Amicul Poporului, 1912 (Anul 52)

Numerele paginilor - _2

Cuprinsul. Pag. Cronologie pe anul 1912 .... 2 Sem­nele cronologice pe anul 1912 2 Sărbători și alte zile schimbăt. . . 3 Regentul anului 1912.........................3 întunecimi..........................................3 Cele patru anotimpuri.....................3 Calendar Iulian şi Gregorian cu zilele lunilor, numele Sfinţi­lor, sărbătorile împărt şi biserica, evangelia, glasul şi vascreasna fiecărei Dumineci, razele lunei, răsăritul şi apunerea soarelui, sentinţe, semne de timp, zile critice şi umblarea timpului 4—15 Pag. Andreiu Bârseanu.......................43 Cugetări........................................44 N. Iorga........................................45 Vulturul prins, poezie de loan Borcia......................................... 49 loan Maiorescu...........................50 Cursurile de vară din Vălenii-de- Munte........................................54 1. La deschidererea cursurilor de vară................................56 2. Unitatea sufletească a po­porului român...................58 3. Romanizarea Tracilor din Nordul Dunării...................61 4. Organizarea naţională a vieţii noastre economice .... 65 5. Spiritul public in Suedia . 69 Iosif Sterca Şuluţu, de N. Iorga 73 întunecimea de soare, de Gavr. Todica........................................75 + Dr. Petru Span, de Dr. Nicolae Bălan.......................................76 Pag-Regenţii europeni...........................16 Administraţiunea poştelor: a) Poşta de scrisori...................17 b) Asemnate poştale...................19 c) Scrisori cu bani, scrisori cu valori și cutii cu valori . . 20 d) Pachete de postă...................21 Tarifa pentru telegrame ... 25 Timbre și taxe...................................26 Târgurile (Bâlciurile): a) în ordinea alfabetică 28 b) Aranjate după luni . . . .35 c) Din România...........................39 Lista inseratelor ce urmează . 156 Pag. Jubileul »Asociațiunii«..............78 I. Reprivire istorică .... 79 II. Şedințele................................89 III. Arhiereii.................................89 IV. Serbările.................................91­­ Leo Tolstoi...............................99 Oameni săraci, de Victor Hugo . 103 Clasa noastră de mijloc, de Iulian Devale.................... 106 Din cronica anului..................110 Feliurime..................................128 Timpul pescuitului......................129 Opreliştea vânatului (în Ungaria) 130 De toate......................................130 Povețe economice......................131 Povețe practice..........................133 Tabelă p. aflarea zilei săptămânei la oricare dată (1789—1980) 138 Șematism statistic al Românilor din Ungaria și Transilvania . . 139 »Veritabil«..................................153 O plăcere stricată......................154 Partea literară: Anunțuri. Librăria W. Krafft în Sibiiu are cel mai mare depozit de cărţi româneşti, cu deosebire pentru biblioteci poporale. La comande mai mari, cari se expedează in pachete cu rambursa, se cere de la necunoscuţi şi o plată a conto. Cărţi singuratice mai bine se expedează sub bandă, se recomandă deci ca astfel de comande să se facă prin mandat poştal, adăugându-se lângă preţul cărţilor încă 10 fileri pentru expediţiune, iar 20—30 fileri pentru francatură, eventual şi alţi 25 fileri pentru recomandare. Pentru trimiteri sub bandă, adecă dacă nu s'a trimis taxa de recomandare, librăria nu ia nici o răspundere, expedarea lor însă o face sub controlă.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék