Antropológiai Füzetek / Anthropologia hungarica 3. (1928)

1928 / 1-3. szám

Antropológiai Füzetek (ANTHROPOLOGIA HUNGARICA) III. ÉVFOLYAM. 1.-3. SZÁM. SZERKESZTI: BARTUCZ LAJOS DR­TARTALOM: Bartucz Lajos dr. A tököli bronzkori sírmező embertani szempontból. .— Bartucz Lajos dr. A kör­nyezet hatása az iskolás gyermekek növekedésére. — Bartucz Lajos dr. Köcsögbe temetés a régi pa­lócoknál. — Apró közlemények. — Irodalom. — Hírek. — Dr. Lajos Bartucz: Die Wirkung des Milieus auf die Körpergrösse der Schulkinder. — Dr. Géza Róheim : Arunta and Marind-Anim. — MINDEN KÜLDEMÉNY A SZERKESZTŐ CÍMÉRE: BUDAPEST, VIII., JÓZSEF­ UTCA 5. SZ. III. 17. KÜLDENDŐ. ELŐFIZETÉSI ÁR 6 PENGŐ. BOLTI ÁR 8 PENGŐ. KIADJA A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG EMBERTANI SZAKOSZTÁLYA BUDAPEST, 1­928.

Next