Antropológiai Füzetek / Anthropologia hungarica 1. (1923)

Antropológiai Füzetek (ANTHROPOLOGIA HUNGARICA) A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG EMBERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA BD. I.­I. ÉVF. TOME I. 1923. SZERKESZTI: BARTUCZ LAJOS DR. ORGAN DER ANTHROP, SECTION DER UNG.GES. FÜR ETHNOGRAPHIE. ORGANE DE LA SEC­TION ANTHROP. DE LA SOC. ETHNOGR. HONGROISE. BUDAPEST, 1923. BETHLEN GÁBOR IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZV.­TÁRS.

Next