sem vettem el. — Miért? — Butaságom miatt. Ak­kor még én is azt mondtam: ju­hász ember szegényen nem nősül. Nyája kíséri a lakoda­lomba. Nekem a nyájam elvitte a háború, nem terelhettem menyasszonyom házába. Há­ború után meg évekig nem tud­tam egy valamire valót össze­szedni. És Juliska nem várt rám a végtelenségig. - - y W - ■ Atomreaktor Kínának Shukz ^dh­i^grom­isaster feeje­ , *’leat*ttíí, hegy elnök |»nai látogatása 1«r*án sikerülni .fog egy.nukteá­­m*?a^sárék­ .teójó.egyfe^nyt *$m­ie. ... ...'­A már régebben folyó ezirá­­nyú tárgyalások azért nem ve­zettek még eredményhez, mert Washington ragaszkodik ah­hoz, hogy egy Amerika által épített reaktorban használt más országokból származó üzemanyag bizonyos biztonsá­gi előírásokat elégítsen ki. A kínaiak ezt a követelést nem fogadják el, szuverenitá­­sukba való beleszólásnak :Je- -. 'i •**. *. •*-•» •• kiütik. '• tervek ■ szerint Reagan vteetekkel nemesek. az atom- Teák*orj^ilgyá|*n.3startett&i* gyobb gazdasági kooperáció,­­ Lovas János és Marci, a szolgája Z AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 3. OLDAL A KM*»*g (r | rgr*"1- terjesztésénél javítása érdekében felmérést­ végzett. l . Kérjük, hogy mindazok az olyanok, akik újságstandoknál * vásárolják lapunkat ,­üldjék be az alábbi szelvényt. { ~ •*. | A lapot a-------------------------------------------------------------- | standnál vagy üzletben veszem meg.I Utca és házszám---------------------------­---------------------— J *Város, állam és Zip Code^_---------------------------- | “ ' I □ Minden héten □ Évente többször DNéha | ................................................................................................... | Ha kívánja, töltse ki a következő információ- | I szelvényt is: | Név: ..--------------------------------------------------------------------| I­I | Lakcím:______________________________________ |­I. ■ ■| MEGRENDELŐÍV THE LIBERTY PUBLISHING CO. P.O. Box 72073-0, Cleveland, Ohio 44192 Kérem, a csatolt összeg ellenében küldjék részemre a SZABADSÁG /NÉPSZAVA című újságot. □ SZABADSÁG □ NÉPSZA­VA :............... Név:................................................................................. Cím (utca, házszám vagy postafiók):.......................... Város, állam és zip code:.............................................. A Szabadság/Népszava előfizetési díja: egy évre: US $20.00, félévre: US $11.00, külföldre: US $25.00 Kérjü­k, szíveskedjenek a fentiekben a kívánt lapot megjelölni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék